Με κυριότερα θέματα την έγκριση πρότασης επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός του αστικού ιστού της πόλης των Σερρών, την έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης του για το τρέχον έτος και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2019 και αναμόρφωση προϋπολογισμού θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ., τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 29 θέματα.

ΘΕΜΑ   1ο:    Συγκρότηση Επιτροπών στη β΄ φάση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής  Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους ΤΕΒΑ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων από 19 έως και 22 Απριλίου 2019 με τίτλο ¨ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ¨.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πραγματοποίησης διοργάνωσης στα πλαίσια φιλοξενίας αντιπροσωπείας του Δήμου Αγίας Νάπας Κύπρου, κατά το μήνα Απρίλιο 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ με θέμα ¨Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Σερρών έτους 2019.  
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.   

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση αναπαραγωγής έντυπου υλικού τουριστικής προβολής.
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση 1ης τροποποίησης σύμβασης ¨Παροχής έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2018-2019¨.                        
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 4208/2019 σύμβασης του Δήμου Σερρών, για ¨Διενέργεια πολιτιστικών-κοινωνικών-αθλητικών-κλπ δραστηριοτήτων¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της αρ. πρωτ. 16445/2018 σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσίας ¨Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτηρίων έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   11ο:  Έγκριση καταγγελίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ¨Συμπληρω-ματικές υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Σερρών σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (Δημ. περιόδου 2014-2019)¨.
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.   

ΘΕΜΑ   12ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 249.000,00 € από το Πρόγραμμα ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την πράξη με τίτλο ¨Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 13ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   14ο:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για παροχές υπηρεσιών, προμήθειες κλπ της Δ.Τ.Υ. για το έτος 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.                                                                                          

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας του κ. Τριανταφύλλου Ηλία-Φιλήμων με δημοτική έκταση στο αγρόκτημα της Άνω Ορεινής του Δήμου Σερρών.
   Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Θεοχάρης Μ.                                                                                                   

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης τμήματος του υπ΄ αριθμ. 1354 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 1 καταστήματος του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Μητρουσίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης μίσθωσης Κ.Ε.Π. 0747 Δήμου Σερρών Παράρτημα Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Ν.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση χορήγησης άδειας τοποθέτησης τριών (3) προτομών στην πλατεία ¨ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.                                                                                                   

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2019 και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2019 για το έργο ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών¨.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:
1) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών,
2) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σκουτάρεως,
3) Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018   και
4) Υποστήριξη σε συγκεκριμένα  παραδοτέα  των  Πακέτων  Εργασίας
ΠΕ 3 και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Πράσινες θέσεις
εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew.
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης και ο εντεταλμένος Δημ.
                                           Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια της Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση έτους 2016¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση του υπ΄ αριθμ  1/2019 (θέμα 2ο) πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 αναφορικά με ονομασία σε δύο οδούς στον οικισμό Οινούσας Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρότασης επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός του αστικού ιστού της πόλης των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 429/1976, της επιχείρησης με την επωνυμία ¨ΡΑΝΤΕΒΟΥ¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κατά τους  μήνες Φεβρουάριο και Απρίλιο και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα Μάρτιο.                      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας για την συμμετοχή Δημοτικού Συμβούλου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ από 15 έως 16 Φεβρουαρίου 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Διαβάστε επίσης:

  • Νέα πρόεδρος στην ΚΕΔΗΣ η Βάσω Μπουρβάνη Η Μπουρβάνη - Ζαφειριάδου Βασιλική θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου η νέα πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ αντικαθιστώντας τον κ Κώστα Καρπουχτσή ο οποίος είχε υποβάλλει την π...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 258 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200