Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης
Κέντρο Άμεσης Ανάγκης (ΕΚΑΒ) 166
Νοσοκομείο Σερρών 23210-94500
Πυροσβεστική Σερρών 199 199
Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 191
Αστυνομία
Αστυνομική Διεύθυνση (Κερασούντος 3) 23210-90800-2
Άμεση Δράση 100
Τμήμα Ασφαλείας 23210-90804-5
Τμήμα Τροχαίας 23210-90809-10
Τμήμα Ταυτοτήτων 23210-90916
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης Τουρισμού 23210-90840
Οδική Βοήθεια
ΕΛΠΑ 10400, 23210-38364
EXPRESS SERVICE 154, 23210-50780
HELLAS SERVICE 1057, 23210-50800
INTERAMERICAN 168, 1158, 23210-65748
Βλάβες
ΟΤΕ 121
ΔΕΗ 1050
ΔΕΥΑΣ 23210-24444, 83800, 55555


Υπηρεσίες & Οργανισμοί
10η Ταξιαρχία Πεζικού Σερρών (ΣΤΓ 916 Σέρρες) 23210-95360
12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Παράρτημα Σερρών) 23210-56205
1η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευές Έργων (ΔΕΚΕ) (Υψηλάντου 3) 23210-46537 23210-37388
Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών (Κερασούντος 3) 23210-90802, 23210-90803
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Υψηλάντου 1) 23210-55711, 23210-55711
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΓΟΕΒ – Πεδιάδας Σερρών (Εμμ. Ανδρόνικου 46) 23210-26555, 23210-25004, 23210-55004
ΔΕΗ (Προύσσης 1&Φιλιππου γωνία) 23210-56062, 23210-56464, 23210-56064
ΔΕΥΑΣ (Κουντουριώτου 4) 23210-83800, 1021
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Ν. Νικολάου 20) 23210-98550
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Α' ΔΟΥ) (Μεραρχίας 50) 23210-55408, 55410, 98402, 22530
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Β' ΔΟΥ) (Πατρ. Γρηγορίου Ζ' 33) 23210-46830, 46820, 46833
Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών (Υψηλάντου 3) 23210-22633, 62086, 62086
Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-97925, 39025
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΔΣΕ) (Υψηλάντου 3) 23210-64071, 55702
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Μεραρχίας 36) 23210-83451, 83466
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων & Κοινοτήτων - ΤΥΔΚ) (Μεραρχίας 36) 23210-83476, 83476
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) (Κιουτάχειας 8) 23210-97983, 97921
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων) (Μεραρχίας 36) 23210-83451, 83466
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού) (Μεραρχίας 36) 23210-83469
Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-45367, 45813
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας) 23210-46248, 59402
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Γραφεία Διανομής (Ευζώνων 29) 23210-59970
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Κεντρικό Κατάστημα Σερρών (Κων/πολεως 10) 23210-51211
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Περ. Κωστόπουλου 2) 23210-99740 , 99710
Εμπορικός Σύλλογος Σερρών (Περ. Κωστοπούλου 2) 23210-22437
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Περ. Κωστοπούλου 6) 23210-26644, 22518
Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών (Βασ. Ηρακλείου 28) 23210-24455, 22662, 99526
Εργοστάσιο Ζαχάρεως (3ο χλμ. Σερρών - Θεσ/νίκης) 23210-90300, 90388, 50749
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) (Διοικητικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-95900, 95925, 22812
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) (Υγειονομικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-55370, 65490, 22812
Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν. Σερρών (Δημ. Μαρούλη 43) 23210-22273 & 4 23210-66181
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) (1ο χλμ. Σερρών-Δράμας) 23210-23424, 23411
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Αγ. Ιωάννης) 23210-58385, 67087
Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) (1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας) 23210-37856, 59002
ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Γρ. Ρακιτζή 10-12) 23210-21084, 64015, 64015
Κτηματική Υπηρεσία (Μεραρχίας 50) 23210-67075, 67075
Κτηνιατρικό Εργαστήριο (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-35411, 35410
Μετεωρολογικός Σταθμός (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-46563
Ν.Ε.Λ.Ε (Υψηλάντου 4) 23210-20273, 24631
ΟΑΕΔ (6ο χλμ Σερρών-Θεσ/νικης) 23210-98200-208, 51709, 51740, 51813, 51713, Fax: 23210-98209
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Περιφ. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας) (Μεραρχίας 14) 23210-67970, 46100
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Εθνικής Αντίστασης 48) 23210-22792, Fax: 23210-22709
Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων & Προσανατολισμού Εγγυήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ (Ευζώνων 17) 23210-35430, 35347, 97573
ΟΤΕ Σερρών (Γρ. Λαμπράκη 3) 23210-96110
Περιφερειακό Εργαστήριο 14ης ΠΥΔΕ (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-45223, 46836
Πυροσβεστική (Μεραρχίας 104) 23210-59630
Στατιστική Υπηρεσία (Μεραρχίας 36) 23210-22097, 22616, 36640
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)-Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης (Μεγ. Αλεξάνδρου 2) 23210-27898, 51122
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)-Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης (Μεγ. Αλεξάνδρου 2) 23210-26337
Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών (Αθαν. Αργυρού 4) 23210-25770, 65188
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 23210-46821
Τελωνείο Σερρών (Ομονοίας 1) 23210-45051
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κ. Καβάφη 1) 23210-51122
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-39366
Τροχαία Σερρών (Κερασούντος 3) 23210-90872
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) (Μεραρχίας 36) 23210-22880


Υγεία
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών 23210-94500
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών (μόνο για ραντεβού) 1535
Κέντρο Άμεσης Ανάγκης (ΕΚΑΒ) 166
Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν. Σερρών (Δημ. Μαρούλη 43) 23210-22273 & 4 23210-66181
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Αγ. Ιωάννης) 23210-58385, 67087
Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Διοικητικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-95900, 95925, 22812
Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Υγειονομικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-55370, 65490, 22812
ΤΕΒΕ
Περιφεριακά Ιατρεία
Αγ. Πνεύμα 23210-91400
Αναγεννήσεως 23210-84350
Άνω Βροντού 23210-85228
Άνω Μητρουσίου 23210-75306
Εμμ.Παππά 23210-91437
Κ. Καμήλα 23210-41797
Κ. Ορεινή 23210-56804
Νέου Σκοπού 23210-31210
Νέου Σουλίου 23210-91247
Παλαιοκάστρου 23210-81598
Παραλίμνιου 23210-73230
Πεντάπολης 23210-71532
Προβατά 23210-88206
Σκοτούσης 23210-81220
Σκουτάρεως 23210-41201
Στρυμονικού 23210-86203
Χρυσού 23210-74214


Συγκοινωνίες
ΟΣΕ 23210-59700, 59112, 59844, 59776
ΚΤΕΛ Σερρών-Θεσ/νίκης-Αθηνών-Δράμας-Καβάλας, Νιγρίτας-Σιδ/κάστρου-Ηράκλειας (τέρμα Απαμίας) 23210-22727, 24063
Αστικά (Αφετηρία Πλατ. Εμπορίου) 23210-22338
Αστικά (Γραφεία) 23210-23572
Ταξί 23210-59100, 59422


Τράπεζες
ALPHA BANK Κατάστημα 1o (29ης Ιουνίου 21) 23210-27583, 22050
ALPHA BANK Κατάστημα 2o (Πλατ. Εμπορίου 11) 23210-26573, 20902
PRO BANK (Βασ. Βασιλείου 10) 23210-97830, 97838
EUROBANK Κατάστημα 1o (Δ. Σολωμού 62) 23210-66228, 62733, 63816
EUROBANK Κατάστημα 2o (Μεραρχίας 19-21) 23210-24520, 65650
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα 1o (Παπαπαύλου 3) 23210-57002, 25008
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα 2o (Μεραρχίας 2) 23210-97500, 58556
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (Δ. Σολωμού & Τσαλοπούλου 2) 23210-49800, 21230
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Β. Βασιλείου & Β. Αλεξάνδρου 1) 23210-68400, 65416
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Διοίκηση (Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα) 23210-98060, 98069
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Υποκατάστημα (Π. Κωστοπουλου 2) 23210-25910, 25910
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (Κων/πολεως 20 & Αλεξ. Παναγούλη 1) 23210-52111, 99637
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Ν. Πλαστήρα 12) 23210-22152, 24076
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βασ. Βασιλείου 16) 23210-22341, 25946
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Μ. Ανδρόνικου 1-Τσαλδάρη) 23210-25306, 25293
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βασ. Βασιλείου 2 & Βασ. Αλεξάνδρου) 23210-97580, 57113
MILLENNIUM BANK (NOVA) (25ης Μεραρχίας 9) 23210-65435, 65433
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Κατάστημα 1o (Βενιζέλου & Ιθάκης) 23210-49820
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Κατάστημα 2o (Βασ. Βασιλείου 5) 23210-97730, 97739
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (29ης Ιουνίου 10) 23210-63201, 63203
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Πλ. Ελευθερίας 1) 23210-90101, 90110
ΑΤΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (25ης Μεραρχίας 27) 23210-51035, 58744
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (25ης Μεραρχίας 11) 23210-55270, 22727
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Χρ. Σμύρνης 1 & Υψηλάντoυ 2) 23210-53966, 23704

Διαβάστε επίσης:

  • Φαρμακεία Σερρών Τα Φαρμακεία του Νομού Σερρών Όλες οι πληροφορίες με τα στοιχεία των Φαρμακείων είναι από το Φαρμακευτικό Σύλλογο ΣερρώνΓια τους Γιατρούς των Σερρών κάντε κλικ ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 310 επισκέπτες