serreslife

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απευθύνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ν.Σερρών Αφροδίτη Σταμπουλή με αφορμή τις παρατηρήσεις-ενστάσεις του ΓΕΩΤΕΕ για την τοποθεσία εγκατάστασης σταθμού συμπίεσης του αγωγού ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) στην Π.Ε. Σερρών. Στην ερώτησή της η Σερραία βουλευτής αναφέρει:

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης που καταθέσαμε (αρ.πρωτ. 2064/26.09.2013) σχετικά με την ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) που υπέβαλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η κοινοπραξία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG, εταιρία που συστάθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), επανερχόμαστε τονίζοντας τα εξής:

Στη ΜΠΚΕ της κοινοπραξίας προβλέπεται εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Συμπίεσης (GCS01) σε περιοχή της Π.Ε. Σερρών με έντονη αγροτική δραστηριότητα, νοτίως της πόλης των Σερρών, μεταξύ των χωριών Κρίνος – Κωνσταντινάτο - Νεοχώρι – Νέος Σκοπός.

Σύμφωνα με τις απόψεις του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (αρ. πρ. 843/27-9-13) τα επίπεδα θορύβου από τη λειτουργία του σταθμού θα είναι αυξημένα, επιβαρύνοντας τους κατοίκους της περιοχής με έναν 24ωρο μόνιμο θόρυβο πάνω από τα όρια και χειροτερεύοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους. Μάλιστα, το ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ. υποστηρίζει ότι η εταιρία, ερμηνεύοντας αυθαίρετα συνομιλία με το ΥΠΕΚΑ, παρερμήνευσε τις χρήσεις γης και όρισε την, 100% γεωργική, περιοχή ως βιομηχανική. Συγχρόνως, επισημαίνει ότι οι μετρήσεις της ΜΠΚΕ αναφέρονται σε μία και μόνη νύχτα δίπλα σε δρόμους και όχι εντός της οικίας με ανοιχτά παράθυρα όπως ορίζει το Π.Δ. 1180/1981 σχετικά με τα όρια θορύβου ανάλογα με την χρήση γης.

Αυξάνεται, επίσης, ο κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων, διότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη, αυξάνουν τα επίπεδα ΝΟΧ από ελάχιστα (μετρημένα μάλιστα τον χειμώνα με τις κεντρικές θερμάνσεις εν λειτουργία) σε επίπεδα απαράδεκτα για την υγεία των ανθρώπων (αύξηση από 19,5% του ορίου υγείας στο 70%) π.χ. στο χωριό Κωσταντινάτο.

Ακόμα, για την οπτική όχληση και προσβολή τοπίου του ανοικτού κάμπου οι μελετητές παραθέτουν σκοπίμως λανθασμένη εικόνα με το σταθμό προς Βόρεια του Νέου Σκοπού, ενώ η προτεινόμενη θέση του σταθμού στη ΜΠΚΕ είναι Δυτικά.

Το κυριότερο, ωστόσο, είναι ότι εκτίθενται σε κίνδυνο οι κάτοικοι της πυκνοκατοικημένης αγροτικής περιοχής από πιθανό ατύχημα – έκρηξη, καθώς σε παρόμοια ατυχήματα η ακτίνα του ωστικού κύματος μπορεί να φτάσει και τα 3 με 3,5 χλμ, ανάλογα με την τοπογραφία της θέσης. Προς τούτο, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η συχνότητα ατυχημάτων σε σταθμούς συμπίεσης (επί παραδείγματι, στις ΗΠΑ, μόνο από το 2000 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 22 σοβαρά ατυχήματα σε σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου, ανάμεσα σε συνολικά 258 σοβαρά ατυχήματα αγωγών καυσίμων).

Επειδή υπάρχουν όλα τα παραπάνω εκτεθέντα περιβαλλοντικά ζητήματα, που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά, και κυρίως, υφίσταται κίνδυνος για την ίδια τη ζωή τους,

Επειδή η πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ. που σας έχει κοινοποιηθεί περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία-ενστάσεις του επιστημονικού φορέα ως προς την προτεινόμενη χάραξη του αγωγού TAP, καταδεικνύει ελλείψεις και ανακρίβειες της κατατεθείσας ΜΠΚΕ, προτείνει δε εναλλακτικό σενάριο προς την εταιρεία (εναλλακτικές διαδρομές όδευσης του αγωγού ΤΑΡ),

Επειδή ο χρόνος για τη δημόσια διαβούλευση της ΜΠΚΕ εκπνέει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


Θα λάβει σοβαρά υπόψη του τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του επιστημονικού φορέα και θα υποδείξει στην κοινοπραξία ΤΑΡ (α) αλλαγή της θέσης του Σταθμού Συμπίεσης(GCS01) και εγκατάστασή του σε χώρο μακριά από κατοικημένες περιοχές, όπως προτείνει και το ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Ανατ. Μακεδονίας (β) αλλαγή όδευσης του αγωγούTAP;

Οι ερωτώσες βουλευτές

Αφροδίτη Σταμπουλή

Ηρώ Διώτη

Διαβάστε επίσης: