Ζητείται από την Μονάδα Χρόνια Αιμοκάθαρσης ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ στις Σέρρες οδηγός Ασθενοφόρου.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Απόφοιτος ΙΕΚ  Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οδηγού Ασθενοφόρου – Διασώστη
  • Ή εναλλακτικά άτομο με εμπειρία στην οδήγηση που θα παρακολουθήσει ΙΕΚ πιστοποίησης Διασώστη.

Προσφέρονται

  • Ανταγωνιστικός Μισθός- Ασφάλιση
  • Πλήρης Απασχόληση
  • Εξαιρετικό περιβάλλον Εργασίας
  • Εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο abarboutis@medialyse.gr

Διαβάστε επίσης: