dimaras-aggelidisΣυνάντηση γνωριμίας και όχι ανάλυσης των θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Δημαρχείο χθες Τρίτη 19 Ιουλίου ο Δήμαρχος επέδωσε υπόμνημα στον κ. Δημαρά, με θέματα και προβλήματαπου αφορούν το Δήμο Σερρών

Τις Σέρρες επισκέφτηκε χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρο της πολιτικής κίνησης Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών Γιάννη Δημαρά. Τον κ. Δημαρά συνόδευαν ο ανεξάρτητος Βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κίνησης Βασίλης Οικονόμου και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Τον κ. Δημαρά υποδέχθηκε στο δημαρχείο Σερρών ο δήμαρχος κ. Πέτρος Αγγελίδης .

Αμέσως μετά την συνάντηση που είχαν ο κ. Αγγελίδης δήλωσε :«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ, Δημαρά και τον κ, Οικονόμου καθώς και την συνοδεία του που επισκέφτηκαν το δημαρχείο,επισκέφτηκαν την πόλη μας και μας τιμούν με την παρουσία τους .Είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον πρόεδρος του Άρματος Πολιτών ,τον κ.Δημαρά ,συζητήσαμε για την τοπική αυτοδιοίκησηγενικότερα και για την διοικητική μεταρρύθμιση που λέγεται Καλλικράτης, για αυτό το μεταβατικό στάδιο ότι είναι ένα πολύ δύσκολο στάδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και ότι πρέπει ασφαλώς να δοθούν πόροι ,οι αντίστοιχοι πόροι που είχαν προβλεφθεί από τον Καλλικράτη για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Καλλικράτης .Αναφέρθηκα επίσης σε δύο θέματα που αφορούν τον δήμο Σερρών αλλά και όλον το νομό ,που είναι η διαχείριση απορριμμάτων και οι αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων των δικαιούχων για την ολοκλήρωση τουκεντρικούπάρκουτων Σερρών. Είπαμε τον κ. Δημαρά αυτά τα δύο θέματα να τα προωθήσει ο κ. Δημαράς στο Κοινοβούλιο»

Ο κ. Γιάννης Δημαράς ευχαριστώντας τον δήμαρχο για την υποδοχή που του έκανε δήλωσε «θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο για την φιλοξενία καιτην καλοσύνη που είχε να μας ενημερώσει για τα προβλήματα του νομού και της πόλης των Σερρών ,Ομολογούμε ότι αυτή η συνάντηση με τον δήμαρχο ήταν μια συνάντηση κυρίως γνωριμίας και όχι μια ανάλυσης των θεμάτων .Παρά ταύτα όσα ανέφερε για τον Καλλικράτη για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερακαι εγώ διαπιστώνω μέσα από την περιφέρειαότι δεν έχει λειτουργήσει και πολλά πρέπει να γίνουν ,θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού γιατί αφορά και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας .Όσο αφορά τα καθημερινά προβλήματα του νομού και της πόλης των Σερρών και κυρίως της ανεργίας , υποσχεθήκαμε πολύ σύντομα με την παρουσία μας στην Βουλή ,μαζί με τον κ. Οικονόμου θα καταθέσουμε κοινή ερώτηση για να μάθουμε με ποιο τρόπο το υπουργείο εργασίας μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που μαστίζει και το νομό Σερρών».Υπόμνημα του δημάρχου Σερρών προς τον πρόεδρο του κόμματος «Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών»

Ο δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης επέδωσε υπόμνημα στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών .

Το υπόμνημα αναφέρει :

Η Διοικητική αναδιοργάνωσητηςΔημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και του Δήμου Σερρών,από 1-1-2011 με τον νέο νόμο 3852/2010 «πρόγραμμα Καλλικράτης» επέβαλε την ανάγκη υψηλών μορφών οργάνωσης.

Αυτή η αναδιοργάνωση είχε ως κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

Τη συνένωση δήμων και κοινοτήτων (4 Δήμων και 2 Κοινοτήτων σεένα (1) Δήμο,το Δήμο Σερρών). Το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου ανέρχεταισήμερα σε 75.361 κατοίκους με την απογραφή του 2001 και αποτελείται από 24 Δημοτικές και ΤοπικέςΚοινότητες.

Τη συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δκαι Δημοτικών Επιχειρήσεων ( 21 Ν.Π.Δ.Δ συνενώθηκαν σεένα (1) καιέξι (6) Κοινωφελείς Επιχειρήσεις σεμία (1), πέραν βέβαια των ανωνύμων εταιρειών και λοιπών Νομικών Προσώπων που παρέμειναν, είτε άλλαξαν νομική μορφή.

Οικυρίαρχοι στόχοι αυτής της αναδιάρθρωσης ήταν να μεταβιβαστούν στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκησηουσιαστικές αρμοδιότητεςγια την άσκηση της αποστολής της, έναντι των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά, η αναδιοργάνωση του ΚαλλικρατικούΔήμου Σερρών, αποτέλεσε την προτεραιότητα των ενεργειώνστο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του.Το νέο σύστημα διακυβέρνησης κατά την πρώτη του εφαρμογή, δοκιμάζεται στην πράξη ως προς την ανταπόκρισή του στο πνεύμα του νέου νόμουκαι τους δείκτες απόδοσής του.Γιατί το ερώτημα,αν οι Δήμοι ήταν έτοιμοι και ώριμοι να αφομοιώσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο μεταβίβασης και άσκησης των αρμοδιοτήτων,σχετίζεται όχι μόνο με τις οργανωτικές δομές και λειτουργικές αδυναμίες αλλά και με τη στελέχωσή τους με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Μια ακόμη σοβαρή συνιστώσαστην διαχείριση του νέου θεσμικού πλαισίου, είναι και η μεταβίβαση οικονομικών πόρων από την κεντρική κρατικήδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, αυτό ακόμη δεν έχει επιτευχθεί, εξ αιτίας και των έκτακτων οικονομικών προβλημάτων –κρίση που διέρχεται η Χώρα.

Προκειμένου όμως, ο Δήμος Σερρώννα ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις των καιρών, ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης για τη επόμενη τριετία για να βελτιώσει την παροχήτων υπηρεσιών του προς του πολίτεςμε στοχευμένες ενέργειες και εξοικονόμηση πόρων, με την μορφή επιχειρησιακού προγράμματος, με τους παρακάτω στόχους.

1.Με παρεμβάσεις στις υποδομές της πόλης, οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση του δομημένου οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,την καθαριότητα , την αποχέτευση, ύδρευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων.

2.Να βελτιώσει τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρώνστους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού καθώς και στους τομείς της παιδείας καιτης νεολαίας.

3.Να συμπεριλάβει στις πολιτικές του,μέτρα και δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης, τόσο στον τομέα κάθε μορφής τουρισμού, όσο και στον δευτερογενή τομέαλόγω και της βιομηχανικής περιοχήςπου διαθέτει.

4.Την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας του,αφού μεγάλο μέρος των οικισμών των συνενωθέντων Δήμων είναι αγροτικοί, με σημαντική συμβολή στο Ακαθάριστο ΕγχώριοΠροϊόν του Δήμου, με την δημιουργία Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενημέρωσης των αγροτών, προκειμένου να επιτευχθεί η αναδιάρθωση των καλλιεργειών τους και η μεταποίηση των προϊόντων.

5. Δράσεις μειδιαίτερο στόχο γίνονται προς την κατεύθυνση της εσωτερικής ανάπτυξης του οργανισμού τουΔήμου, για στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.Τέλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξή του περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό σοβαρές παρεμβάσεις, προκειμένου, να ενισχυθεί η θέση της πόλης σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για τις οποίες ο Δήμος Σερρών έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη γρήγορη και άμεση υλοποίησή τους,όπως είναι οι οδικοί άξονες και λοιπές επικοινωνίες που διευκολύνουν την προσπελασιμότητα του Δήμου και παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση αυτών ανήκει στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα άλλων φορέων.

Συμπερασματικάεκείνο το οποίο προέχει σήμερα για το Δήμο Σερρών είναι:

Α) Τα χρήματααπό τις εισπράξειςτωνημιυπαίθριων χώρων γιατο Πράσινο Ταμείο, να χρησιμοποιηθούν κυρίως στις απαλλοτριώσεις των οικοπεδούχων, για την δημιουργία του κεντρικού πάρκου του Δήμου Σερρών.

Β) Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑΔήμου Σερρών να ενταχθεί στα επιδοτούμενα έργα του ΥΠ.ΕΡΑ και συγχρόνωςνα ολοκληρωθούν τα έργα του ΧΥΤΥ νομού Σερρών, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Δήμητρα Μετόκη

Διαβάστε επίσης:Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 354 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200