Με κυριότερα θέματα την έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και την έγκριση ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Σερρών» θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου , στις 19:00, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 25 θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (δημ. Περιόδου 2020-2023)».
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Σερρών».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 με ένταξη έργων σ΄ αυτό.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης στα πλαίσια της μελέτης: ¨Κυκλοφοριακή μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας στις οδούς Ε. Παππά, Γρ. Ρακιτζή, Μαρούλη, Β. Ηρακλείου, 40 Εκκλησιών και Βαλτετσίου, Μπεκιάρη-Ηροδότου-Μαραθώνος, Περδίκα και Κιθαιρώνος¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ- Α.Ε Ο.Τ.Α.».
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για το τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2021 στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για το τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2021 στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών στα αιτήματα προσωρινών διαταγών που κατατέθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, κατά του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών στην με αρ. κατάθεσης 41/2022 ανακοπή των: 1) Αλέξιου Σιδηρόπουλου, 2) Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, 3) Ελπίδας Σιδηροπούλου, κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών¨ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.), λόγω παραιτήσεων.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981- ΦΕΚ 77), έτους 2022, λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ΄ αρ. 202/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης απόφασης περί καθορισμού δικαιώματος για την εμπορία υδάτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Αντικατάσταση μελών – εκπροσώπων μαθητικών κοινοτήτων στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Ματθαίου Ι.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παραχώρησης κλειστών Γυμναστηρίων σε Αθλητικούς Συλλόγους Δήμου Σερρών, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 16ο: Περί εκ νέου εκμίσθωσης ή μη δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Αποστολίδη, επί της οδού Εμμ. Ανδρόνικου 2 και Θέμιδος.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Κ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου, επί της οδού Ερ. Σταυρού 16.
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αρ. 3/2022 πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 20ο: Ακύρωση στάσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 7565 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ΄ αριθμ. 598 και 270 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Επταμύλων.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσεων στάσης στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ) επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 10
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη θεσμοθέτησης θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Φιλώτα 3.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για τη λειτουργία επιχείρησης χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών στο υπ΄ αρ. 135 οικόπεδο στον οικισμό Χριστός.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 552 επισκέπτες