Δίκτυο σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικών ρύπων θα εγκατασταθεί στην πόλη των Σερρών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 140.368,00€ (με Φ.Π.Α) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η τοποθέτηση και λειτουργία τους θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη των Σερρών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς από την χρήση τζακιών αλλά και άλλων μέσων θέρμανσης αυξάνονται σημαντικά μια σειρά από ρύπους.
Η προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών κα Μαρία Τερμεντζίδου, επισημαίνει πως θα δοθεί η δυνατότητα να διαμορφωθεί μια «χρονοσειρά» από μετρήσεις, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ποιότητα του αέρα και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Με την εγκατάσταση των τριών σταθμών θα καλυφθεί ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη των Σερρών, καθώς ουσιαστικά δεν υφίσταται σταθερή παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ήδη αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη διακήρυξη.
Πρόκειται για τρία (3) συστήματα αναλυτών με αισθητήρες μέτρησης όζοντος Ο3, οξειδίων του αζώτου ΝΟΧ, υδρόθειου H2S, αιωρούμενων σωματιδίων TSP, PM1, PM2.5, PM10 και μετεωρολογικών παραμέτρων που θα μετρούν και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα, τα οποία μέσω ενσωματωμένου πομποδέκτη (μονάδα τηλεμετρίας) θα μεταδίδονται ασύρματα (χωρίς τη χρήση κινητής τηλεφωνίας) στο κέντρο λήψης των μετρήσεων που θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Σερρών.
Οι σταθμοί χωροθετούνται στη δυτική είσοδο της πόλης (από Θεσσαλονίκη) στο ύψος του δημοτικού σταδίου Σερρών, στην ανατολική είσοδο της πόλης (από Δράμα) και στην Πλατεία Εμπορίου.
Ωστόσο, την τελική απόφαση για την ακριβή θέση τους θα την λάβει το δημοτικό συμβούλιο Σερρών. Ειδικότερα για τον σταθμό που θα εγκατασταθεί στην Πλατεία Εμπορίου προβλέπεται επιπλέον και η δυνατότητα καταγραφής της στάθμης θορύβου με ενσωματωμένο ηχόμετρο. Μέσω ειδικού λογισμικού που θα επεξεργάζεται αυτόματα τα δεδομένα, θα ανιχνεύονται υπερβάσεις ορίων και θα ειδοποιούνται οι χειριστές για τυχόν προβλήματα. Επίσης, μέσω του λογισμικού αυτού θα παρέχεται η δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης και οπτικοποίησης- παρουσίασης των μετρήσεων, ώστε να παρέχεται στη συνέχεια άμεσα και κατανοητά η πληροφόρηση στους πολίτες σχετικά με την ποιότητα του αέρα.
Για την προμήθεια και εγκατάσταση του δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης διεξάγεται από τον Δήμο Σερρών Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και στην σχετική μελέτη.
Μέσω της εγκατάστασης του δικτύου των σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επιδιώκεται να προωθηθεί ο σχεδιασμός έργων και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο αστικό περιβάλλον.
Στις προθέσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών είναι και εγκατάσταση και τέταρτου σταθμού στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού αλλά και η σταδιακή αναβάθμιση και των υπολοίπων, ώστε να πραγματοποιούνται μετρήσεις για περισσότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Πηγή: Εφημερίδα η Πρόοδος

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 278 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200