Με κύρια θέματα την έγκριση τροποποίησης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου,  περί ορισμού προέδρων, αντιπροέδρου και μελών στα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΚΕΔΗΣ, ΕΣΕΔΕ και ΔΗΠΕΘΕ και ορισμός νέων, την αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών και την έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης  του Δήμου για το τρέχον έτος θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στις 7 μ.μ. τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Σύμφωνα με  την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 37 θέματα:

ΘΕΜΑ   1ο:    Μερική ανάκληση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών, προέδρων και αντιπροέδρου στα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σερρών, ΚΕΔΗΣ, ΕΣΕΔΕ και ΔΗΠΕΘΕ, αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών, προέδρων και αντιπροέδρου στα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Αντικατάσταση μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019.                                                                                                                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Sportexpo 2019 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Απριλίου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.    

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση κάλυψης των εξόδων της συνδιοργάνωσης δράσεων στην περιοχή του Λαϊλιά Σερρών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης ¨ΛΑΪΛΙΑΣ Α.Ε.¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Εξέταση πρότασης περί συνεργασίας με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με θέμα ¨Οργάνωση από κοινού τρόπου ανάδειξης των ιστορικών σημείων παρουσίας, των Ελλήνων Ισραηλιτών  κατοίκων των Σερρών.                        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Ανάκληση των υπ' αριθ. 141/2010 και 235/2011 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και συναίνεση διόρθωσης,  στο  Ελληνικό  Κτηματολόγιο,  των  στοιχείων  ιδιοκτήτη   για   ακίνητο  με  ΚΑΕΚ 441211332002 (Κοινωφελής χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨'Εργατικές Κατοικίες Σταθμού¨ του Δήμου Σερρών).

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίας φύλαξης χώρου στο πλαίσιο της πράξης: ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στην διασυνοριακή περιοχή με ακρωνύμιο Cultural Dipole¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση επικαιροποίησης δράσεων ΕΚΤ που ανήκουν στις επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 8v και 9i της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  13ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την ανάγκη παροχής της γενικής υπηρεσίας ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΓΚ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την ¨Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του τμήματος μηχανογράφησης και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης συστήματος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Σερρών.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσίας ¨Περίφραξη με συρματόπλεγμα του αριθμ. 333 αγροτεμαχίου Λευκώνα Σερρών¨.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσίας ¨Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Σερρών του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2019¨.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  19ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2019-2020.                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

ΘΕΜΑ  20ο:   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 634/2017 Α.Δ.Σ. και καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που έχουν αφαιρεθεί λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

ΘΕΜΑ   21ο:  Έγκριση απ’ ευθείας ή με δημοπρασία εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 730 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα με σκοπό τη λειτουργία Αθλητικού Ιππικού Ομίλου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   22ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1170 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   23ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του 2ου ορόφου των 8ου και 25ου Δημοτικών Σχολείων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   24ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:

α) του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Η Συνάντηση¨    και

β) του Δημοτικού Σχολείου Κουμαριάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς. 

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   25ο:  Έγκριση τροποποίησης των όρων δόμησης στο χώρο του Γηροκομείου, στο Ο.Τ. 715 στην Πολεοδομική Ενότητα ¨Άγιοι Ανάργυροι¨ (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   26ο:  Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   27ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:

1) για την  δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

2) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών,  

3) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σκουτάρεως,

4) Ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση χόρτων δημ. κοιμητηρίων,

5) Τεχνική   υποστήριξη  στο πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  ¨Δομή

παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό φαρμακείο

Δήμου Σερρών¨,

6) Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή/και επικίνδυνων κτισμάτων,

7) Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτηρίων έτους 2018,

8) Κατευθύνσεις για την  οργάνωση-διαχείριση  κοινόχρηστων  χώρων

Δήμου Σερρών   και 

9) Τεχνικής υποστήριξης στο  πλαίσιο υλοποίησης  του  έργου ¨Ευρω-

παϊκές  Δεκαετίες¨ (European Decades).                       

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ.,

                                           Μερετούδης Δ.


ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των  έργων:

α) Εργασίες οδικής ασφάλειας και  βελτίωση  προσβασιμότητας, έτους

2016,

β) Παρεμβάσεις  στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ.Ε.  Σκουτάρεως,  έτους

2016   και

γ) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  στο  Δήμο

Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:   

α) 1ου ΑΠΕ  ¨Εργασίες  συντήρησης  και  βελτίωσης  στοιχείων  οδικής

ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών¨    και 

β) 1ου ΑΠΕ ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  30ο:   Απαγόρευση στάσης - στάθμευσης πλησίον του σχολικού συγκροτήματος του 4ου ΕΠΑΛ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.


ΘΕΜΑ  31ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 


ΘΕΜΑ  32ο:   Διαγραφή οφειλέτη από βεβαιωτικό κατάλογο.             

                        Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών.                        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.     

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Απρίλιο.                         

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ Γρηγοριάδη Παναγιώτη και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα Μάρτιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  36ο:   Επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.                                                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Διαβάστε επίσης:

  • Διακοπή υδροδότησης στην πόλη των Σερρών Πολύωρη διακοπή υδροδότηση θα σημειωθεί την Πέμπτη σ’ ένα μεγάλο τμήμα της πόλης των Σερρών λόγω βλάβης στο πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Αγίας Σοφίας. ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 241 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200