Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών (Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και άλλες διαταξεις) που αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, έφερε μεταξύ των άλλων 2 σοβαρές ρυθμίσεις.

1.       Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 (κατοίκων) για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.203

2.       Επικαιροποίηση των ονομασιών δημοτικών κοινοτήτων βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου

Για την εκλογή Προέδρου της δημοτικής Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων δηλαδή σε ότι αφορά το Δήμο Σερρών: ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ: Αναγέννηση, Άνω Καμήλα, Βαμβακιά, Μητρούσι, Μονοκκλησιά, Προβατά, Δ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ: Λευκώνα, Καλά Δένδρα, Χριστός, ΟΡΕΙΝΗ,  Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ: Σερρών, Ελαιώνα, Επτάμυλοι, Οινούσσα, Δημ. Ενότητα ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ: Σκούταρι, Αγία Ελένη, Αδελφικό, Βαμβακούσσα, Κάτω Καμήλα, Κουβούκλιο, Κουμαριά, Κωνσταντινάτο, Πεπονιά,  ΠΡΟΕΔΡΟΣ θα ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφισε στη δημοτική κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλος.  

Αν υπάρχουν τρεις υποψήφιοι συνδυασμοί και κανείς δεν συμπλήρωσε 50% , τότε με ψηφοφορία οι 2 πρώτοι υποψήφιοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, από τους δύο πρώτους συνδυασμούς θα εξαρτάται η εκλογή τους από την επιλογή του  εκλεγμένου από τον 3ο συνδυασμό που συμμετείχε  στην Τοπική Κοινότητα.

Αν ψηφιστεί ως έχει, τότε το αφήγημα το οποίο έχει επικαλεστεί κατά κόρον  ο σημερινός Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, βασιζόμενος στον προηγούμενο νόμο, ότι δηλαδή όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών, θα εκλέγονται αποκλειστικά από την νέα Δημοτική Αρχή  ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ και επαναπροσδιορίζεται. Το ελάτε μαζί μου, εγώ θα είμαι ο Δήμαρχος και την επόμενη πενταετία,  αν θέλετε να εκλεγείτε πρόεδροι, να λαμβάνεται και το ανάλογο επιμίσθιο, είναι πλέον αβάσιμο..

Εξίσου σημαντική όμως είναι και η ρύθμιση της επικαιροποίησης βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου σύμφωνα με το οποίο (αν ψηφιστεί η κυβερνητική τροπολογία) πλέον θα υφίσταται Δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων αντί των 300 κατοίκων που ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Δηλαδή, (και στη βάση ότι ακόμη κατά παράβαση της κοινής λογικής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία του Μόνιμου Πληθυσμού σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας και Δημοτικής Κοινότητας), πλέον πιθανά να είναι Μονοεδρικές Δημοτικές Κοινότητες στο Δήμο Σερρών :  Αδελφικό (2011- 254 μόνιμοι κάτοικοι, Βαμβακούσσα (2011- 243 μόνιμοι κάτοικοι), Κουβούκλιο (2011- 222 μόνιμοι κάτοικοι). Σε ότι αφορά την Άνω Βροντού (2011- 199 μόνιμοι κάτοικοι) ας ερωτηθεί ο άξιος πρόεδρος της κ. Α. Καλφόγλου πως κατάφερε η κοινότητα του να αυξήσει τον πληθυσμός της στην τελευταία απογραφή) 

Σύμφωνα με  την ανάλυση  που πραγματοποίησε η  ομάδα εργασίας της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Δήμου Σερρών, Ώρα Ευθύνης – Γιώργος Τσιμερίκας, στη βάση του επίσημου μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Σερρών (74.004 μόνιμοι κάτοικοι), η  κατανομή σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων θα είναι κατ’ εκτίμηση: Άνω Βροντού >300 κάτοικοι, Καπ. Μητροσίου <4.500 κάτοικοι, Λευκώνα < 3.500 κάτοικοι, Ορεινή <700 κάτοικοι, Σερρών >60.000 κάτοικοι, Σκουτάρεως <5.000 κάτοικοι.Υπολογίζεται ότι το 81% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Σερρών, είναι η Δημοτική Ενότητα Σερρών, και οι υπόλοιπες 5 δημοτικές ενότητες θα καταλαμβάνουν το 19%.

Σε ότι αφορά τους 35 Δημοτικούς Συμβούλους θα αποτελέσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, έως έχει ως σήμερα, (επίσημα 74.004 μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Σερρών / 35 έδρες), αναλογεί 2.114 μόνιμοι κάτοικοι ανά έδρα.

Εκτιμήσεις

Δημοτική Ενότητα Άνω Βροντούς 1 έδρα

Δημοτική Ενότητα Ορεινής  1 έδρα

Λευκώνα, 3.500/2.114- 1 έδρα και υπόλοιπο 1.386

Σερρών, 60.000/2.114= 28 έδρες και υπόλοιπο 808

Άνω Μητρούσι 4.500/2.114= 2 έδρες και υπόλοιπο 272

Σκουτάρεως  5.000/2.114=  2 έδρες και υπόλοιπο 772

Οι εκτιμήσεις της Συμμαχίας Σερραίων, ότι στις Δημοτικές Ενότητες Σκουτάρεως και Μητρουσίου θα προστεθεί μια επιπλέον έδρα, οι οποίες θα μετακινηθούν από την μη εκλογή Δημοτικού Συμβούλου στην Άνω Βροντού και Ορεινή, καλό καλοκαίρι.

Με την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Σερρών σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας και Δημοτικής Κοινότητας, αρχίζουν οι πραγματικές αναλύσεις. Έως τότε εκτιμήσεις. Μεταξύ σφύρας και άκμονος.

Νίκος ΚουφοτόληςΔιαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 331 επισκέπτες