Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ενός ακόμη mega project στον τομέα της ηλιακής ενέργειας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προχώρησε στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο: «Cluster Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη θέση ‘Μελενικίτσι’, συνολικής ισχύος 303,736 MWp και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δήμους Σερρών και Ηράκλειας, Δημοτικές Ενότητες Σερρών και Λευκώνα (Δ. Σερρών) και Σκοτούσσης (Δ. Ηράκλειας)».

Το project αφορά την ανάπτυξη 18 φωτοβολταικών σταθμών και προωθείται από την SVS Group, ενώ η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν εντάσσεται σε κάποια ζώνη προστασίας (Εθνικοί Δρυμοί, Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας Ramsar, Αισθητικά Δάση και Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης).

Το περιλαμβάνει το project

Ειδικότερα, το έργο αφορά σε Cluster Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 303,736 MWp που προβλέπεται στη θέση «Μελενικίτσι».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΑΕΠΟ, η ισχύς του θα παραχθεί συνολικά από 532.871 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού, διπλής όψης, πυριτίου ισχύος 570 Watt έκαστο.

(α) Σταθερές βάσεις στήριξης, στις οποίες θα τοποθετηθούν 532.871 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου, διπλής όψης (ενδεικτικού τύπου της εταιρίας JINKO TR JKM570M 7RL4-TV ισχύος 570 Watt έκαστο).

(β) 1.508 αντιστροφείς ισχύος, ενδεικτικού τύπου SUN2000-185KTL-M1 της Εταιρείας HUAWEI.

γ) 3 Συγκροτήματα Ισχύος 6300 kVA σε κάθε Φωτοβολταϊκό Σταθμό. Κάθε υπαίθριο Συγκρότημα Ισχύος, τύπου ISO Container, θα έχει δυο ζυγούς 800 VAC, 2500 A έκαστος, μετασχηματιστή 0,8 / 33 kV με δυο τυλίγματα στην Χαμηλή Τάση, ισχύος 6300 kVA συνολικά και διάταξη τριών Πεδίων Μέσης Τάσης στα 36 kV, της διάταξης ring main unit.

(δ) Περιμετρική γείωση που καλύπτει όλη την επιφάνεια των γηπέδων εγκατάστασης με επιπλέον κάθετες και οριζόντιες διασυνδέσεις της περιμετρικής γείωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης που να συμβαδίζει με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

(ε) Πίνακες διανομής και καλωδιώσεις. Σε όλους τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, όλοι οι πίνακες διανομής θα είναι κλάσης ΙΙ με βαθμό προστασίας έναντι εισερχομένων σωματιδίων και υγρασίας ΙΡ65, κατάλληλοι για εξωτερική εγκατάσταση και λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -25 60 °C με αντοχή έως και +85°C. Οι καλωδιώσεις θα διακρίνονται κυρίως στις DC καλωδιώσεις που συνδέουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια με τους αντιστροφείς ρυθμιστές και στις AC καλωδιώσεις που θα συνδέουν τους αντιστροφείς με τους Υποσταθμούς (Οικίσκοι Ελέγχου). Επιπλέον θα υπάρχουν οι καλωδιώσεις επικοινωνίας, του συστήματος επιτήρησης και του συστήματος ασφαλείας, καθώς και οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας του περιμετρικού φωτισμού και των συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης.

(στ) Βοηθητικές εγκαταστάσεις (σύστημα τηλεπαρακολούθησης, σύστημα καμερών, σύστημα συναγερμού, δίκτυο φωτισμού και περίφραξη) σε κάθε Φωτοβολταϊκό Σταθμό.

Συνοπτικά, ο σχεδιασμός του κυρίως έργου και των βοηθητικών υποστηρικτικών του, περιλαμβάνει τα εξής:

ζ) Περίφραξη ασφαλείας σε κάθε Φωτοβολταϊκό Σταθμό.

Η SVS Group

Η SVS Group συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και σήμερα ελέγχεται από τις εταιρείες Green Investments Μ.Α.Ε. (με ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου), Omniphos Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία (με 25%), Drone Expert Ι.Κ.Ε. (με 24%) ενώ ο εταίρος Μέργας Στέργιος διατηρεί ποσοστό 1%.

Διαχειριστές της εταιρείας έχουν οριστεί οι Ελευθέριος Σιγάλας, Σπύρος Ανθουλάκης, Κωνσταντίνος-Ευάγγελος Μεγαλοκονόμος και Στέργιος Μέργας.

η) Εργασίες διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το νέο Δίκτυο Μέσης Τάσης 33 kV, συνολικού μήκους 23,5 χλμ., του συνόλου των Φωτοβολταϊκών Σταθμών αποτελείται από 2 ακτινικές υπόγειες γραμμές οι οποίες θα συνδέουν τους Υ/Σ Ανύψωσης (Οικίσκοι Ελέγχου) σειριακά και στη συνέχεια θα καταλήγουν στο κτίριο ζεύξης και ελέγχου. Επιπλέον, προβλέπεται εφεδρικός βρόχος ο οποίος αυξάνει τη διαθεσιμότητα του έργου σε περίπτωση που το κύριο καλώδιο Μ/Τ υποστεί κάποια βλάβη. Ο βρόχος συνδέει τους Υ/Σ (Οικίσκους Ελέγχου) και τίθεται σε εφαρμογή με το κλείσιμο των διακοπτών φορτίου των αντίστοιχων πεδίων. Από τον υποσταθμό ζεύξης κι ελέγχου του κάθε Φωτοβολταϊκού Σταθμού θα αναχωρεί υπόγειο καλώδιο Μέσης Τάσης 33 kV που η όδευση του θα ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο έως τον νέο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης (ΚΥΤ) 33/400 kV. To KYT θα αναπτυχθεί σε γήπεδο 12.000 τετραγωνικών μέτρων.

Επίσης, θα κατασκευαστεί νέα εναέρια Γραμμή Μεταφοράς διπλού κυκλώματος 400 kV, μήκους περίπου 680 μ., μεταφορικής ικανότητας ανά κύκλωμα, ίδιας με αυτή της Γραμμής Μεταφοράς Ωραιοκάστρου – Βουλγαρίας. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει σαν επέκταση της υφιστάμενης, κλείνοντας ηλεκτρική συνέχεια στους ζυγούς του νέου ΚΥΤ.

Σημειώνεται τέλος ότι για την πρόσβαση στα πολύγωνα των Φωτοβολταϊκών Σταθμών θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη οδοποιία.

Πηγή: newmoney

Διαβάστε επίσης: