Απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Νιγρίτας και Σερρών της ΠΕ Σερρών από Τετάρτη 23/8/2023 και ώρα 7:30 π.μ. έως Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 7:30 π.μ. (Η απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας και Δασαρχείου  Σερρών είναι ήδη σε ισχύ από την Κυριακή 20/8/2023 και ώρα 07:30 π.μ.).

Δείτε το βίντεο από το ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:

     Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Τετάρτη 23/8/2023, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) στην περιοχή ευθύνης των Δασαρχείων Νιγρίτας και Σερρών της Π.Ε. Σερρών.
    Ενεργοποιούνται οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών που αφορούν την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους:
1.    Στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας της ΠΕ Σερρών, και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό (ΑΔΑ: 9ΙΤΥ7ΛΛ-Λ1Η) από Τετάρτη 23/8/2023 και ώρα 7:30 π.μ. έως Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 7:30 π.μ.

Στην Απόφαση αναφέρονται:
Α.        Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας ΠΕ Σερρών, στον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό, για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 3: Υψηλή, 4: Πολύ Υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού. Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από υψηλή (κατηγορία 3) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2023. Έχει ισχύ από τις 7.30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7.30 το πρωί της επομένης ημέρας.
Β.       Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Σερρών ως κάτωθι:
Ορίζονται 2 Σημεία Ελέγχου και Απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:
          Από την ΕΛ.ΑΣ με περιπολικά ή/και τη χρήση φραγμών- εμποδίων :

 • Για τον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό στα Κερδύλλια με συντεταγμένες σημείου 40ο 47΄42,31΄΄ 23ο 49΄47,36΄΄
 • Για τον ορεινό όγκο Κερδυλλίων πάνω από Εγνατία Οδό στα Κερδύλλια, Αρχαία Άργιλος με συντεταγμένες σημείου 40ο 46΄46,74΄΄ 23ο 49΄07,08΄΄

     Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία των ανωτέρω περιοχών κατόπιν έγκρισής  της Π.Υ. Ν. Σερρών.
Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στις ανωτέρω περιοχές.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Π.Ε. Σερρών, αντιπυρικής περιόδου 2023, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.
Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών παρακαλούμε  όπως ενισχύσετε το έργο της  ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών.
Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών, που έχουν δασικές εκτάσεις στα όρια ευθύνης τους, παρακαλούμε όπως προβούν στη λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων.
  Γ.     Η εφαρμογή της Απόφασης ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών και στην ΔΙ.Π.Υ. Ν. Σερρών.
Δ.  Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82/Α΄/2022). Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.
Ε.    Με την ανάρτηση της παρούσης στη Διαύγεια παύει να ισχύει η με Α.Π. 325028 (2592)/17-5-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών (ΑΔΑ:ΨΡΗ47ΛΛ-ΒΘΚ).

2.     Στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών ΠΕ Σερρών και συγκεκριμένα: α) στο Περιαστικό δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή β) στον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή) γ) στον ορεινό όγκο Παγγαίου που περιλαμβάνει την Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης και δ) στη Δασική Περιοχή μεταξύ Νέας Ζίχνης- Γαζώρου Αγίου Χριστοφόρου (ΑΔΑ: ΨΒΟΝ7ΛΛ-3ΕΖ) από Τετάρτη 23/8/2023 και ώρα 7:30 π.μ. έως Πέμπτη  24/8/2023 και ώρα 7:30 π.μ.

Στην Απόφαση αναφέρονται:

Α.   Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών και συγκεκριμένα α) στο Περιαστικό δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή β) στον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή) γ) στον ορεινό όγκο Παγγαίου που περιλαμβάνει την Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης και δ) στη Δασική Περιοχή με-ταξύ Νέας Ζίχνης- Γαζώρου Αγίου Χριστοφόρου, για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 3: Υψηλή, 4: Πολύ Υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού. Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από υψηλή (κατηγορία 3) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2023.         Έχει ισχύ από τις 7.30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7.30 το πρωί της επομένης ημέρας.
Β.     Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε το σχεδιασμό της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Σερρών ως κάτωθι:
Ορίζονται 12 Σημεία Ελέγχου και Απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:
Από την ΕΛ.ΑΣ με περιπολικά ή/και τη χρήση φραγμών- εμποδίων :

 • Για το Περιαστικό Δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή στο Αναψυκτήριο με συντεταγμένες σημείου 41ο 06΄16,78΄΄ 23ο 33΄03,00΄΄
 • Για το Περιαστικό Δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή στο 3ο χλμ Σερρών Χρυσοπηγής με συντεταγμένες σημείου 41ο 07΄13,60΄΄ 23ο 32΄13,77΄΄
 • Για το Περιαστικό Δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή στη Χρυσοπηγή με συντεταγμένες σημείου 41ο 09΄33,08΄΄ 23ο 32΄53,88΄΄
 • Για το Περιαστικό Δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή στη Χρυσοπηγή με συντεταγμένες σημείου 41ο 10΄48,98΄΄ 23ο 33΄29,32΄΄
 • Για το Περιαστικό Δάσος Σερρών έως και Χρυσοπηγή στο 5ο χλμ Σερρών Κάτω Βροντού (χωματόδρομος αριστερά προς κοιλάδα) με συντεταγμένες σημείου 41ο 06΄45,16΄΄ 23ο 33΄26,96΄΄
 • Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή) στη διασταύρωση για Κανέλλα με συντεταγμένες σημείου 41ο 13΄40,18΄΄ 23ο 34΄44,19΄΄
 • Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από Ορεινή) στη λίμνη πάνω από Καπνόφυτο με συντεταγμένες σημείου 41ο 16΄53,22΄΄ 23ο 31΄11,92΄΄ (ανήκει στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου)
 • Για τον ορεινό όγκο Παγγαίου που περιλαμβάνει την Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης στην Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης με συντεταγμένες σημείου 40ο 59΄08,42΄΄ 24ο 04΄37,63΄΄
 • Για τον ορεινό όγκο Παγγαίου που περιλαμβάνει την Ι.Μ. Εικοσιφοινίσσης στην Ι.Μ. Αναλήψεως Πρώτης με συντεταγμένες σημείου 40ο 56΄23,86΄΄ 24ο 01΄32,21΄΄
 • Για τη Δασική περιοχή μεταξύ Νέας Ζίχνης- Γαζώρου Αγίου Χριστοφόρου στον Αγ. Κωνσταντίνο Γαζώρου με συντεταγμένες σημείου 41ο 01΄52,23΄΄ 23ο 47΄22,37΄΄
 • Για τη Δασική περιοχή μεταξύ Νέας Ζίχνης- Γαζώρου Αγίου Χριστοφόρου στον Αγ. Χριστόφορο με συντεταγμένες σημείου 41ο 02΄17,52΄΄ 23ο 47΄13,92΄΄
 • Για τη Δασική περιοχή μεταξύ Νέας Ζίχνης- Γαζώρου Αγίου Χριστοφόρου στην Αναστασιά με συντεταγμένες σημείου 41ο 03΄23,72΄΄ 23ο 47΄58,75΄΄

Όλα τα σημεία ελέγχου οχημάτων και πεζών θα βρίσκονται στην είσοδο του δάσους και στη συμβολή των δασικών δρόμων με τους αντίστοιχους επαρχιακούς δρόμους.
Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία των ανωτέρω περιοχών κατόπιν έγκρισής της Π.Υ. Ν. Σερρών.
Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στις ανωτέρω περιοχές.
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Π.Ε. Σερρών, αντιπυρικής περιόδου 2023, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.
Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών παρακαλούμε όπως ενισχύσετε το έργο της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών.
Οι Δήμοι της ΠΕ Σερρών, που έχουν δασικές εκτάσεις στα όρια ευθύνης τους, παρακαλούμε όπως προβούν στη λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων.
Γ.   Η εφαρμογή της Απόφασης ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών.
Δ.    Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 129 του Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82/Α΄/2022). Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.
Ε.   Με την ανάρτηση της παρούσης στη Διαύγεια παύει να ισχύει η με Α.Π. 329915 (2637)/17-5-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Σερρών (ΑΔΑ: ΩΖΒΠ7ΛΛ-ΕΡ3).

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε επίσης: