Καθήκοντα αναπληρωτή διοικητή στο νοσοκομείο Σερρών ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Πεγίδης, μετά την παραίτηση του κ. Κυριάκου Ασίκογλου, που είχε ορισθεί αρχικά. Διοικητής παραμένει ο κ. Νικόλαος Φαρμάκης.

Μετά από μερική τροποποίηση της εντολής διορισμού των 111 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις 6 επιλεγέντων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και ορίζονται στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής, ανακλήθηκε από το υπουργείο Υγείας η εντολή διορισμού 7 διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και ορίσθηκαν στη θέση τους νέοι, εκ της αξιολογικής κατάταξης της Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι, το 77% των διοικητών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80% για τους διοικητές των μεγάλων νοσοκομείων.

Σύμφωνα με το νόμο 4633/2019 άρθρο 35, που ψηφίστηκε πρόσφατα, όλοι οι διοικητές θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, βάσει του οποίου θα αξιολογούνται τακτικά για το έργο τους, με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και θα κρίνονται για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα τους.

Πηγή: Εφημερίδα η Πρόοδος

Διαβάστε επίσης: