Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 14-01-2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας (άρθρα 18, 19 και 20 του καταστατικού), καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA”, οδός Αγίας Σοφίας 1, για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Έγκριση τροποποίησης καταστατικού για την αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας από Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. σε Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε..

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση στις 27 Φεβρουαρίου 2019, την ίδια ώρα και μέρα στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα και σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί στις 06 Μαρτίου 2019, την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Διαβάστε επίσης:

  • Έριξε πολύ νερό σε Τούζλα – Κάριανη ! Σημαντικά ύψη βροχής κατεγράφησαν τα τελευταία 24ωρα στο παραλιακό μέτωπο του Στρυμονικού Κόλπου και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές της Παραλίας Οφρυνίου και τη...


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 450 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200