Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού 3.320.000 ευρώ υπεγράφη, σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Σερρών.
Το έργο αφορά στην συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών και συγκεκριμένα στην αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, οι κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα γίνει συμπλήρωση με ισοπεδωτική στρώση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Θα γίνει έλεγχος των φρεατίων και των τάφρων απορροής των όμβριων υδάτων και καθαρισμός αυτών, όπου απαιτείται.
Παράλληλα θα καταγράφονται οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης και τα στηθαία ασφάλειας, η αποχρωματισμένη διαγράμμιση, ώστε έγκαιρα να προγραμματιστεί η αποκατάστασή τους.
Επίσης, θα γίνουν εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων, διαχωριστικών νησίδων, καθώς και κλάδεμα δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Τέλος θα γίνουν εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και όπου απαιτηθεί θα γίνει επέκταση ή συμπλήρωση υφισταμένων δικτύων ή κατασκευή νέων.

Διαβάστε επίσης: