serreslife

Η Πρωτοβουλία Πολιτών για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, για μια βιώσιμη, οικολογική και οικονομικά συμφέρουσα για το Δημότη λύση, με ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και τους επισημαίνει τα λάθη που θα αποβούν ολέθρια (Οικονομικά και περιβαλλοντικά) για την διαχείριση των απορριμμάτων στο ν.Σερρών. Ταυτόχρονα προτείνει και λύση στην όλη κατάσταση που δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών Για μια εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, για μια βιώσιμη, οικολογική και  οικονομικά συμφέρουσα λύση για το Δημότη.. Η ανοιχτή επιστολή απευθύνεται Προς τον  κ.Γιάννη Μωυσιάδη, Αντιπεριφερειάρχη   της  Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών και προς τους Δημάρχους  κ.κ.

 • - Πέτρο  Αγγελίδη,  Δήμος Σερρών
 • - Γιώργο  Βογιατζή, Δήμος Αμφίπολης
 • - Δημήτριο  Καλαϊτζή, Δήμος Βισαλτίας 
 • - Βαγγέλη  Καλαθά, Δήμος Εμμανουήλ Παππά
 • - Κλεάνθη  Κοτσακιαχίδη, Δήμος Ηράκλειας 
 • - Ανδρέα  Δαϊρετζή, Δήμος Ν. Ζίχνης 
 • - Απόστολο  Καρύδα, Δήμος Σιντικής
 •  Προς  την ΕΣΑΝΣ ΑΕ   και
 •  Όλους  τους Πολίτες της Περιφερειακής  Ενότητας Σερρών

Βρισκόμαστε ήδη  στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού  για την επιλογή Ιδιωτικού  Φορέα Σύμπραξης,  στον οποίο θα παραχωρηθεί το Έργο:  «Μονάδα  Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών».

Από την, ως τώρα, εξέλιξη της προσπάθειας της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αρχικά και στη συνέχεια της «Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων  Νομού Σερρών, Ανώνυμη Αναπτυξιακή  Εταιρεία»  (ΕΣΑΝΣ Α.Α.Ε), να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια, άρχοντες και αρχόμενοι, όλο και πιο βαθειά σε μια θανάσιμη περιβαλλοντική και οικονομική παγίδα.

Σας καλούμε σε αφύπνιση!

Και εξηγούμαστε:

Είναι ήδη γνωστό στους ενεργούς πολίτες, ότι στη Νεράϊδα συντελείται ένα διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα, λόγω και της ακαταλληλότητάς της, (πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας-υδροπερατά εδαφικά στρώματα) αλλά και της παραβίασης των προδιαγραφών των απορριμμάτων, που ενταφιάζονται ανεξέλεγκτα εκεί.

Η τραγική ειρωνεία είναι, ότι “μπροστάρηδες” στον αγώνα  για την ματαίωση αυτού του  εγκλήματος, εξαργυρώνοντας τον αγώνα  τους με  πολιτικά αξιώματα, όχι μόνον  λάκισαν, αλλά έπαιξαν και παίζουν  πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ. Κατάφεραν δε να εξουδετερώσουν και τις αντιδράσεις της πλειοψηφίας των κατοίκων, προσφέροντάς τους  δίμηνες συμβάσεις εργασίας.

Το παράδειγμα αφύπνισης γι’ αυτό το έγκλημα, το έδωσε ο πρώην Δήμαρχος Σκοτούσσας, ο οποίος σε ένα πραγματικό ντελίριο θαρραλέας κριτικής αλλά και αυτοκριτικής, στις 8-1-2010, είχε ομολογήσει, ότι στο στάδιο της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, εν τη αφελεία του, συνήργησε σε μια “ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ” έρευνα για  την “επιλογή” της Νεράϊδας, αγνοώντας τους κινδύνους.

Σήμερα ουδείς δικαιούται να δηλώσει άγνοια, γι’ αυτό το νέο έγκλημα, που συντελείται.

Ειδικότερα: 

1. Η κατασκευή  και η διαχείριση της   «Μονάδα  Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας»  (Μ.Μ-Β.Ε) Απορριμμάτων παραχωρείται  σε ιδιώτη ( με ό,τι αυτό συνεπάγεται), παρά το γεγονός ότι το 60% της επένδυσης προέρχεται από δημόσιες επενδύσεις ή Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Η δρομολόγηση αυτής της παραχώρησης, φαίνεται να έρχεται σε ευθεία αντίθεση, με τον όρο, που βάζει η πράξη 15/25-5-2005 του Υπουργικού Συμβουλίου, “της μη εκποίησης ή διάθεσης της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο”

2.  Η Μονάδα  περιλαμβάνει επί μέρους Μονάδες,  όπως:

 • -Μονάδα υποδοχής  και προσωρινής αποθήκευσης
 • -Μονάδα Μηχανικής  Διαλογής 
 • -Μονάδα λιπασματοποίησης  – κομποστοποίησης  με αερόβια χώνευση του οργανικού κλάσματος.
 • -Μονάδα αεριοποίησης  των ανακτημένων υλικών από  τη μηχανική διαλογή (RDF  και   d-RDF).
 • -Μονάδα παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από το  αέριο σύνθεσης της αεριοποίησης. (Δηλαδή καύση, με έκλυση καρκινογόνων  διοξινών και φουρανίων στην ατμόσφαιρα).

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα πράγματα, κυρίως προς γνώσιν εκείνων, που θα αποφασίσουν.

- Για την  συγκεκριμένη Μονάδα ουδέποτε  έγιναν:

 • α) Ξεχωριστή  μελέτη χωροθέτησης, όπως προέβλεπε  η ΚΥΑ 113944/1997 (ΦΕΚ-1016 Β),
 • β) Προμελέτη (Προκαταρκτική  Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση), όπως ανακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της ΕΣΑΝΣ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, για  έγκριση δημοπράτησης του Έργου,
 • γ) Οικονομοτεχνική  Μελέτη Κόστους-Οφέλους του Έργου.

- Ισχύει πράγματι  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία όμως έχει προσβληθεί στο ΣτΕ και παρότι εκδικάσθηκε στις 4/5/2011, εκκρεμεί περιέργως η έκδοση της απόφασης.

- Τα παραγόμενα  σε αυτήν την Μονάδα προϊόντα (RDF -SRF και κομπόστ ), λόγω της  περιεκτικότητάς τους, αναπόφευκτα, σε βαρέα μέταλλα και πλαστικό είναι απολύτως ακατάλληλα και επικίνδυνα, για καύση τα δύο πρώτα και γεωργική χρήση το τρίτο. Γι’ αυτό και τα αντίστοιχα προϊόντα του παρόμοιου εργοστασίου στα Λιόσια, καταλήγουν πάλι στο ΧΥΤΑ!!!. Δηλαδή πέραν του μεγάλου κόστους κατασκευής (105 εκατομμύρια ευρώ) του  αντίστοιχου εργοστασίου εκεί, πληρώνουν οι Αθηναίοι ακριβά δημοτικά τέλη για να θάβουν εν τέλει τα σκουπίδια τους “επεξεργασμένα”!!!.

Άλλωστε είναι  αδύνατον και ΠΑΡΑΛΟΓΟ, να συμπιέζεις πρώτα τα σύμμεικτα σκουπίδια, ιδιαίτερα στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ),  με ευθύνη μάλιστα της ΕΣΑΝΣ (διαχειρίστριας των ΣΜΑ) και στη συνέχεια να τα παραδίδεις στον ιδιώτη, να τα διαχωρίσει στο εργοστάσιό του. Συμπίεση πρώτα και διαχωρισμός μετά, είναι ασύμβατα.

Μόνον η διαλογή  στην πηγή εξασφαλίζει καθαρά προϊόντα.

3. Η δυναμικότητα  της Μονάδας σχεδιάστηκε κατ’ αρχάς για 90.000 τόνους απορριμμάτων (απ’ αυτά το 51% είναι οργανικά υλικά, 21% χαρτί και 11,5% πλαστικό)). Σήμερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου στη Β’ φάση  προσδιορίσθηκε ότι η ελάχιστη ετήσια ποσότητα των απορριμμάτων ανέρχεται από 42.000 έως 45.000 Τόνους και η μέγιστη από 60.000 έως 65.000 Τόνους. Εξ αυτών μόνον μέχρι 3.000 τόνοι θα είναι τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα!!! Δηλαδή τίθεται εκ των προτέρων περιορισμός για την προεπιλογή). Τα υπολείμματα προς  υγειονομική ταφή θα ανέρχονται στο 40% και τα οποία με ευθύνη και με κόστος της ΕΣΑΝΣ θα διοχετεύονται στο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.

4. Ο ενδεικτικός   προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Εισήγηση της ΕΣΑΝΣ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, ανέρχονταν σε 22.155.724 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Τελικά ο προϋπολογισμός του έργου καθορίσθηκε σε 28.350.000 ευρώ, στη βάσει των αποτελεσμάτων του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά η Β’1 φάση του διαγωνισμού. (Τι  ταπείνωση!!!, που φτάσαμε, να καθορίζει τον προϋπολογισμού της επένδυσης,  ο ιδιώτης επενδυτής και όχι οι ανάγκες της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ).

5. Η συμβατική χρονική διάρκεια παραχώρησης του Έργου έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) χρόνια.

6. Η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής  του Έργου με την καταβολή ποσού,  που θα  ανέρχεται ποσοστιαία έως 60%, δηλαδή με17.000.000 ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ) μέσω του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο  θα προέρχεται από Ευρωπαϊκή  ή Εθνική χρηματοδότηση. Ο ιδιώτης θα συμμετέχει με 11.350.000 ευρώ τα οποία θα προέρχονται, ως επί το πλείστον, από τραπεζικά δάνεια.

7. Με την έναρξη  λειτουργίας της «Μονάδα Μηχανικής  – Βιολογικής Επεξεργασίας» (Μ.Μ-Β.Ε)  Απορριμμάτων,  η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ  καλείται να καταβάλει στον  ιδιώτη:

- από  1.962.963 ευρώ (ως κατώτερο) έως 2.407.407 ευρώ μέσω όρο ετησίως, σύμφωνα με ενδεικτική εκτίμηση του Συμβούλου (ΕΠΤΑ Α.Ε & PLANET A.E.)

-πλέον  ΦΠΑ,  που κυμαίνεται από 451.481 ευρώ έως 553.704 ευρώ ετησίως

-το  κόστος ασφάλειας των εγκαταστάσεων. 

-το  κόστος αντικατάστασης του κύκλου  ζωής των συστημάτων και των  υποδομών του Έργου. Το ποσό  αυτό ενδεικτικά ανέρχεται, σύμφωνα  με την προκαταρτική μελέτη,  με σημερινές τιμές  σε 28.350.00 ευρώ,(το 50% αντιστοιχεί στην ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ,  δηλαδή 14.175.000 ευρώ, είτε  η ετησίως 525.000 ευρώ.

-επιπλέον  ο ιδιώτης θα έχει έσοδα  από την εμπορική εκμετάλλευση  των παραγόμενων προϊόντων (ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF, κλπ).

Δηλαδή  ο ιδιώτης – με σημερινές τιμές- για τα 27 έτη διαχείρισης θα εισπράξει από την ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ από 53.000.000 ευρώ έως 65.000.000 ευρώ και θα συμμετέχει μόνο με 11.350.000 ευρώ. Δηλαδή η απόδοση της επένδυσης για τον ιδιώτη (ίδια και δανειακά κεφάλαια) ξεπερνά το 467% και φτάνει σε 573%

8. Στο κρίσιμο  ερώτημα είναι:  Πόσο θα είναι  η χρέωση του τόνου των απορριμμάτων  στην ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ από τον ιδιώτη;  Εδώ υπάρχει σιωπή.  Αποκρύπτεται  επιμελώς το αυξημένο  κόστος που καλείται να πληρώσει ο Δημότης.

9. Προβλέπεται ρήτρα  ποσότητας απορριμμάτων με άμεση συνέπεια την υπονόμευση της ανάπτυξης της ανακύκλωσης-κομποστοποίησης με Διαλογή Στην Πηγή (Δηλαδή προτρέπουν την ΕΣΑΝΣ για παραγωγή περισσότερων ποσοτήτων  απορριμμάτων. Ή θα πρέπει να αναζητήσει απορρίμματα από γειτονικούς Δήμους ή από γειτονικές χώρες).

10. Το κόστος  αποκομιδής και μεταφοράς των  απορριμμάτων θα επιβαρύνει τους  Δήμους, κατά συνέπεια τους δημότες  της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

11. Σύμφωνα με τα παραπάνω το κόστος ανά τόνο ανέρχεται από 71,62 ευρώ έως 84,63 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη για την αποκομιδή -μεταφορά και την υγειονομική ταφή στο Παλαιόκαστρο.

Το σημερινό κόστος ανά τόνο ανέρχεται σε 15 ευρώ.

Σήμερα αν μια  οικογένεια καταβάλλει δημοτικά τέλη 25,00 ευρώ τη διμηνία, με την εφαρμογή του νέου συστήματος θα καταβάλλει το δίμηνο από 119,36 ευρώ έως 141,06  ευρώ και ετησίως από 716,18 ευρώ έως 846,34 ευρώ

 Αγαπητοί συμπολίτες

 1. Η επιλεχθείσα  μέθοδος διαχείρισης των σύμμεικτων  απορριμμάτων δεν συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕπιτροπήΠεριφερειών της ΕΕ δεν τις χρηματοδοτεί.. Η δε καύση είναι εχθρική προς το περιβάλλον. Η Οδηγία πλαίσιο 98/2008 της ΕΕ για τη διαχείριση απορριμμάτωναναφέρει ρητά:
 • «έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα : χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί»
 • «έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων , όπως τουλάχιστον για το χαρτί, το μέταλλο, τοπλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά , πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος». Πριν λίγες ημέρες μάλιστα το ποσοστό αυτόπροτάθηκε από την Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ , να αυξηθεί σε 70%.

    Αυτή  η καταφανής καταστρατήγηση και  ανατροπή των στρατηγικών κατευθύνσεων  της ιεράρχησης δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων, θα έχει ολέθριες περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

2. Η εκχώρηση  των δημόσιων υποδομών και  πόρων, καθώς και  η  ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης των απορριμμάτων – λαμβάνοντας υπόψη ότι έως και το 60% της επένδυσης,  προέρχεται από τις δημόσιες δαπάνες  – εξυπηρετεί μόνο τα επιχειρηματικά – εργολαβικά συμφέροντα και δεν είναι προς όφελος των δημοτών.

3. Υποβαθμίζεται   περιβαλλοντικά η περιοχή του  Παλαιοκάστρου και ναρκοθετεί  τις μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης  και παραγωγής, συσσωρεύοντας τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

4. Η λειτουργία  μιας τέτοιας μονάδας θα επιβαρύνει  τους δημότες της Περιφερειακής  Ενότητας Σερρών με πολλαπλάσια  δημοτικά τέλη (από 15 ευρώ τον  τόνο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει  σε 71,62 έως 84,63 ευρώ ο τόνος.

5. Η επιλογή του ως άνω μοντέλου, δηλαδή της καύσης, στερεί  τους Δήμους από έσοδα , από την μη υλοποίηση και πλήρη ανάπτυξη της ανακύκλωσης –κομποστοποίησης και επιβαρύνει τους πολίτες και το ΠΔΕ με την αποπληρωμή πανάκριβων και περιβαλλοντικά επιβαρυντικών ιδιωτικών εγκαταστάσεων.

6. Η προώθηση  των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) ακυρώνει το θεσμικό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την μετατρέπει σε εισπρακτικό μηχανισμό (εισπράττοντας τα αυξημένα δημοτικά τέλη) στην υπηρεσία των επιχειρηματικών συμφερόντων.

7. Τίθεται   ρήτρα ελάχιστης ποσότητας σκουπιδιών προς κατοχύρωση  του ιδιώτη – επενδυτή, με τα αυτονόητα αρνητικά αποτελέσματα σε βάρος των Δήμων και των Πολιτών.

8. Η μνημονιακή  πολιτική επέβαλε μια αντιδημοκρατική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με κύριο στόχο την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων  κατευθύνσεων, που η πεμπτουσία της είναι το  «λιγότερο κράτος»και η μείωση των θεσμοθετημένων πόρων.

9. Το καθεστώς  επιτροπείας της τρόικας προετοιμάζει το έδαφος για την  πλήρη ιδιωτικοποίηση και τη μεταφορά  των δημοτικών υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες. (βλέπε εκτός από τη  διαχείριση απορριμμάτων, άμεσα προετοιμάζεται  και η πώληση του πόσιμου νερού σε ιδιώτες, κλπ.) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην παρωχημένη επιλογή της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ υπάρχουν προφανώς σύγχρονες αντιπροτάσεις που έχουν σαν βάση τους: η διαχείριση των απορριμμάτων να είναι βιώσιμη, να είναι οικολογική και ταυτόχρονα οικονομική για τον Δημότη.

1. Το προτεινόμενο  εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων  έχει ως βάση τη διατήρηση του αυτοδιοικητικού δημόσιου χαρακτήρα. Είναι φιλικό στο περιβάλλον, έχει κύριο στοιχείο την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, τη συμμετοχή της κοινωνίας, την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη διαδημοτική συνεργασία και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

2. Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως  λαϊκός  θεσμός, είναι ο αναγκαίος φορέας  κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής, δημοκρατίας και διαφάνειας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί  τον αποκλειστικό φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Μόνο ο Δήμος μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα  ζωής όλων των πολιτών παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προστατεύοντας  το περιβάλλον.

3. Το προτεινόμενο εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων είναι μικρής κλίμακας επένδυση  και  σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καθίσταται κερδοφόρα για τους πολίτες.

4. Κατά συνέπεια, στη βάση των παραπάνω αρχών, το προτεινόμενο εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης  συνίσταται,  στη  διαλογή στην πηγή:

 1. - διαχωρισμός στην πηγή, (ανάπτυξη  προγράμματος 4 κάδων)
 2. - ανακύκλωση, – ανάκτηση υλικών, (επαναχρησιμοποίηση)
 3. - κομποστοποίηση, αξιοποίηση, -ταφή  υπολειμμάτων.

και είναι εφαρμόσιμο τόσο για μικρούς όσο και για  μεγάλους, πληθυσμιακά, Δήμους.

 

Ειδικότερα:

Α) Προβλέπεται για τους μικρούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για τις γειτονιές, για τους χώρους εργασίας και κατοικίας η ανάπτυξη κάθετων δράσεων:

 • - Πρώτα και κύρια, είναι η συνειδητή προσπάθεια  μείωσης των αστικών αποβλήτων.
 • - Κομποστοποίηση σε οικιακό, επιχειρηματικό και δημοτικό επίπεδο.
 • - Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ), χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί. 

Θα είναι  υποχρεωτική η συμμετοχή των  Υπηρεσιών, των Σχολείων και των Επιχειρήσεων. Δηλαδή ανάπτυξη του προγράμματος των 4 κάδων.

 • - Επέκταση των σημείων συλλογής των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στους Πολίτες. Με ενσωμάτωση των δράσεων και των πόρων της ΕΕΑΑ στο σύστημα διαλογής στην πηγή των ΟΤΑ.
 • - Δημιουργία Πράσινων Σημείων συγκέντρωσης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση.
 • - Προγράμματα χωριστής συλλογής ειδικών αποβλήτων με υποχρεωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων.
 • - Προμήθεια και παροχής εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης από το Δήμο.

 

Β) Σε επίπεδο του Δήμου Σερρών, η  ομάδων Δήμων της Π.Ε. Σερρών

Επιπλέον των  ως άνω προτείνεται ένα σύστημα  αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης  απορριμμάτων. Στις εγκαταστάσεις αυτές  π.χ. του Δήμου Σερρών, ή ομάδων Δήμων θα αναπτυχθούν:

 • - Κέντρα Συγκέντρωσης  Μεταφοράς Προδιαλεγμένων, ανακτήσιμων  και ανακυκλώσιμων υλικών, συνδεδεμένων  με δίκτυα εμπορικής τους διάθεσης.
 • -Δίκτυο ΣΜΑ  πολλαπλών λειτουργιών σε συνεργασία  με ΚΔΑΥ και ΣΕΔ.
 • -Δημιουργία  Μονάδας Επεξεργασίας, της οποίας η πρώτη ύλη θα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα προδιαλεγμένα οργανικά και,
 • - Δημιουργία εναλλακτικής διαχείρισης και τοπικής αξιοποίησης αδρανών υλικών.
 • - Οι δύο παραπάνω Μονάδες θα είναι μεσαίου μεγέθους, χαμηλής όχλησης και απλού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • - Με το παραπάνω Μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων διασφαλίζονται θέσεις εργασίας, αξιοποιείται το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό. Οι Μονάδες αυτές είναι εύκολα διαχειρίσιμες από τους αντίστοιχους Δήμους. 
 • – Οι ίδιοι οι Δήμοι θα επιλέξουν διαθέσιμους  χώρους, οι οποίοι θα έχουν πολλές παράπλευρες λειτουργίες όπως: συγκέντρωση ανακυκλώσιμων- ανάκτηση-διάθεση, επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων, παραγωγή κομπόστ, αξιοποίηση αδρανών, επισκευή-διάθεση επαναχρησιμοποιημένων υλικών και ανταλλακτικών.

Προτείνουμε, η Τοπική  Αυτοδιοίκηση, ως φορέας τοπικής εξουσίας και της κατοχύρωσης θεσμών διαβούλευσης  των κατοίκων,  για τη διαμόρφωση των δημοτικών πολιτικών και τον έλεγχο εφαρμογής τους, να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Απευθυνόμαστε σ’ όλους τους Πολίτες της Περιφερειακής  Ενότητας Σερρών, σ’ όλους του Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, μαζικούς φορείς, στους επαγγελματοβιοτέχνες, ειδικά στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  να συντονίσουμε τις ενέργειες μας, με στόχο να αποτρέψουμε το επικείμενο έγκλημα σε βάρος των συμπολιτών μας, σε βάρος του περιβάλλοντος. 

Υ.Γ. Νο 1ον  Είναι γνωστό ότι η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για μια χρονική περίοδο μεταξύ  2011-2012  πραγματοποιήθηκε   από τους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου. Το ετήσιο κόστος μειώθηκε κάτω από τα 2/3. Δηλαδή από τα περίπου 700.000 ευρώ που κατέβαλε ο Δήμος ετησίως στον Ιδιώτη, το κόστος έπεσε σε περίπου 200.000 ευρώ ετησίως. Τι πιο καλό παράδειγμα υπάρχει για να στοιχειοθετηθεί η ανάγκη διαχείρισης των απορριμμάτων από την τοπική Αυτοδιοίκηση;  Διασφαλίζοντας τον έλεγχο με τη δημιουργία ανεξάρτητων και αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου.

Υ.Γ. Νο 2ον  Επίσης καλούνται να τοποθετηθούν και να πάρουν ξεκάθαρη θέση όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι.  Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι οι «προηγούμενες  Δημοτικές Αρχές υπέγραψαν την συμφωνία» και εμείς δεν έχουμε καμιά ευθύνη.

Οι  υπογράφοντες:

 • 1) Παναγιώτης Κοτρώνης, δημοτική κίνηση «διάβαση πεζών», δήμου Σερρών
 • 2) Τάσος Μουρατίδης, γεωπόνος
 • 3) Κώστας Νικόλτσιος, δημοτική κίνηση «Εναλλακτική Κίνηση Πολιτών», Δήμου
 •       Εμμανουήλ Παππά
 • 4)   Πασχάλης  Τόσιος, δημοτικός σύμβουλος δήμου  Ηράκλειας, πρώην Αντιδήμαρχος
 • 5)   Εύα  Γαλιάνου, δημοτική  κίνηση  ο «ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», Δήμου Αμφίπολης
 • 6)   Βασίλης  Τσικές, πρώην δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά
 • 7)   Βασίλης  Κετσετζής, δημοτικός σύμβουλος  δήμου Εμμ.Παππά, πρώην δήμαρχος 
 •       Στρυμώνα
 • 8)   Σταύρος  Τουτζιάρης, γεωλόγος – εκπαιδευτικός  Β/θμιας εκπ/σης
 • 9)  Σταύρος Παπαϊωάννου, καθηγητής ΤΕΙ, πρώην υποψήφιος περιφερειακός
 •       σύμβουλος
 • 10)  Γιάννης Προδρόμου, μηχανολόγος
 • 11)  Ηλίας Ακριτίδης, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρώην αντινομάρχης
 • 12)  Αντώνης Φραγγεδάκης, δικηγόρος

Διαβάστε επίσης:

 • Εξαφανίστηκε 80χρονος στις Σέρρες Τα ίχνη του έχουν χαθεί από την Κυριακή νωρίς το απόγευμα, όταν τον είδε κατοίκος της περιοχής να περπατάει κρατώντας ένα καλάμι, το όποιο ήθελε να χρησιμοποιήσ...
 • Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο στις Σέρρες Ένας 47χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του την Πέμπτη το πρωΐ στο 10ο χλμ. της επαρχιακής οδού Μεσοράχης-Αμφίπολης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την...