Το 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο AgriBusiness Forum με θέμα “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή” διεξάγεται στις Σέρρες 1-2/11/2019 και επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή.

Με 8 συνεδρίες αιχμής, 50 διακεκριμένους ομιλητές της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, 250 συνέδρους από καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα, και 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια απόεξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, το AgriBusiness Forum αποτελεί το απόλυτο γεγονός για την αγροτεχνολογία στην Ελλάδα.

Το AgriBusiness Forum είναι η ετήσια συνάντηση των ηγετών της αγροτικής βιομηχανίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής διεθνών προτύπων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Οι συνεδρίες του AgriBusiness Forum εστιάζουν στην καινοτομία και στις έξυπνες καλλιέργειες, στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ασφάλεια των τροφίμων, στις μεσομακροπρόθεσμες πολιτικές και στην πιστοποίηση.

Aποτελείται από 5 ενότητες ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο γεγονός:

1. Εκπαιδευτικό εργαστήριο 2 ημερών για επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα

2. Διαγωνισμό καινοτομίας για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο

3. Ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων και εκπροσώπων επιχειρήσεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας

4. Διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας

5. Επίσκεψη πεδίου σε αγροδιατροφική μονάδα για ενημέρωση για την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα

Τι περιλαμβάνει το συνέδριο
Θα περιλαμβάνονται 8 συνεδρίες αιχμής που εστιάζουν στην γεωργία-κτηνοτροφία ακρίβειας, στις νέες τεχνολογίες, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, στη διασύνδεση επιστήμης – έρευνας και επιχειρήσεων, στον αγροτουρισμό και στις πολιτικές για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα.

Τα 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια (29 έως 31 Οκτωβρίου 2019)
Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι η δωρεάν συμμετοχή στις συνεδρίες όσων δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια.

Ειδικότερα τα τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια, θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου, από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, με σκοπό την ενδυνάμωση και την υποστήριξη της γνώσης για την επιχειρηματικότητα.

Προσφέρονται δωρεάν σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και θα υλοποιηθούν από τους επιστημονικούς συνεργάτες του AgriBusiness Forum, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-Δήμητρα, το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης, Logistics & Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΑΠΘ.

Το AgriBusiness Forum τελεί στην ιδιοκτησία και κυριότητα του μη κερδοσκοπικού φορέα Geo Routes Cultural Institute, υποστηρίζεται από το Balkans & Black Sea Cooperation Forum και συνεργάζεται με διεθνείς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς & οργανισμούς για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Συνδιοργανωτές του AgriBusiness Forum, είναι η Περιφερειακή Ενότητα, το Επιμελητήριο και ο Δήμος Σερρών.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 337 επισκέπτες