Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει τις επιχειρήσεις- μέλη του ότι σύμφωνα με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου προβλέπεται η δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) στα Επιμελητήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του νομοσχεδίου σκοπός των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων  μέσω της παροχής συμβουλών και της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.

Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται ένα δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα κατά τόπους Επιμελητήρια, που τελεί υπό την αιγίδα μιας επιτελικής δομής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Οι κατά τόπους δομές θα συντονίζονται και εποπτεύονται στο έργο τους από την Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων, η οποία, μεταξύ άλλων, θα προτείνει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης δράσεις σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πηγή: Εφημερίδα η Πρόοδος

Διαβάστε επίσης: