Στην πρόσφατη 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ, είχαμε την έγκριση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ Τριμήνου. Στο προοίμιο - σχετικά της εισήγησης, αναφέρονταν όλες οι Υπουργικές και Διυπουργικές αποφάσεις, οι Νόμοι, τα άρθρα και οι τροποποιήσεις, τα οποία καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Τριμηνιαία Έκθεση και να κατατίθενται προς ενημέρωση του σώματος.

Στην περίπτωση μας:
Δε μας κατατέθηκαν οι οικονομικοί πίνακες, σύμφωνα με τα υποδείγματα 1, 2 και 3, όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση.
Δε μας δόθηκαν, όπως ορίζει ο Νόμος, τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου (1/1/2022 - 30/9/2022), παρά μόνο των μηνών Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο.
Δεν τηρήθηκε η προθεσμία των 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, όπως ορίζει ο Νόμος. Με καταληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2022, φτάσαμε στις 11 Ιανουαρίου  2023.
Στη συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού/Απολογισμού Γ΄ Τριμήνου που μας δόθηκε, υπάρχουν τα ποσά όπως εγκρίθηκαν στην αρχική ψήφιση του προϋπολογισμού και όχι όπως έχουν διαμορφωθεί με τις αναμορφώσεις έως και το Γ΄ τρίμηνο.
Ψήφισα αρνητικά στο συγκεκριμένο θέμα. Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, των Εσόδων - Εξόδων των Τριμήνων, δεν είναι διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ελέγξουν τα οικονομικά στοιχεία και κατόπιν να υποβάλουν ερωτήσεις, να καταθέσουν παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Είναι η 3η φορά που γίνεται η ίδια επισήμανση στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για το ίδιο θέμα. Η εφαρμογή των Νόμων γνωρίζουμε πως είναι δεσμευτική αλλιώς σε τίποτα δε διαφέρει το να μην υπάρχουν Νόμοι από το να μην εφαρμόζονται.

Με τιμή
Βασίλης Τερζής

Διαβάστε επίσης: