Η ΚΕΔΗΣ προχώρησε στην απευθείας ανάθεση σε εταιρία από τη Θεσσαλονίκη την ετήσια τεχνική υποστήριξη & συντήρηση των δικτυακών ιστοτόπων «www.kedis.gr» & «www.politismos.kedis.gr» καθώς και στην έναρξη φιλοξενίας της ιστοσελίδας «games.kedis.gr» για ένα (1) έτος.

Συγκεκριμένα η υπηρεσία αφορά: φιλοξενία ιστοσελίδων, ονοματοδοσία στον Ελληνικό φορέα www.kedis.gr -www.politismos.kedis.gr - «games.kedis.gr», συντήρηση των ιστοσελίδων, διαχείριση ιστοσελίδων, βελτίωση πηγαίου κώδικα, backup των site, αναβάθμιση του λογισμικού και του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, εισαγωγή συστήματος παρακολούθησης κακόβουλου υλικού, προστασία χρήστη από κακόβουλο λογισμικό ή ενέργειες τρίτων.

Η παρούσα ανάθεση ισχύει για χρονικό διάστημα από 26/11/2022 έως 25/11/2023.
Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.537,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%).

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε επίσης: