Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στα πρόσωπα ή στις αρμοδιότητες, στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σερρών με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 προχώρησε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Ο Σπύρος Μισιρλής ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λειτουργιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Γιώργος Νυχτοπάτης, ορίστηκε Αντιδήμαρχος Έργων, Υποδομών και Μελετών κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Σωτηρία Πάνου, ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Παναγιώτης Καρακολίδης, είναι Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Γιάννης Τουρτούρας, είναι Αντιδήμαρχος Αγροτικής Οικονομίας και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Δημήτρης  Μερετούδης , είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας.

Ο Γιώργος Ταΐρης  είναι Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών του Πολίτη, υπεύθυνο για το Δημοτικό Κυνοκομείο.

Ο Κωνσταντίνος Δινάκης ορίστηκε άμισθος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και κατά τόπον Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Σερρών, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Δημήτρης Σιαμάγκας  είναι άμισθος Αντιδήμαρχο Παιδείας.

Επίσης, ο Δήμαρχος Σερρών όρισε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 τους:

– Γάτσιο Ιωάννη, εντεταλμένο σύμβουλο Τουρισμού και Αθλητισμού.

– Κατιρτζόγλου Βασίλειο, εντεταλμένο σύμβουλο Διοικητικών Θεμάτων και Νομικής Υπηρεσίας.

– Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.

Διαβάστε επίσης: