Δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο δημοτικό θέατρο «Αστέρια» τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 34 θέματα. Μεταξύ αυτών: η έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για το τρέχον έτος, η συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων, ο καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2020 της δημοτικής αρχής.

Διαβάστε επίσης: