Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Σερρών . Η συνεδρίαση λόγω της λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, Θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών και καθορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο με την επωνυμία ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΠΟΛΙΣ - ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ¨.                                                                                                                                    
                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης βόσκησης λόγω παραίτησης μέλους.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   6ο:    Ορισμός τακτικών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2019 στην Κοινωφελή Επιχείριση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).                                                                                                                                    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Έγκριση  εγγραφών  βρεφών - νηπίων, σχολικής περιόδου 2020-2021¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.   

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Αίτημα του ΜΓΣ Πανσερραϊκός περί παραχώρησης για χρήση έκτασης στην περιοχή του  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης (εντός του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου), για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020.                                   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  100.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών - ¨Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨, για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών».                                                                                                                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης της πράξης ¨Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.                                                                                                                                     
                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.120,79 € για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2019.                                                                                                                                     
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης επιπλέον ποσού 870.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), για την πράξη: ¨Κλειστό Κολυμβητήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών¨.                                                                                                                                     
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, του Γκουρτζούνη – Καραθανάση Αργυρίου.                                                                                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης:
α) τμ. του αρ. 333 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκώνα, 
β) αρ. 280 & 380 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Κουμαριάς  και
γ) έκτασης 12.029,10τ.μ., στην θέση ¨ΝΤΡΕΝΕΣ¨ του αγροκτήματος
Ορεινής Σερρών                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 714/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μετατροπής εισφοράς χρήμα σε γη στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας ¨Αλημπέκιοϊ¨ (Π.Ε. 17) του Δήμου Σερρών στο Ο.Τ. 742¨.             
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 για την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση της πράξης ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εκπόνησης μελέτης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨ από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ., Τουρτούρας Ι., Καδής
Γ., Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Επανάχρη-ση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017¨.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017¨.                     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης:

  • Διακοπή υδροδότησης στην πόλη των Σερρών Πολύωρη διακοπή υδροδότηση θα σημειωθεί την Πέμπτη σ’ ένα μεγάλο τμήμα της πόλης των Σερρών λόγω βλάβης στο πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Αγίας Σοφίας. ...