Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης κατά της νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ κατέθεσε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών.

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του συλλόγου υποστηρίζει πως αγνοήθηκε η πρόταση που κατέθεσε για την συμμετοχή εκπροσώπου της στο διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  και δεν τέθηκε υπό την κρίση του σώματος, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. 

«Καθίσταται επομένως πασιφανές ότι παραβιάστηκε και το γράμμα και το πνεύμα των προαναφερθεισών διατάξεων των Ν. 4623/2019 και 4625/2019.Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τη δυσφορία μας και την έντονη διαμαρτυρία μας και καλούμε τον Δήμαρχο Σερρών να επανεξετάσει το θέμα» υποστηρίζει -μεταξύ άλλων- στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών διαμαρτύρεται έντονα για την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη για τη συγκρότηση νέου ∆. Σ. της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Καταρχάς πρέπει να τονιστεί ότι ο Σύλλογός μας με το από 16/09/2019 έγγραφό του προς τον Δήμο Σερρών υπέβαλε «αίτημα συμμετοχής εκπροσώπου του Συλλόγου στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.», προτείνοντας ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος δύο γεωπόνους, πτυχιούχους πανεπιστημίου και με υπηρεσία επί σειρά ετών στην Υ.Ε.Β. (Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων) Σερρών, με πλούσια εμπειρία στην υδάτινη διαχείριση και στον έλεγχο της ποιότητας των νερών.

Να τονιστεί δε ότι όσον αφορά τη συγκρότηση του Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α., με βάση τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθ. 6 του Ν. 4623/2019 και των παρ. 6α και 6β του άρθ. 10 του Ν. 4625/2019 ισχύουν τα εξής: «Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».

Προς έκπληξή μας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 δεν υπήρξε καμιά συζήτηση για το θέμα. Ανακοινώθηκε απλώς από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών ως μέλος του νέου ∆. Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Σ. ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών. Κοντολογίς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε περί της έγκρισης ή απόρριψης της συμμετοχής στο νέο ∆. Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Σ. του εκπροσώπου του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, διότι ουδέποτε τέθηκε υπό την κρίση του η πρόταση του Συλλόγου μας. Άλλωστε σε ερώτηση του παρισταμένου Προέδρου του Συλλόγου μας για το «από ποιον κρίθηκε να μην προταθεί ο εκπρόσωπός μας ως μέλος του νέου ∆. Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Σ.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου απάντησε: «ΑΠΟ ΜΕΝΑ».

Καθίσταται επομένως πασιφανές ότι παραβιάστηκε και το γράμμα και το πνεύμα των προαναφερθεισών διατάξεων των Ν. 4623/2019 και 4625/2019.

Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τη δυσφορία μας και την έντονη διαμαρτυρία μας και καλούμε τον Δήμαρχο Σερρών να επανεξετάσει το θέμα, ενώ κάνουμε γνωστό, ότι ήδη κατατέθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης κατά της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας

Μουρατίδης Αναστάσιος                        Προδρόμου Ιωάννης»

Διαβάστε επίσης:Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 448 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200