serreslife

Επειδή γίνεται μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση του εργοστασίου Μονάδα Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΜΒΕ) σε ιδιώτη αναφέρομαι σε όλους τους Σερραίους πολίτες έτσι ώστε να γνωρίζουν την πραγματική αλήθεια. Και τούτο διότι, στο τέλος του έργου οι πολίτες θα κληθούν για άλλη μια φορά να πληρώσουν την επένδυση και ο ιδιώτης θα καρπώνεται τα κέρδη.

Βέβαια, υπάρχει η παρακάτω πράξη που τους απαγορεύει την παραχώρηση – διάθεση κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο.

1)     Βάση της με αριθμό πράξης 28/24-8-2011 έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, όπως πραγματοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν 994/1979 «Περί ρυθμίσεις θεμάτων και διαθέσεως αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 279), σε συνδυασμό με τις διατάξεις και της παρ.2 του άρθρου 75 του ν.998/1979 «Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289)

2)     Την οικ. 128991/16-5-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), Μονάδας Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (Μ.Μ.Β.Ε.) και Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στη θέση “Ερείπια Νεράιδας” του Δήμου Σκοτούσσας του Νομού Σερρών,

3)     Το 200134/20-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων,

4)     Τις 5047/8-2-2011 και 2229/1-8-2011 εισηγήσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αποφασίζει

1)     Στην κοινόχρηστη έκταση 637.806,28 τ.μ., από το υπ’ αριθμ. 170ζ τεμάχιο του αγροκτήματος «Ρεύματα Νεράιδα» Ν. Σερρών Συμβολαιογραφικής Διανομής 1961, έκταση η οποία με την 15/25-5-2005 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 124) παραχωρήθηκε δωρεάν κατά κυριότητα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών για να δημιουργηθεί Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και η οποία περιήλθε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), πρόκειται πλέον να δημιουργηθούν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας αυτής Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Μονάδα Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας (Μ.Μ.Β.Ε.)

2)     Η παραχώρηση τελεί υπό τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην Π.Υ.Σ. 15/25-5-2005, εκτός από τον όρο β’, ο οποίος αντικαθίσταται ως εξής: «β) της μη εκποίησης ή διάθεσης της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, εκτός από το φορέα λειτουργίας-χρήσης του έργου στην παραχωρηθείσα έκταση».

Κατόπιν τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται να δοθεί σε τρίτον είναι άκυρη και αμη τι άλλο επιλήψιμη.

Βέβαια, το θράσος τους περισσεύει, διότι με ωραίες εκπομπές και λόγια (που υποτίθεται πως θέλουν το καλό του πολίτη) προσπαθούν να προβάλλουν το ενδιαφέρον τους για το καλό της κοινωνίας, μιλούν για ιδιώτη επενδυτή αψηφώντας όμως τον ίδιο τον νόμο που τους το απαγορεύει. Αυτή είναι η διοίκηση στην χώρα μας. Τους νόμους τους ερμηνεύουν κατά το δοκούν ε και όταν τους είναι εμπόδιο τον αψηφούν κιόλας.

Επειδή τα κόστη από αυτήν την επένδυση προβλέπονται πολύ τσουχτερά, τα οποία θα τα φορτωθούν οι Σερραίοι πολίτες, είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουν και τι τους περιμένει..

Με τιμή

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Της Αναπτυξιακής Περιβαλλοντικής Κίνησης Πολιτών Παλαιοκάστρου Σερρών, με έδρα το Δ.Δ. Παλαιοκάστρου του δήμου Ηράκλειας -Σερρών.

Του Ιωάννη Γιάντσιου [δικηγόρου]

Διαβάστε επίσης:

  • Επιχείρηση Φαράγγι – Φυσική προίκα ! Εργασίες καθαρισμού στο Φαράγγι του Αγγίτη, τόσο από την πλευρά της Συμβολής όσο κι από εκείνη της Ν.Μπάφρας, πραγματοποίησε ο Δήμος Αμφίπολης, στο πλαίσιο της ...
  • Οι μάσκες έπεσαν . . . ! Όταν φορέσαμε τις μάσκες πριν από περίπου ένα χρόνο, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν αναπόσπαστο κομμάτι του ενδυματολογικού μας συνόλου. Η μάσ...
  • 2021 με συνείδηση αλλά και με λίστα... Στις επόμενες γραμμές αναπτύσσω κάποιες σκέψεις, καθώς καιρό τώρα ήθελα να αναφερθώ, και προσωπικά αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, σε ορισμένες καταστάσεις που ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 289 επισκέπτες