1000 ευρώ πρόστιμο στα Lidl Σερρών μετά από καταγγελία

serreslife

Με την µε αριθ. πρωτ. 127153/1104/19-3-2018 απόφαση της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επιβλήθηκε στην εταιρεία µε την επωνυµία «Lidl Hellas & Sia O.E.», χονδρικό & λιανικό εµπόριο – εισαγωγή – εξαγωγή & διανοµή ειδών διατροφής & οικιακής χρήσης διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων ευρώ (€1.000), διότι σε συνέχεια της δειγµατοληψίας που πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία (κατόπιν καταγγελίας) στις 1/9/2017 σε υποκατάστηµα της εταιρείας στο 2ο χλµ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, το προϊόν «W5 λευκαντικό µε βάση το οξυγόνο» χαρακτηρίστηκε από την αρµόδια χηµική Υπηρεσία που το εξέτασε «ΚΑΝΟΝΙΚΟ» ως προς τη δηλωθείσα σύνθεση, «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ» ως προς τις ενδείξεις της συσκευασίας διότι δεν φέρει την ένδειξη «ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ»

Το ίδιο σκεύασμα δεν υπάρχει στα άλλα Σούπερ Μάρκετ;
Και με την ίδια ....ένδειξη;

Πηγή: Εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles