Ενημέρωση για την αποκατάσταση του οδοστρώματος του Κάθετου Άξονα 60 της Εγνατίας Οδού -Α/Κ Χριστού - Α/Κ Σιδηροκάστρου

serreslife

Σχετικά με τον κάθετο 'Aξονα Εγνατίας οδού 60 Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας (Α25) και τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα "Α/Κ Χριστού - Α/Κ Σιδηροκάστρου" η δημοπρασία λήγει στις 2 Απριλίου 2018 και συνεπώς ΔΕΝ υπάρχει ακόμα ανάδοχος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11.04.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης η οποία θα έχει διάρκεια 4 μήνες.
Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα μήκους 10 χιλιομέτρων περίπου, αποτελεί μέρος του Κάθετου Άξονα 60 της Εγνατίας Οδού (Αυτοκινητόδρομου Α25 με βάση την ονοματολογία του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου), που κατασκεύασε η «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Ξεκινά από τον Α/Κ Χριστού περί τη Χ.Θ. 64+000 και τελειώνει πριν τον Α/Κ Σιδηροκάστρου περί τη Χ.Θ. 74+170. Η διατομή του τμήματος έχει συνολικό πλάτος ~18m και αποτελείται από δύο κλάδους με πλάτος ασφαλτικού ~9m ο καθένας, που διαχωρίζονται μεταξύ τους με στηθαίο τύπου NJ. Ο κάθε κλάδος περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3,75m η κάθε μία, λωρίδα καθοδήγησης προς την κεντρική νησίδα πλάτους 0,75m και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 0,75.
Το τμήμα κατασκευάσθηκε κατά την δεκαετία του 1990 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (πρώην ΔΕΚΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προγενέστερα της κατασκευής των λοιπών τμημάτων του αυτοκινητόδρομου από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Το οδικό τμήμα παρουσιάζει έντονες φθορές των ασφαλτικών στρώσεων οι οποίες αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο με επιμέρους επουλώσεις με χρήση ψυχρής ασφάλτου.
Η πλειονότητα των φθορών παρουσιάζονται στη λωρίδα βαριάς κυκλοφορίας (δεξιά) και των δύο κλάδων, ενώ οι πλέον ιδιαίτερες φθορές όπως ρωγμές τύπου αλιγάτορα, τροχαυλακώσεις εμφανίζονται σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος και των δύο κλάδων στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, από Χ.Θ. 66+500 έως Χ.Θ. 68+500.
Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και η εφαρμογή ενιαίας αντιολισθηρής στρώσης και στους δύο κλάδους της αρτηρίας στο προαναφερόμενο τμήμα, από ~Χ.Θ. 64+000 έως ~Χ.Θ.74+170 του Κάθετου Άξονα 60.
Η μέθοδος της αποκατάστασης διαφοροποιείται κατά μήκος του τμήματος ανάλογα με το είδος και την έκταση των βλαβών. Προβλέπονται τρεις διαφορετικές μέθοδοι αποκατάστασης που εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του δρόμου και η εγκατάσταση της απαραίτητης προσωρινής σήμανσης και ασφάλισης.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΟΑΕ σε πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων της Εγνατία Οδός ΑΕ .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6.262.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ή 5.050.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Ιωάννης Χατζόπουλος


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles