Και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου κλειστά όλα τα σχολεία των Σερρών

serreslife

Μέτα από τις εισηγήσεις των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ο Δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης κάνει δέκτες τις εισηγήσεις και αποφασίζει να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ αύριο Τετάρτη 11-01-2017 !!!

Κλειστά όλα τα σχολειά την Τέταρτη σε όλους τους δήμους του Νομού Σερρών.

Η απόφαση αναφέρει:

O Δήμαρχος Σερρών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 5 αριθμ.2 Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Την υπ’ αριθ. Φ.2.1./111/ 10-01-2017 εισήγηση του Δντη Α’/θμιας Εκπ/σης η οποία αναφέρει : “ ..τη διακοπή των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Σερρών, στις 11-1-2017, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Π.Ε. Σερρών”

  3. Την υπ’ αριθ. Φ 2.1/93 10-01-2017 εισήγηση του Δντη Β’/θμιας Εκπ/σης η οποία αναφέρει: “…λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών εισηγούμαστε οι σχολικές Μονάδες των Δήμων Περιφερειακής Eνότητας Σερρών να παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 11-01-2017 “ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων, την Τετάρτη 11/01/2017 , σε όλες  τις σχολικές μονάδες της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερρών, λόγω επικινδύνων καιρικών φαινομένων

                               


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles