serreslife

Επειδή η εταιρεία μας πλήττεται από τον αποχωρούντα κο. Δήμαρχο, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε και να γνωστοποιήσουμε τα εξής:
Η εταιρεία μας «είδε φως» και ιδρύθηκε στις Σέρρες το 1965 στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων και συνεχίζει έως σήμερα αλλάζοντας στην διάρκεια της λειτουργίας της νομικές μορφές και σήμερα η μητρική ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ηγείται έχοντας έδρα την πόλη των Σερρών, του Ομίλου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ έχοντας θυγατρικές άλλες τρεις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως και ιδιόκτητες αποθήκες στην Αθήνα.

 

Επίσης είναι ο κύριος μέτοχος του Ομίλου αλλά και ο μεγαλύτερος μέτοχος βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ριτσώνα Χαλκίδας. Σταθμός στην ιστορία της είναι το έτος 1995 όταν ξεκίνησε την παραγωγή φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού στις Σέρρες, δραστηριότητα που συνεχίζει έως και σήμερα κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα και με συνεχώς αναπτυσσομένη εξαγωγική δραστηριότητα απασχολώντας στον Όμιλο 76 συμπολίτες μας.
Σήμερα με κύκλο εργασιών το 2017 άνω των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, με καθαρά κέρδη προ φόρων 1,6 εκατομμύρια ευρώ και αυξητικές τάσεις στο 1ο εξάμηνο του 2018 και μηδενικό δανεισμό φιγουράρει στην κορυφή των πιο υγιών εταιρειών και οι υπαινιγμοί του κου. Δημάρχου για μικροσυμφέροντα και οι συνεχείς αναφορές του σε ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό όπως αρέσκεται να λέει, λες και ο ΔΙΕΘΝΗΣ διαγωνισμός εξασφαλίζει το αδιάβλητο, απαξιώνουν αναίτια την εταιρεία μας.


Εάν λοιπόν ο κος. Δήμαρχος επιμένει στα περί μικροσυμφερόντων,ας μας επιβεβαιώσει δημοσίως την προσφορά που κάναμε (χωρίς καμία δημοσιότητα και διατυμπανισμό) προς όλους τους Δήμους του Νομού Σερρών αναλογικά με τον πληθυσμό τους, 121 θερμαντικών σωμάτων (ξυλόσομπες, σόμπες pellet, ηλεκτρικά θερμαντικά) προς τους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας, αναθέτοντας την διανομή τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες των Δήμων, όπως και διάφορες άλλες χορηγίες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το ΔΗΠΕΘΕ κλπ. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις ενέργειές μας, προκειμένου ο Σερραϊκός λαός να καταλάβει αν εμείς έχουμε λιγότερες κοινωνικές ευαισθησίες γι αυτόν, από τον κο. Δήμαρχο που αποφάσισε να επιβαρύνει την περιουσιακή κατάσταση του Δήμου με ένα δάνειο περίπου 3.000.000€ και για το οποίο αυτοδιαφημίζεται ότι κάνει ένα σπουδαίο έργο και ότι θα γυρίσουν και χρήματα στις τσέπες μας, αλλά μάλλον απευθύνεται σε πολίτες τριτοκοσμικής χώρας. Επειδή λοιπόν μιλάμε πάντα με στοιχεία, παραθέτουμε παρακάτω ένα παράδειγμα απόσβεσης των φωτιστικών σωμάτων της εταιρείας μας από την εξοικονόμηση ενέργειας σε 21 μήνες και όχι σε 10 χρόνια σύμφωνα με την άποψη του κου. Δημάρχου, ο οποίος δέχθηκε μάλιστα προσφάτως και την επίσκεψη των κ.κ. Προέδρων του ΚΑΠΕ και του ΤΠΔ. Οι δύο Πρόεδροι αναφέρθηκαν στα οφέλη περί LED και αρκέστηκαν να επικροτήσουν μόνο την λύση που προωθεί ο κος. Δημάρχου και άλλοι 45 Δήμοι και όχι τις λύσεις των υπολοίπων 280 Δήμων (325 Δήμοι ανά την Ελλάδα), οι οποίοι προσχωρούν χωρίς δανεισμό στην σταδιακή αντικατάσταση των φωτιστικών τους όπως άλλωστε πρότεινε και ο κος. Φούχτελ, τον οποίο και είχε επισκεφτεί και ο ίδιος ο κος. Δήμαρχος στο παρελθόν για το συγκεκριμένο θέμα. Οι τιμές του παραδείγματος παρακάτω, είναι οι τιμές με τις οποίες η εταιρεία μας κηρύχτηκε ανάδοχος του διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων LED της Περιφέρειας Κρήτης οι οποίες αποφέρουν ικανό κέρδος στην εταιρεία και όχι οι τιμές προσφοράς προς τους τοπικούς Δήμους.

Επίσης αναμένουμε από τον κο. Δήμαρχο εφόσον επιμένει, να μας γνωστοποιήσει 2 ή 3 εταιρείες τουλάχιστον οι οποίες έχουν το σύστημα Stand Alone Function και όχι μια και μοναδική η οποία το έχει και αναρτημένο στο site της και έτσι να καταρρίψει τον ισχυρισμό μας για «φωτογραφικό» διαγωνισμό, και εάν το ξεχάσει θα του το υπενθυμίσουμε.

Τέλος, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσει σε ποια συγκεκριμένα πράγματα μας κατηγορεί ότι ψευδόμαστε ειδάλλως θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να τον ακούσουμε στις δικαστικές αίθουσες.

Παράδειγμα εξοικονόμησης και απόσβεσης του κόστους αγοράς των φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Σερρών σύμφωνα με τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα και τις τιμές προσφοράς με τα οποία η εταιρεία μας αναδείχτηκε μειοδότης στον διαγωνισμό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων LED της Περιφέρειας Κρήτης.

• 5.173 Φ/Σ * 80W = 413.840,00W / 1000 = 413,84kW
• 584 Φ/Σ * 120W = 70.080,00W / 1000 = 70,08kW
Συνολική κατανάλωση: 483,92kW
Συνολική ετήσια κατανάλωση: 483,92kW * 4343,50 ώρες/έτος = 2.101.906,52kWh.
Συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας: 2.101.906,52kWh * 0,15€/kWh = 315.285,978€/έτος.
Μηνιαίο κόστος λειτουργίας: 315.285,978€/έτος / 12 μήνες = 26.273,8315€/μήνα.

Αρχικό κεφάλαιο αγοράς φωτιστικών σωμάτων:
• 5.173 Φ/Σ * 66,00€ = 341.418,00€
• 584 Φ/Σ * 75,40€ = 44.033,60€

Κόστος εγκατάστασης: 155.273,50 (τιμή μελέτης)
Συνολικό αρχικό κεφάλαιο: 540.725,10€
Χρόνος απόσβεσης φωτιστικών σωμάτων: 540.725,10€ / 26.273,8315€/μήνα = 20,58 μήνες περίπου 21 μήνες.

Για τους υπόλοιπους 39 μήνες λοιπόν το κόστος λειτουργίας των LED θα είναι:
• 39μήνες * 26.273,8315€ = 1.024.679,4285€

Συγκρίνοντας λοιπόν το παραπάνω ποσό, με τις 645.536,00€/έτος (σύμφωνα με την μελέτη) των ήδη υπαρχόντων Φ/Σ σωμάτων ( 5.3794,66€ / μήνα) για τους 39 μήνες προκύπτει:
• 39μήνες * 5.3794,66€ = 2.097.991,99

Με μια απλή μαθηματική πράξη βλέπουμε πως τα έσοδα των ταμείων του Δήμου θα αυξηθούν κατά 1.073.312,57€ μέσα σε μόλις 39 μήνες ή 27.520,835€ ανά μήνα.

*Στο παραπάνω παράδειγμα δεν συμπεριλαμβάνεται η επιπλέον εξοικονόμηση που θα υπάρξει μετά την 5ετή εγγύηση.
Βλέπουμε λοιπόν πως και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να γίνει η αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED, χρησιμοποιώντας μόνο το ήδη υπάρχων αποθεματικό κεφάλαιο των ταμείων του Δήμου χωρίς τόκους δανεισμού και με απτά στοιχεία ότι ο Δήμος θα εξασφαλίσει για τους επόμενους 39 μήνες (5ετής εγγύηση Φ/Σ LED) καθαρά κέρδη περίπου 330.250,00€ ανά έτος και όχι κάποια λίγα ευρώ της τάξεως των 20.000,00€ ανά έτος όπως ανέφερε ο κος. Δήμαρχος που σε βάθος δεκαετίας θα αποφέρουν το πολύ 200.000,00€.


Εκ της διευθύνσεως του Ομίλου Αποστολίδης.

Διαβάστε επίσης:

  • Σε διαρκή πόλεμο Φύση και Άνθρωπος ! Κάθε φορά που τελειώνουν οι διακοπές, δυνατές εικόνες εντυπώνονται στη μνήμη μου, που μαζί με τις άλλες των προηγούμενων διακοπών, συνθέτουν το παζλ της ομορφιά...
  • Τελικά, ο εθελοντισμός θα μας σώσει ! Την τελευταία στιγμή είδα το σκοτωμένο ζώο στην άκρη του δρόμου και σταμάτησα κάπως άτσαλα λίγο μακρύτερα. Πήρα τη μικρή φωτογραφική μου μηχανή στο χέρι και κατ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 371 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200