ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ: Το Κέντρο Διδασκαλίας και Ιδιαιτέρων Μαθημάτων σχολιάζει τα θέματα ΒιολογίαςΤα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας με πρωτοτυπία στο Δ1 θέμα. Σίγουρα για να πετύχει ένας υποψήφιος το άριστα χρειάζεται να έχει εμπεδώσει εις βάθος την ύλη αλλά και οι μαθητές με μέτρια προετοιμασία θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα θέματα.

Τα θέματα της Βιολογίας Προσανατολισμού περιέχουν μεγάλη ποικιλία και αρκετά από αυτά καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης. Χαρακτηρίζονται απαιτητικά αλλά και πρωτότυπα ενώ είναι μεγαλύτερης δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά. Απευθύνονται σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν κατανοήσει πλήρως τα ζητήματα της εξεταστέας ύλης και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτά.


Τελευταία Σερραϊκά Νέα

More Articles