serreslife

Βολές κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την επισήμανση ότι «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέλεξε την απευθείας απόρριψη όχι μόνο του τεχνικού δελτίου της Αμφίπολης αλλά και των υπόλοιπων προτάσεων του ΥΠΠΟΑ για σημαντικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία, παρά την μέχρι τώρα ευδόκιμη και γόνιμη συνεργασία της με το ΥΠΠΟΑ».

Άμεσα θα επανυποβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το αίτημα χρηματοδότησης του έργου της Αμφίπολης, μετά την απόρριψη ως ανώριμου του τεχνικού δελτίου που κατατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το ΥΠΠΟΑ εξέδωσε δελτίο Τύπου όπου αναφέρει ότι θα επανυποβάλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου στην Αμφίπολη και μεταξύ άλλων επιρρίπτει ευθύνες στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επειδή δεν ζήτησε σε οποιοδήποτε στάδιο της εξέτασης του φακέλου για τα έργα στην Αμφίπολη, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, που είναι και η συνήθης πρακτική.
Την Πέμπτη(27-7-2017, από τις Σέρρες, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ρωτήθηκε για το θέμα και αν υπήρξε συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. και του υπουργείου, και η απάντησή του ήταν: «Το υπουργείο Πολιτισμού δεν συνεργάστηκε στην διαδικασία πριν την υποβολή του τεχνικού δελτίου με την Περιφέρειά μας, προκειμένου να γίνει η συζήτηση και η συνεργασία και η απαραίτητη συνεννόηση. Επέλεξε όπως επιλέγουν και άλλοι φορείς και πρέπει να πω πολλές φορές έχει επιστραφεί τεχνικό δελτίο και να ξανάρθει, δεν είναι η πρώτη φορά. Επέλεξε το υπουργείο να προχωρήσει κατευθείαν σε αυτό το τεχνικό δελτίο. Εμείς ως οφείλουμε και όπως ορίζει ο νόμος, άμεσα απαντήσαμε και υποδεικνύοντας ποια είναι τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν».
Το δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ , που αναφέρει ότι θα επανυποβάλει άμεσα το αίτημα χρηματοδότησης του έργου της Αμφίπολης, είναι το εξής :
​«Το πρόγραμμα στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών, είναι ένα πολυδιάστατο έργο με σύνθετα τεχνικά δεδομένα, που αναδείχθηκαν κατά την ανασκαφή του στο πρόσφατο παρελθόν.
Το ΥΠΠΟΑ υπέβαλε το σχετικό τεχνικό δελτίο με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης οι Περιφέρειες, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, που είναι και η συνήθης πρακτική. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέλεξε την απευθείας απόρριψη όχι μόνο του τεχνικού δελτίου της Αμφίπολης αλλά και των υπόλοιπων προτάσεων του ΥΠΠΟΑ για σημαντικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία, παρά την μέχρι τώρα ευδόκιμη και γόνιμη συνεργασία της με το ΥΠΠΟΑ.
Η διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον επείγοντα χαρακτήρα του έργου της Αμφίπολης, θα επανυποβάλει άμεσα το αίτημα χρηματοδότησής του, δεδομένου του ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ανοικτή μέχρι το τέλος του έτους.
Για τον λόγο αυτόν προγραμματίστηκε ήδη συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, του αρμόδιου Διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και των στελεχών της αρμόδιας για το ΕΣΠΑ Επιτελικής Δομής (ΕΔΕΠΟΛ) του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να δρομολογηθεί η κατάθεση όσων συμπληρωματικών στοιχείων τελικά απαιτηθούν. Τα στελέχη της ΕΔΕΠΟΛ και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ έχουν αποδεδειγμένη υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν καθώς έχουν ήδη διαχειριστεί με επιτυχία πολύ σημαντικά έργα, και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη του έργου της Αμφίπολης σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να καλυφθεί η καθυστέρηση που δημιουργήθηκε.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα για τον Τύμβο Καστά περιλαμβάνει στην πρώτη φάση του: Χωματουργικές εργασίες για την εξασφάλιση των πρανών του τύμβου, του ταφικού μνημείου, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων, μεσοπρόθεσμες εργασίες υλοποίησης ανασχεδιασμού της στερεωτικής διάταξης του Ταφικού Μνημείου και εξασφάλισης ευστάθειας. Στην δεύτερη φάση υλοποίησής του, περιλαμβάνει: Έργο οριστικής εξασφάλισης Ταφικού Μνημείου (πασσάλους, νάρθηκα διαμόρφωσης εδαφών). Στερέωση, αποκατάσταση και αναστήλωση του Ταφικού Μνημείου και αναστήλωση μεγάλου τμήματος του Περιβόλου με χρήση του αυθεντικού μαρμάρινου υλικού του. Κατασκευή κελύφους προστασίας για τον Χώρο 1 του Ταφικού Μνημείου, έργο ανάδειξης και εξασφάλιση επισκεψιμότητας του Μνημείου, έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου».

Δήμητρα Μετόκη

Δείτε το βίντεο από το TV Επιλογές:

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 477 επισκέπτες