Τι θα γίνει με το 21ο και 15ο δημοτικό Σερρών;

Σύγχυση και αναστάτωση επικρατεί στους γονείς...

Φορολογικό νομοσχέδιο - Συγκέντρωση μπροστά στη ΔΟΥ Σερρών

Συγκέντρωση για το φορολογικό νομοσχέδιο μπροστά στη ΔΟΥ...

Αυτά είναι τα ΡΟΖ ψηφοδέλτια για τα οποία "διαμαρτύρονται" οι Σύμμαχοι

Με Δελτίο Τύπου που έστειλε η Συμμαχία Σερραίων στα Μ.Μ.Ε και με μια επισυναπτόμενη φωτογραφία (1 κανονικό ψηφοδέλτιο και 1 ΡΟΖ ) αναφέρει πως υπήρχε ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ και πως τα ΡΟΖ ψηφοδέλτια εμφανέστατα διακρίνονται από 15 μέτρα απόσταση! Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

dimarxeio2Με κυριότερα θέματα την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «προώθηση της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και ψήφιση επί πλέον πίστωσης, προϋπολογισμού για το Δήμο Σερρών 1.300.000,00  ευρώ και την έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010 – 2011) θα συνεδριάσουν την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαΐου, στις 9 μ.μ., τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 38 θέματα τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση αποδοχής πιστώσεων του ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009.

ΘΕΜΑ   2ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης ποσού ύψους 27.957,00 €.

ΘΕΜΑ   3ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Λειτουργική Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης», προϋπολογισμού 114.100,00 €.

ΘΕΜΑ   4ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, προϋπολογισμού 5.671.500,00 €.

ΘΕΜΑ   5ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και ψήφιση επί πλέον πίστωσης, προϋπολογισμού για το Δήμο Σερρών 1.300.000,00 €.      

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010 – 2011).

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».                                                                            
ΘΕΜΑ   8ο:    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών προς εξέλιξη διαγωνισμών, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ (εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας, αυτοί υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο προς συγκρότηση τριμελών επιτροπών με τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη τους).

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την διοργάνωση της 7ης Ανθοκομικής Έκθεσης.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση δαπάνης ποσού 5.700,00 € για την συνδιοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Παίδων – Κορασίδων (17-19 Ιουνίου 2011).

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2011.

ΘΕΜΑ  12ο:   Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον Δήμο Nilufer Bursa της Τουρκίας.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση παράθεσης γεύματος σε Αντιπροσωπεία του Αδελφοποιη-θέντος Δήμου PETRICH Βουλγαρίας.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης της Δικηγόρου κ. Βραχά Μαρίας.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, β) του Αντιδημάρχου Δ/κων Οικονομικών Υπηρεσιών Ηλ/κής Διακ/σης και Διαφάνειας κ. Στέργιου Γαλάνη και γ) της δημοτικής υπαλλήλου κ. Μίκικη Φωτεινής.


ΘΕΜΑ  17ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση της αριθ. 10/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας με θέμα: «Καθορισμός τέλους ταφής μη δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας».

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης – καταχώρησης προκήρυξης με θέμα: «Μουσική  υποτροφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».                       

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση της αριθ. 29/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα με θέμα: «Μη εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 5.054 τ.μ.- αναψυκτηρίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Δ. Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών και την παραχώρηση χρήση τους στον Ποντιακό Σύλλογο Λευκώνα». Η παραχώρηση χρήσης να ισχύει για περίοδο τεσσάρων (4) ετών.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση της αριθ. 26/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα με θέμα: «Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης (του αριθμ. 994γ δημ. τεμαχίου) 456 τ.μ. περιοχής κόμβου Αγίας Παρασκευής της Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών» για χρονικό διάστημα μίσθωσης τεσσάρων ετών και με οριζόμενο ετήσιο μίσθωμα 2.000,00 € με προσαύξηση 4% από το δεύτερο έτος μέχρι την λήξη της τετραετίας.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση της αριθ. 25/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ. Κ. Λευκώνα με θέμα: «Καθορισμός ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για την εκποίηση τμήματος του αριθμ. 558 δημοτικού τεμαχίου έκτασης 1.273,84 τ.μ. περιοχής [IBANBRIX] του αγροκτήματος Λευκώνα» στο ποσό των τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών το τετραγωνικό μέτρο. (4,50 €/τ.μ.)

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ. Κ. Ορεινής με θέμα: «Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους κατοικοδημότες».     

ΘΕΜΑ  24ο:   Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών». Έγκριση της μελέτης και ψήφιση πίστωσης, προϋπολογισμού 17.500,00 €.

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009».                                                                                                              
ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενδο-δημοτική οδοποιία των Δ.Δ. Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, Βαμβακιάς, Αναγέννησης» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση.

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση παραλαβής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και Κοινωνικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως.                     

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας Αμαξοστασίου Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 50.100,00 €, δαπάνη εργασιών 26.463,96 €.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου», προϋπολογισμού 440.000,00 €, δαπάνη εργασιών 382.451,84 €.

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – κατασκευή εξωτερικών κουφωμάτων 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών», προϋπολογισμού 9.800,00 €. Δαπάνη εργασιών 7.697,33 €.

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση μελέτης του έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της Π.Ε. Σφαγεία – 40 Μάρτυρες», προϋπολογισμού 23.000,00 €.       

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση της αριθ. 14/11 μελέτης για την προμήθεια γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 19.937,91 €.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση της αριθ. 49/11 μελέτης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, προϋπολογισμού 40.159,50 €.

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση της αριθ. 40/11 μελέτης για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 65.620,50 €.

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση της αριθ. 28/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Λευκώνα με θέμα: «Μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων στη Δ. Κ. Λευκώνα του Δ. Σερρών».

ΘΕΜΑ  37ο:   Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής υπηρεσιών: «Λειτουργία και καθορισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών» για το 2011-12 και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού 14.760,00 €.

ΘΕΜΑ  38ο:   Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα: α) με το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και β) την υπ´ αριθ. 284/2001 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σερρών (ΦΕΚ ………/2011 ΤΑ).

Διαβάστε επίσης: