Επισκέπτες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά Σερρών

Το δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά...

Επίσκεψη της Προέδρου του Αρείου Πάγου στα Δικαστήρια Σερρών

Επίσκεψη στα δικαστήρια των Σερρών...

Περισσότεροι από 1.000 Σερραίοι στην 13η ημέρα καριέρας

Με τη συμμετοχή 35 επιχειρήσεων, με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης, πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες η 13η Ημέρα Καριέρας.


Με κυριότερα θέματα την έγκριση και έκφραση γνώμης επί τριών φακέλων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή ισάριθμων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20 , 36 και 16,8 ΜW αντίστοιχα και την ονοματοδοσία πάρκων της πόλης των Σερρών θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 2 Μαρτίου, στις 7 μ.μ., τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 22 θέματα. Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1°:     Ενημέρωση και έκφραση γνώμης  επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το  έργο: «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 kV, ΑΓΡΑ-ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα Υ/Σ Σερρών – Υ/Σ Λητής)».
Eισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.

ΘΕΜΑ 2°:     Ενημέρωση και έκφραση γνώμης  επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το  έργο :  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Eνέργειας(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20 MW».
Eισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.

ΘΕΜΑ 3°:     Ενημέρωση και έκφραση γνώμης  επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για το  έργο :  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 ΜW».
Eισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.

ΘΕΜΑ 4°:     Ενημέρωση και έκφραση γνώμης  επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για το  έργο :  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,8 ΜW».
Eισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.

ΘΕΜΑ 5°:      Ονοματοδοσία πάρκων της πόλης των Σερρών.               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 6°:     Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης στα πλαίσια της μελέτης: “Μελέτη Οργάνωσης κυκλοφορίας και καθορισμού προτεραιοτήτων στην ΠΕ Σιγής-Κηφισιά¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 7°:     Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης  στα πλαίσια της μελέτης: ¨Κυκλοφοριακή μελέτη ρύθμιση προτεραιότητας στα κινούμενα οχήματα               εντός των κυκλικών κόμβων της πόλης των Σερρών¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 8°:     Έγκριση εκμίσθωσης  δια δημοπρασίας  του υπ΄ αρ. 163 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Καλών Δένδρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9°:     Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ΄ αρ. 694 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Κάτω Καμήλας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10°:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ΄  αρ. 94 & 99 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Κωνσταντινάτου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο :                Περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία, μίσθωση τριών τμημάτων του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια             ελαιόδεντρων.     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

12ο:    Αναμόρφωση (1η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που  αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αρ. πρωτ. 30131/1-2-2022 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την έγκριση του προϋπολογισμού  του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2022.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  13ο:                                                                                                                     Αναμόρφωση (2η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2022 που αφορά την ενίσχυση/απομείωση ΚΑΕ οφειλών εξόδων παρελθόντων ετών για το οικονομικό έτος 2022. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14°:  Τροποποίηση της υλοποίησης της πράξης  με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» (Κωδ. Πρόσκλησης 098, A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658)  στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014-2020 – Παράταση του χρόνου υλοποίησης.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15°:   Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 37 επί της οδού Ι. Δραγούμη με ΚΑΕΚ 441212702011.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 16°:   Αναπροσαρμογή τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως που καθορίστηκαν με την 180-2019 ΑΔΣ, για την πόλη των Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ.  

ΘΕΜΑ 17°:   Ανάκληση της υπ΄ αρ. 398/2021 Α.Δ.Σ. και εκ νέου βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτου χώρου δημότη μας στην οδό Μητροπολίτου Αποστόλου αρ. 12.
Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δημ.    

ΘΕΜΑ 18°:   Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Ταΐρης Γ.  και Δινάκης Κ.  

ΘΕΜΑ 19°:   Λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενου κτιρίου στο Ο.Π. 770 της πόλης των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ 20°:   Περί έκδοσης ή μη άδειας υλοτόμησης ιστάμενων δένδρων στην οδό Ερμού, στα πλαίσια του έργου: “ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ Ι)”.
   Εισηγητές : Οι  αντιδήμαρχοι κ.κ.  Τουρτούρας Ιωαν. και Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21°:   Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.
                                Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σιαμάγκας Δ.  και Δινάκης Κ..

ΘΕΜΑ 22°:   Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, την χρονική διάρκεια των συμβάσεων για το έτος 2022.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 329 επισκέπτες