Πιο ακριβά φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες στις Σέρρες

Η ακρίβεια δεν άφησε ανέγγιχτα και τα αγαπημένα...

Πρόταση για κλειστά τα εμπορικά καταστήματα στις Σέρρες την Κυριακή

Την πρόταση του να παραμείνουν κλειστά τα...

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Δράσεις ευαισθητοποίησης την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών διοργανώνει ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με πλήθος τοπικών φορέων.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Σερρών δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη για τη λήψη αποφάσεων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 187/2021 Α.Δ.Σ. περί “Έγκριση κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σερρών” και εκ νέου Κατάρτηση Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σερρών”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκ νέου της (51η) Αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και εργοδοτικές εισφορές. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση (55η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την δημιουργία κωδικού εξόδων για το έργο: ¨Συντήρηση Διαβάσεων Δήμου Σερρών”. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση (56η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ .έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 584.085,00 €, για την υλοποίηση του έργου: “Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών (πλατεία Ειρήνης, ΟΤ 637)” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 – Αστική Αναζωογόνηση¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση (57η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικού εξόδων που αφορά “Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση (59η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 πουαφορά την προμήθεια ασυρμάτων VHF της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμόρφωση (61η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και εργοδοτικές εισφορές.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Αναμόρφωση (63η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση του κωδικού εξόδων 00.6123.001 που αφορά “Έξοδα κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας”
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο: Αναμόρφωση (64η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.500.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: “Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της Π.Ε. Σερρών”, προϋπολογισμού1.500.000,00 €, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση (65η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 59.520,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων –Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. στον Δήμο Σερρών¨” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021” – Άξονας Προτεραιότητας 2 – Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση (66η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την κάλυψη του ποσοστού 40% της χρηματοδότησης για το έργο:
“Europe Reunited με το ακρωνύμιο REUNITE, από ίδιους πόρους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμόρφωση (67η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 290.000,00 €, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών”, ποσού 290.000,00 € στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης (β΄ κύκλος)”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Αναμόρφωση (68η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 77.205,00 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Αναμόρφωση (69η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την Δ΄ Κατανομή από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ΚΑΠ έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίησηk Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2021 και ένταξη του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών (Πλατεία Ειρήνης, ΟΤ 637)” προϋπολογισμού 1.345.000,00 € (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίησk Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2021 και ένταξη του έργου με τίτλο: “Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 360.444,00 € (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γεώργιος

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 453 επισκέπτες