«Φράκαρε» το Νοσοκομείο Σερρών με ασθενείς covid-19

Καθολική πληρότητα παρατηρείται στο Νοσοκομείο...

Εικόνες ντροπής στο ΔΙΠΑΕ Σερρών - Πάνω από μια ώρα οι φοιτητές περίμεναν για έλεγχο

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε τη Δευτέρα το πρωί...

Στις Σέρρες ο Στέλιος Πέτσας για την εντατικοποίηση των εμβολιασμών

Την ανάγκη προώθησης του εμβολιαστικού προγράμματος κατά της covid-19, μέσω συντονισμένων δράσεων σε συνεργασία με τους δήμους, την επιστημονική κοινότητα, όλων των φορέων αλλά και της εκκλησίας τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, οποίος επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης την πόλη των Σερρών.

Συνέρχεται σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση το δημοτικο συμβούλιο Σερρών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Συζήτηση - ενημέρωση σχετικά με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου περί τροποποίησης του νομοσχεδίου που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.     
                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: Απόδοση του τίτλου του Στρατηγού στον Ήρωα Εμμανουήλ Παπά.      
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2021.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Αναμόρφωση (3η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021  για την ενίσχυση κωδικών εσόδων, εξόδων, κλπ. (υποχρεωτική), τροποποίηση Στοχοθεσίας 2021 και αναμόρφωση για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:
 α) Αναμόρφωση (2η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 για την αποδοχή ποσού 1.700.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. 92543/30-12-2020 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών-Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 5832/2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΔΕΥΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 30/6/2020,
β) Αναμόρφωση (4η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 για την αποδοχή ποσού 2.109.408,22 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020¨ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ¨Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών¨,
γ) Αναμόρφωση (5η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 για την  αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 59.520,00 € από το Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4)-Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σερρών»,
δ) Αναμόρφωση (6η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 για την  αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 213.280,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (ΠΔΕ 2020) στη ΣΑΕ 047 (Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων) για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 21ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»,
ε) Αναμόρφωση (7η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ έτους 2021 για την  αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών) για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Σερρών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021 (Κωδικός Έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571)»,
στ) Αναμόρφωση (8η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την  αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.243,44 € για τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής του, έτους 2020,
ζ) Αναμόρφωση (9η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την δημιουργία και ενίσχυση κωδικών εξόδων,
η) Αναμόρφωση (10η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την κατανομή του υπόλοιπου ποσού της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Απόφασης «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»  και
θ) Αναμόρφωση (11η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ» του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.                                                                                                                                     
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση νέου Κανονισμού Τιμητικών Διακρίσεων και Ηθικών Αμοιβών Δήμου Σερρών.      
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος    

ΘΕΜΑ   7ο:    Μείωση ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών λόγω COVID-19.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης για έξοδα κηδείας αιρετών.     
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση δωρεάν ταφής ¨τιμής ένεκεν¨ του τέως Δημάρχου Σερρών κ. Γεωργούλα Γεωργίου.       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.   

ΘΕΜΑ  10ο:   Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών.       
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Ρίζος Σ. 

ΘΕΜΑ  11ο:   Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2021.                                                                                                                       
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.     

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: Έγκριση διαδημοτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού (ΟΠΑΚΠΑ) Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο του έργου ¨Δίκτυο ερμηνείας τοπίου της Αδριατικής¨ (Adriatic Landscape Interpretation Network) με το ακρωνύμιο ¨Adrilink¨.  
Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.    

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση χώρων του 3ου Γυμνασίου Σερρών στον σύλλογο ¨ΑΙΟΛΟΣ¨.          
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.  

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.           
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου χωρίς ορισμό νέας και παράλληλη απομάκρυνση του σώματος αυτού. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση εκμίσθωσης του κτηρίου της Κοινότητας Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της πράξης και τροποποίησης του τρόπου υλοποίησης των παραδοτέων για το έργο ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 3ΕΜ¨.                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018¨.                        
 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση ονοματοδοσίας πλατείας ή οδού προς τιμήν των Βλάχων Εθνικών Ευεργετών.                         
 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο των έργων:
                        α) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021  και
                        β) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών.  
 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 4886 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.                      
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στον οικισμό Καλά Δέντρα Σερρών.                         
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 260 επισκέπτες