Νέα διαμαρτυρία στις Σέρρες ενάντια στους εμβολιασμούς

Διαμαρτυρία ενάντια στην υποχρεωτικότητα των...

Σέρρες: Αρκούδα προκάλεσε ζημιές σε Καστανούσα και Καλοχώρι

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Σιντικής Σερρών...

Έκτακτο δελτίο καύσωνα και στην Π.Ε. Σερρών

Έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να αγγίξει ο υδράργυρος στην περιοχή των Σερρών κατά το νέο κύμα καύσωνα που αναμένουμε και θα διαρκέσει βάσει των προγνώσεων έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου.

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσουν με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, στις  7 μ.μ.,τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο στο Ε.Κ.Α.Β. Σερρών για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λόγω των αυξημένων αναγκών από την πανδημία του κορονοϊού, η έγκριση λειτουργίας παράλληλης λαϊκής αγοράς και η καθιέρωση εργασίας του προσωπικού του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως επίσης και του προσωπικού καθαριότητας, σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

ΘΕΜΑ   1ο:    Δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το Δήμο Σερρών στο Ε.Κ.Α.Β. Σερρών, για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας λόγω των αυξημένων αναγκών από την πανδημία SARS-CoV-2 (COVID-19).  
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση λειτουργίας παράλληλης λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.
ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης στο Κεντρικό Πάρκο πόλης Σερρών.                                                                                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €, έτους 2021 (για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016).   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε βάρδιες σε εικοσιτετρά-ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.  

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες καθώς επίσης και για εργασία πέραν του ωραρίου.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.  

ΘΕΜΑ   7ο:    Λήψη απόφασης επί αιτημάτων μισθωτών κυλικείων στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 44, παρ. 2 & 3 του Ν. 4735/2020.                                                                                                                                     
Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Ρίζος Σ.   

ΘΕΜΑ   8ο:    Αναπροσαρμογή μισθωμάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.                                                                                                                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 150.000,00 € στο ΝΠΔΔ του Δήμου Σερρών, με την επωνυμία ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού¨.    
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  και
Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ  11ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.    
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση παραχώρησης βυτιοφόρου οχήματος και σαρώθρου στην εταιρεία με την επωνυμία ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.ΟΤΑ¨.    
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ. και 
Ο πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου κ. Μερετούδης Δ.  

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αρδευτικού δικτύου Μητρουσίου Λευκώνα¨.   
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.   

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνό-τητας στο Δήμο Σερρών¨.                                                                                                                                      
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
                        α) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή ¨Κάτω Λίμνη¨ στην έδρα
                             του Δήμου, έτους 2010   και
                        β) Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λευκώνα
                             (Β’ φάση), έτους 2010.                                                
 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020¨.                         
 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨.                         
 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για όχημα της τράπεζας Alpha Bank.    
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Μακεδονομάχων.                          
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Θεσμοθέτηση θέσεως φορτοεκφόρτωσης στην οδό Χατζηπανταζή.                          
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Ανδριανουπό-λεως 2α.                           
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για την έκδοση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οδό Κ. Μητρούση 27Α.                        
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 245 και 246 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Βαμβακούσσας Σερρών για την έκδοση οικοδομικής άδειας βιοτεχνικού κτηρίου.                        
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 315α αγροτεμά-χιο του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη Σερρών για την άδεια λειτουργίας βιομηχανικού κτηρίου.                        
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 1313 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών για την έκδοση οικοδομικής άδειας κατοικίας.                        
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 233 επισκέπτες