Π.Ε. Σερρών: 13 τα νέα κρούσματα covid-19

Στα 13 ανέρχονται την Πέμπτη τα νέα κρούσματα...

Νέα διαμαρτυρία στις Σέρρες ενάντια στους εμβολιασμούς

Διαμαρτυρία ενάντια στην υποχρεωτικότητα των...

Έκτακτο δελτίο καύσωνα και στην Π.Ε. Σερρών

Έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να αγγίξει ο υδράργυρος στην περιοχή των Σερρών κατά το νέο κύμα καύσωνα που αναμένουμε και θα διαρκέσει βάσει των προγνώσεων έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου.

stegastro.jpgΑφαιρέθηκε η σημαντικότερη παράγραφος από την εισήγηση για το στέγαστρο elvima.gif
«Βόμβα» στην απόφαση που έλαβε τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, για την αδειοδότηση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός να κατασκευάσει το σκέπαστρο στις κερκίδες του δημοτικού γηπέδου, βάζει η αποκάλυψη του Ε.Β. σήμερα.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών προσήλθαν στη συνεδρίαση της Δευτέρας, έχοντας στα χέρια τους την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Έργων- Μελετών Πέτρου Δασκαλόπουλου, με αριθμό πρωτοκόλλου 30665 και ημερομηνία 11-7-08.
Η εισήγηση που είχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι στα χέρια τους, κατέληγε με τα εξής:
«Παρακαλούμε, λοιπόν, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την λήψη απόφασης σχετικής με την αδειοδότηση, ή μη της ΠΑΕ Πανσερραϊκός να κατασκευάσει το παραπάνω αιτούμενο σκέπαστρο στις κερκίδες του Δημοτικού Γηπέδου του Δήμου Σερρών επί της οδού Ραιδεστού». Ακολουθεί η υπογραφή του κ. Δασκαλόπουλου.
Το Ε.Β. έχει στην κατοχή του, όμως, την υποβληθείσα εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Έργων- Μελετών Πέτρου Δασκαλόπουλου, επίσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 30665 και ημερομηνία 11-7-08, η οποία όμως καταλήγει διαφορετικά και συγκεκριμένα αναφέρει:

«Παρακαλούμε, λοιπόν, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την λήψη απόφασης σχετικής με την αδειοδότηση, ή μη της ΠΑΕ Πανσερραϊκός να κατασκευάσει το παραπάνω αιτούμενο σκέπαστρο στις κερκίδες του Δημοτικού Γηπέδου του Δήμου Σερρών επί της οδού Ραιδεστού.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατασκευή του στεγάστρου δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της με αριθμό 52716/01 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια» και ακολουθεί η υπογραφή του κ. Δασκαλόπουλου.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και ουσιώδη:
-Γιατί απαλείφθηκε η συγκεκριμένη, πολύ σημαντική, παράγραφος του εγγράφου;
-Ποιος προχώρησε στην παραποίηση του εγγράφου;
-Εξαιτίας αυτής της «απουσίας» της παραγράφου, παραπλανήθηκαν κατ’ επέκταση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών;
-Είναι ή όχι παράνομη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών για το στέγαστρο;
-Γνωρίζουν την ύπαρξη και των δύο εγγράφων, με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και την ίδια ημερομηνία, οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, αλλά και αυτοί των τριών αντιπολιτευομένων παρατάξεων;
-Η παραποίηση του δημόσιου εγγράφου έγινε εις γνώσιν του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστα Κάλλιου;
-Τι πρόκειται να πράξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, τώρα που αποκαλύφθηκε το θέμα;
Αναμένουμε επειγόντως απαντήσεις και κυρίως από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστα Κάλλιο, το Δήμαρχο Σερρών Γιάννη Βλάχο, αλλά και από τους επικεφαλείς των τριών αντιπολιτευομένων παρατάξεων.
Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Χορήγηση αδείας για την κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 12/08-07-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση του Kώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Κάλλιος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγγελίδης Πέτρος
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αρβανίτη-Αγιαννίδου Σταυρούλα
Βέρρου Σουλτάνα
Γούνας Γεώργιος
Δάγκος Γεώργιος
Ευαγγελίδου-Θεοδωρίδου Καλλιόπη
Ικιούζης Στέφανος
Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα
Ιωαννίδης Σπυρίδωνας
Κουλουφάκος Αντώνιος
Mπιτζίδoυ-Σαρακενίδoυ Σοφία
Μωϋσιάδης Ιωάννης
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Παπαδόπουλος Χρήστος
Πεχλιβανίδης Ιωάννης
Σαμπάνης Μιχαήλ
Σαντοριναίος Ευάγγελος
Σαουλίδης Στυλιανός
Σιμήτας Συμεών
Σωτηριάδης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ι. Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Γαλάνης Στέργιος, 3. Σίγκας Γεώργιος, 4. Τσιμερίκας Γεώργιoς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Βλάχος Ιωάννης, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 100 του Ν. 3463/2006.
Η κα Ευαγγελίδου - Θεοδωρίδυ Καλλιόπη, έφυγε πριν από την ολοκλήρωση της συζήτησης του 5ου θέματος.
Ο κ. Σαουλίδης Στυλιανός, έφυγε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 8ου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από:
α) την υπ' αριθμ. 30665/11-7-2008 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:
« Σας πληροφορούμε ότι με το υπ' αριθ. Πρωτ. 599/23-7-07 έγγραφό του ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σερρών ζήτησε την αποξήλωση των λαμαρινών αμιάντου πάνω από τις κερκίδες των επισήμων του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών.
Επίσης, στο από 21-8-2002 πρακτικό της επιτροπής ετοιμόρροπων οικοδομών, μεταξύ άλλων μας υποδεικνύεται η συντήρηση του μεταλλικού στεγάστρου του Δημοτικού Γηπέδου, για πρόληψη περαιτέρω διάβρωσης στο δικτύωμα του.
Σας πληροφορούμε ακόμη ότι με το υπ' αριθ. Πρωτ. 50162/26-9-07 έγγραφό της η ΠΑΕ Πανσερραϊκός υπέβαλλε φάκελο μελέτης και ζήτησε την άδεια για την κατασκευή στεγάστρου στις κερκίδες του Δημοτικού Γηπέδου του Δήμου Σερρών επί της οδού Ραιδεστού.
Με το . υπ' αριθ. Πρωτ. 9869/1-10-07 έγγραφο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β-Γ Εθνικής Κατηγορίας με το οποίο κρίνει ότι για λόγους προστασίας και υγιεινής των φιλάθλων είναι απαραίτητη η υλοποίηση της αιτηθείσας αντικατάστασης του στεγάστρου του δημοτικού γηπέδου στη θύρα 3 (επισήμων) το οποίο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσανίδες.
Με το υπ' αριθ. Πρωτ. 4685/27-9-07 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλovτoς Σερρών μας διαβιβάσθηκε η με αριθ. 399/07 πράξη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου με την οποία εγκρίνει την μελέτη για την κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών επί της οδού Ραιδεστού με διορθώσεις ως προς την μορφολογία.
Η κατασκευή στεγάστρου που προτείνεται τοποθετείται στο Γήπεδο που βρίσκεται εντός του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου του κεντρικού Πάρκου της πόλης Σερρών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου β), της παραγράφου (1) του άρθρου 19 του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ., Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2831/2000, στους κοινόχρηστους χώρoυς του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για τον εξοπλισμό τους, όπως στέγαστρα, απoχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδότοπων και άθλησης κλπ.
Όλες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από τον οικείο Δήμο, ή ύστερα από άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή Νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες.
Παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας την λήψη απόφασης σχετικής με την αδειοδότηση, η μη της ΠΑΕ Πανσερραϊκός να κατασκευάσει το παραπάνω αιτούμενο σκέπαστρο στις κερκίδες του Δημοτικoύ Γηπέδου του Δήμου Σερρών επί της οδού Ραιδεστού.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατασκευή του στεγάστρου δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της με αριθμό 52716/01 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια».
β) το από 26-9-2007 έγγραφο της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, που έχει ως εξής:
« Σας αποστέλλουμε τη μελέτη για το στέγαστρο της κερκίδας του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών και παρακαλούμε για την έγκρισή της».
και σχετική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρέχει την άδειά του για την κατασκευή στεγάστρου στις κερκίδες του Δημοτικού Γηπέδου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
Σέρρες 15-07-2008
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ.Ε.Δ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΜΑΡΘΑ

Άρθρο 19
Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους

Στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές α) για τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, για τον εξοπλισμό τους όπως στέγαστρα, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδοτόπων και άθλησης, πάγκοι, γ) για τον εξωραϊσμό τους, όπως συντριβάνια, ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. "Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση μνημείων και η τοποθέτηση έργων τέχνης, καθώς και μικρών περιπτέρων για σταθμαρχεία ή πώληση και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών, σε θέσεις που δεν παρεμποδίζουν την κίνηση πεζών και οχημάτων, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία ελέγχει και την αισθητική ένταξή τους στο περιβάλλον" .
Όλες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή, ύστερα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι άδειες των πιο πάνω κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.
«Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται τα δίκτυα υποδομής και οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας....

Διαβάστε επίσης:

  • Π.Ε. Σερρών: 13 τα νέα κρούσματα covid-19 Στα 13 ανέρχονται την Πέμπτη τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από την covid-19 του ΕΟΔΥ. ...
  • Π.Ε. Σερρών: 23 τα νέα κρούσματα covid-19 Στα 23 ανέρχονται την Τετάρτη τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από την covid-19 του ΕΟΔΥ. ...
  • Π.Ε. Σερρών: 19 τα νέα κρούσματα covid-19 Στα 19 ανέρχονται την Τρίτη τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από την covid-19 του ΕΟΔΥ. ...
  • Π.Ε. Σερρών: 13 τα νέα κρούσματα covid-19 Στα 13 ανέρχονται τη Δευτέρα τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από την covid-19 του ΕΟΔΥ. ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 206 επισκέπτες