Τι θα γίνει με το 21ο και 15ο δημοτικό Σερρών;

Σύγχυση και αναστάτωση επικρατεί στους γονείς...

Φορολογικό νομοσχέδιο - Συγκέντρωση μπροστά στη ΔΟΥ Σερρών

Συγκέντρωση για το φορολογικό νομοσχέδιο μπροστά στη ΔΟΥ...

Αυτά είναι τα ΡΟΖ ψηφοδέλτια για τα οποία "διαμαρτύρονται" οι Σύμμαχοι

Με Δελτίο Τύπου που έστειλε η Συμμαχία Σερραίων στα Μ.Μ.Ε και με μια επισυναπτόμενη φωτογραφία (1 κανονικό ψηφοδέλτιο και 1 ΡΟΖ ) αναφέρει πως υπήρχε ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ και πως τα ΡΟΖ ψηφοδέλτια εμφανέστατα διακρίνονται από 15 μέτρα απόσταση! Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

elvima.gifdimarxio.jpgΣτη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μεταξύ των θεμάτων ήταν και αυτό της διατύπωσης προτάσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση ενόψει του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Η πρόταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας με στόχο την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ως εξής: «Η τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμός δημοκρατικός όσο και διοικητικός επιβάλλεται να αναβαθμιστεί και να βρεθεί σε στενή συνάρτηση με την αποκέντρωση. Θεωρούμε, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση και ανάδειξη του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να διέπεται η λειτουργία της από τις αρχές της εγγύτητας, της δημοκρατικής συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αμεροληψίας, της αποδοτικότητας και της διαβούλευσης.
Χρειάζεται να καταστεί σαφές, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ο “πτωχός συγγενής” του κράτους που ασχολείται με ήσσονος σημασίας υποθέσεις, αλλά ένας θεσμός με ξεχωριστή φυσιογνωμία και με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προς την διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων.
Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να απελευθερωθεί από τον συγκεντρωτισμό και το σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους. Πιστεύουμε στον επιτελικό ρόλο του κράτους στο οποίο παραμένουν η εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της χώρας, τα δημόσια οικονομικά, η δικαιοσύνη, οι βασικοί τομείς του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού της ανάπτυξης, ο εθνικός σχεδιασμός πολιτικής προστασίας, η διασφάλιση των δημόσιων αγαθών και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το κράτος πρέπει να εξελιχθεί σε στρατηγείο ευέλικτο και αποτελεσματικό με συγχωνεύσεις και ανακατατάξεις τομέων, αποκέντρωση διοικητικών μηχανισμών, κ.α. Στην αυτοδιοίκηση να εκχωρηθούν κρατικές αρμοδιότητες σε τομείς όπως είναι η παιδεία, η κοινωνική πολιτική, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της εργασίας, η προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο σχεδιασμός της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων.
Υποστηρίζουμε την ταυτόχρονη αναδιάταξη του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ αντίστοιχα.
Οι δήμοι επιβάλλεται να γίνουν μεγάλοι και ισχυροί με μείωση του αριθμού τους που θα προκύψει μέσα από συνενώσεις. Οι συνενώσεις των δήμων μπορούν να υλοποιηθούν εθελοντικά συνοδευόμενοι από ισχυρά κίνητρα και με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, αναπτυξιακά, κοινωνικά, οικονομικά.
Υιοθετούμε την καθιέρωση της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης με μείωση των περιφερειών. Το νέο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τρία διακριτά αιρετά αυτοδιοικητικά όργανα: το ενιαίο περιφερειακό συμβούλιο, τον επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τους αιρετούς νομάρχες. Οι νομαρχίες ενσωματώνονται στις περιφέρειες και οι νομάρχες θα λειτουργούν ως μέλη του αιρετού περιφερειακού συμβουλίου και θα έχουν μόνον διοικητικά καθήκοντα αλλά όχι αναπτυξιακά και οικονομικά. Η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα έχει σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, με βασική αρμοδιότητα το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών καθώς επίσης την περιφερειακή εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών και τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων περιφερειακής και νομαρχιακής κλίμακας.

Είναι αυτονόητο, ότι δε νοείται συζήτηση για θεσμική και ουσιαστική αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να έχει επιλυθεί με απτό και αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ. Πρώτο μέλημα για να δοθεί λύση στα οικονομικά αδιέξοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η φορολογική αποκέντρωση με τη μεταφορά φορολογικών πόρων από το κεντρικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς νέα φορολογία. Εφικτή και υλοποιήσιμη λύση αποτελεί η διάθεση των εσόδων του προγραμματιζόμενου Ενιαίου Φόρου Κατοχής Ακινήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Επίσης αναγκαία θεωρείται:
- Η απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Η καταβολή των αντίστοιχων πόρων για μεταφερθείσες αρμοδιότητες στους ΟΤΑ όπως αθλητικά κέντρα, επισκευές σχολείων, βρεφονηπιακοί.
- Η καταβολή της δαπάνης μισθοδοσίας όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν υπηρεσίες μεταφερθείσες από το δημόσιο στην αυτοδιοίκηση και οι οποίοι κατετάγησαν με το Π.Δ. 164 σε θέσεις αορίστου χρόνου στους ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα.
- Η διατήρηση και συνέχεια των κοινωνικών προνοιακών δομών (όπως βοήθεια στο σπίτι, βρεφονηπιακοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ κ.λπ.), των δομών συμβουλευτικής και υποστήριξης ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων που λειτούργησαν σε δήμους στα πλαίσια του Κ.Π.Σ., με την αναγκαία χρηματοδότησή τους από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους διασφαλίζοντας παράλληλα (θεσμικά και οικονομικά) τη συνέχεια απασχόλησης του έμπειρου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού τους. Άμεση εφαρμογή και χωρίς παρερμηνείες των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3491/2006 για τους εργαζόμενους σε δημοτικές δομές υποστήριξης των ΑΜΕΑ και για τις Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας.
- Η συμμετοχή του 10% των φορολογικών εσόδων του Φ.Π.Α. στους Κ.Α.Π.
- Η θεσμοθέτηση των τελών κυκλοφορίας ως φόρου αποκλειστικά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Η ένταξη στους ΚΑΠ του ΕΤΕΡΠΣ το οποίο θα χρηματοδοτεί επιχειρησιακό πρόγραμμα με αντικείμενο τοπικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και πολιτική προστασία.
- Η ίδρυση δημοτικής τράπεζας.
Μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους η πρόταση για διακοπή της άσκησης αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους Ο.Τ.Α. χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.
Επίσης συμφωνούμε με την έναρξη δικαστικού αγώνα προκειμένου να αποδείξουν οι Ο.Τ.Α. την αντισυνταγματικότητα νόμων που αφορούν μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους.

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών, κυρίαρχο ζήτημα της πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης επιβάλλεται να είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Πολιτεία, αυτοδιοίκηση και πολίτες όλοι μαζί πρέπει υπεύθυνα, με δεσμεύσεις, χρονοδιαγράμματα, εφικτούς και συγκεκριμένους στόχους να δώσουν λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν αρμόζει σε μια πολιτισμένη χώρα. Η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης προϋποθέτει ωστόσο και μια δέσμη συνακόλουθων εγγυήσεων, που θα διασφαλίζουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ της λειτουργίας των ΟΤΑ, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα κλίμα αυξημένης πολιτικής και θεσμικής ευθύνης και αξιοπιστίας της αυτοδιοίκησης. Προς τον σκοπό αυτό συμφωνούμε με την αναζήτηση ενός νέου αποτελεσματικού μηχανισμού άσκησης της εποπτείας που θα μπορούσε να οργανωθεί στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, η οποία θα υποκαταστήσει την υφισταμένη επιτροπή του άρθρου 18.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής λειτουργίας της βουλής, θεωρούμε σκόπιμο να προβλεφθεί ειδική και υποχρεωτική ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για κάθε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αφορά θέματα αυτοδιοίκησης (χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα απαιτείται και σύμφωνη γνώμη τους για την ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής πρωτοβουλίας).
Πιστεύουμε οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει για να έχουν και ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, με κριτήριο βέβαια τη νόμιμη διαμονή στη χώρα αλλά και με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα τεθούν από το νόμο.

Θεωρούμε αναγκαία την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ των δήμων, με τη διεύρυνση του αριθμού των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Με βάση των μελών που ορίζει ο νέος κώδικας δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση της μειοψηφίας, όταν αυτή είναι πολυπαραταξιακή, στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων.

Η αρμοδιότητα για τον ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ να μεταβεί στους δήμους. Τώρα ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ στους δήμους, διότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των δήμων. Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. επιβάλλεται να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό άμεσα και δυναμικά.

Τέλος, προτείνουμε την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, ψαροταβέρνες). Η επιβολή του φόρου αυτού μόνον στη συγκεκριμένη κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών έχει προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες τους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι ένας άδικος φόρος που δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα των καταστημάτων τους.

Αξίζει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας κυβέρνηση, πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση και να ξεκινήσουμε το διάλογο για μια νέα περιφερειακή συγκρότηση της χώρας που έχει προοπτική και στόχους και μεταφέρει το κέντρο βάρους της πολιτικής εξουσίας από την Αθήνα στην περιφέρεια».

Διαβάστε επίσης: