Τι θα γίνει με το 21ο και 15ο δημοτικό Σερρών;

Σύγχυση και αναστάτωση επικρατεί στους γονείς...

Φορολογικό νομοσχέδιο - Συγκέντρωση μπροστά στη ΔΟΥ Σερρών

Συγκέντρωση για το φορολογικό νομοσχέδιο μπροστά στη ΔΟΥ...

Αυτά είναι τα ΡΟΖ ψηφοδέλτια για τα οποία "διαμαρτύρονται" οι Σύμμαχοι

Με Δελτίο Τύπου που έστειλε η Συμμαχία Σερραίων στα Μ.Μ.Ε και με μια επισυναπτόμενη φωτογραφία (1 κανονικό ψηφοδέλτιο και 1 ΡΟΖ ) αναφέρει πως υπήρχε ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ και πως τα ΡΟΖ ψηφοδέλτια εμφανέστατα διακρίνονται από 15 μέτρα απόσταση! Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Zητά την άμεση διακοπή παροχής ύδρευσης στους οφειλέτες άνω των 1000,00 €
deyas.jpgparatiritis Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (2008-2012) της ΔΕΥΑΣ, στηρίζεται στην πραγματική παραδοχή, ότι παρατηρείται έντονη δυσπραγία από πλευράς ρευστότητας. Τους δείκτες ρευστότητας καλείται, να τονώσει, η διοίκηση επεμβαίνοντας στην τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής οικονομικά στοιχεία :
Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται για το έτος 2007 στο ποσό των 7.006.651 €, ενώ αντίστοιχα τα έσοδα που καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες στο ποσό των 5.649.897 €. Αποτέλεσμα αυτών των μεγεθών είναι οι ζημίες εκμετάλλευσης, αν και μειώ
θηκαν σε σύγκριση με το 2006, να ανέρχονται στο ποσό των 1.586.693 €. Η επιχείρηση καλείται να εξυπηρετήσει, στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, επενδύσεις ύψους 30.750.000 €.
70% - 75% των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, παρουσιάζουν ανελαστικότητα, καθώς οι παροχές τρίτων και οι αμοιβές προσωπικού, καλύπτουν το 70% αυτών.
Τα δύο (2) σενάρια που κατά την διοίκηση της επιχείρησης θα δώσουν λύση στο πρόβλημα ρευστότητας, οδηγούν σε μέση αύξηση του τιμολογίου 11,75 % – 11,95 % το χρόνο. Συνολικά φθάνοντας αισίως το 2012 έχοντας ως αφετηρία το 2008 θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 75% (αν ληφθεί υπόψη και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή). Προτείνονται η αύξηση του παγίου και η αύξηση του ποσοστού της αποχέτευσης επί της αξίας του νερού. Το πρώτο σενάριο παρουσιάζεται ποιο «επιθετικό» ως προς τον καταναλωτή, αφού προβλέπει μια άμεση αύξηση για το 2008 της τάξης του 27%.
Η «διάβαση πεζών» υπεύθυνα και χωρίς ανέξοδες αντιπολιτευτικές κορώνες, διατυπώνει την εξής ξεκάθαρη άποψη :
, και αυτός ο ρόλος της θα πρέπει να συνεχισθεί. Θα πρέπει να δοθεί όμως προσοχή ώστε τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν, να μην έχουν ως γνώμονα τους όρους και τις οικονομικές μεταβλητές του παρελθόντος.
Από τη στιγμή που τα έξοδα παρουσιάζονται ανελαστικά, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι προσεκτική στην είσπραξη των εσόδων. Έχουμε προτείνει άμεση διακοπή παροχής ύδρευσης στους οφειλέτες άνω των 1000,00 € , αφού συμφωνούμε όλοι ότι δεν πρόκειται για αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Το υπόλοιπο ποσό των οφειλών επιβάλλεται να ρυθμιστεί με διαφανείς διαδικασίες, και να αποδοθούν ευθύνες σε υπηρεσιακούς παράγοντες στην περίπτωση που από αμέλεια η ανοχή της επιχείρησης, έχουν παραγραφεί οφειλόμενα ποσά.
Ως προς το σκέλος των εξόδων, παρά την ανελαστικότητά τους, μπορεί να επέμβει μηδενίζοντας περιπτώσεις «ατυχών» εργολαβιών, που στο παρελθόν είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της επιχείρησης. Προφανές είναι ότι θα πρέπει να απαιτηθούν με όλους τους πρόσφορους τρόπους, κόστη που με υπαιτιότητα εργολάβων, επιβάρυναν τη ΔΕΥΑΣ.
Να επανεξεταστούν από την οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης όλες οι παραδοχές, πάνω στις οποίες στηρίζονται τα δύο (2) σενάρια του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Θα πρέπει ο Σερραίος πολίτης να γνωρίζει αν αυτά τα σενάρια έχουν προβολή στην πραγματικότητα, και τι εχέγγυα δίνει η διοίκηση της επιχείρησης, ώστε μετά από μια τετραετία να μην εμπλακούμε σε παρόμοιες ατέρμονες συζητήσεις. Η διοίκηση της επιχείρησης επιβάλλεται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους management. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το προσωπικό αποτελεί το σημαντικότερο πόρο μιας επιχείρησης. θα επιδιωχθεί να βελτιωθεί η ρευστότητα της επιχείρησης, προσφεύγοντας στις εγγυήσεις των καταναλωτών και στα αποθεματικά για τις αποζημιώσεις του προσωπικού.
Επιβάλλεται ο ετήσιος προϋπολογισμός να αποτελεί πρόγραμμα δράσης και να μη συνιστά απλώς μια αριθμολογία. Συνιστούμε τη σύνταξη μηνιαίας προϋπολογιστικής και απολογιστικής έκθεσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων. Επίσης επιβεβλημένο είναι ο τραπεζικός δανεισμός να πραγματοποιείται αποκλειστικά για επενδυτικούς σκοπούς.
Με βάση όλα τα παραπάνω, τη δεδομένη στιγμή και αφού δεν έχουν δοθεί δείγματα γραφής από την πλευρά της διοίκησης, εκφράζουμε την αντίθεσή μας, σε οποιαδήποτε αύξηση του τιμολογίου ύδρευσης. Το παρόν πρέπει να εγγυάται το μέλλον, μια που το παρελθόν, όσο αφορά τη διαχείριση της εταιρίας, συνομολογείται ως προβληματικό. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 6972697157
ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΑΚΗΣ - 6936159811

Διαβάστε επίσης: