Νοσοκομείο Σερρών: Έκλεισε η ουρολογική κλινική λόγω έλλειψης γιατρών

Έκλεισε η ουρολογική κλινική του νοσοκομείου...

Κινητοποίηση γιατρών και εργαζομένων του Νοσοκομείου Σερρών

Με κυρίαρχα αιτήματα την ανοιχτή προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων στα Νοσοκομεία  μέχρι την πλήρωσή τους, τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και την αύξηση του Προϋπολογισμού, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι κινητοποίηση  έξω από τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Σερρών, στο πλαίσιο της...

kepΤο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατήρτισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προκήρυξη με αρ. 5223οικ. (ΦΕΚ 23/02-02-2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), τον πίνακα των υποψηφίων οι οποίοι απορρίπτονται, καθώς και τον πίνακα αυτών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί και αναμένεται να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση εξήντα οκτώ (68) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Διευκρινίζεται ότι κατά των πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται εντός δέκα (10) ημέρες από της αναρτήσεως των πινάκων στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αποστολή επιστολής προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρουσα την ένδειξη «Για την Επιτροπή Διαγωνισμού πλήρωσης 148 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων».
Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009 και την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων, οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν και κάθε άλλη πληροφορία θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Επιτροπής. Οι πίνακες των απορριπτέων και των συμμετεχόντων στο γραπτό διαγωνισμό έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της ΝΑ Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ ΝΑ Σερρών, υπο-ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις»).

Διαβάστε επίσης: