Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Επεμβάσεις καθαρισμού κοίτης και αποκατάστασης αναχωμάτων χειμάρρου Αγίου Ιωάννη από το ύψος της συμβολής με αγωγό TAP έως την εκβολή στην τάφρο Μπέλιτσα», προϋπολογισμού: 1.000.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με την σύμβαση αφορούν στον καθαρισμό υδατορεμάτων από βλάστηση, μπάζα, απορρίμματα και αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής τους, για την αποφυγή πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων.

Επίσης θα γίνει άρση προσχώσεων ανάντη και κατάντη των οδικών γεφυρών, συντήρηση και αποκατάσταση αναχωμάτων του χειμάρρου που παρουσιάζουν διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους, είτε από χρόνια φθορά, είτε από ιδιωτικές επεμβάσεις.

Τέλος, θα γίνει αντικατάσταση – συντήρηση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων και τεχνικών από οπλισμένο σκυρόδεμα για την προστασία των βάθρων των γεφυρών, καθώς και στα τμήματα πρανών αναχωμάτων και κοίτης, όπου υπήρχαν συρματοκιβώτια, χαλινοί που έχουν υποστεί ζημίες θα συντηρηθούν και θα συμπληρωθούν ή θα αντικατασταθούν με κατασκευή συρματοκιβωτίων από εξειδικευμένα συνεργεία.

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη
Παναγιώτη Σπυρόπουλου

Δείτε το βίντεο από το ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:

Διαβάστε επίσης: