serreslife

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» προχωρά ο Δήμος Σερρών.Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας μίας θέσης Π.Ε/Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝκαι μίας θέσης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

serreslife

Σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Bισαλτίας.

Πρόκειται για: ένα άτομο κλάδου  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας, ένα άτομο κλάδου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ, που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Δημητριτσίου, ένα άτομο κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ , που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας και ένα άτομο κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ,που θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας.

Όλες οι συμβάσεις θα διαρκέσουν από την υπογραφή τους μέχρι και την 31/07/2013.

serreslife

Στην πρόσληψη 100 ανέργων προχωρά η Αστική Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» μέσω της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»και υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών .

serreslife

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στα πλαίσια της Δράσης«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ 2007-2013)» προχωρά η Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας. Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη :
ενός ατόμου,ειδικότητας  ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας για το ΚΔΑΠ Τοπικής Κοινότητας  Σιτοχωρίου.

serreslife

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ σε δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει ό,τι: είναι απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έξι(6) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 1.206/1/2013) στην περιφερειακή ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων, Τρεις (3) Ημερήσιοι Φύλακες, Τρεις (3) Εργατοτεχνίτες στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

serreslife

Στην πρόσληψη ωρομίσθιων γυμναστών προχωρά το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Βισαλτίας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2012 -2013 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

serreslifeΣτην πρόσληψη 460 ατόμων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών , όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης.
 
Σύμφωνα με τον  Δήμαρχο, η πρόσληψη του παραπάνω αριθμού πολιτών στο Δήμο Σερρών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αριθμ. 5.206/01/2012 ανακοίνωσης του ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε περί σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Σερρών»
 
Από τις 460 θέσεις, οι 270 αφορούν στο Δήμο Σερρών, ενώ οι υπόλοιπες  190 στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 
Ειδικότερα:
 
·        Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: 70 άτομα.
·        Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών: 50 άτομα.
·        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σερρών: 70 άτομα.
 
Οι προϋποθέσεις
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
 
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 
• Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
 
Να σημειωθεί ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν με τους εξής τρόπους:
 
Α. Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Εργατικό Κέντρο Σερρών (Μεραρχίας 38 - Σέρρες).
Αρμόδια πρόσωπα:
 
Κ. Σεμέλογλου Αθανάσιος & κα Ροϊδου Γαλήνη,
από ώρα 08:00 έως 15:00, (τηλ.: 23210 24455).
 
Β. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
                     ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε (για Π.Ε. Σερρών)
Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Υπ’ όψιν κ. Σ. Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, από 7/08/2012 έως 16/08/2012.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή των θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα»:
 
α) Σε όλα τα γραφεία των Κ.Ε.Π του Δήμου Σερρών.
β) Στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ) Στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε).
δ) Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
ε) Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
 
Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και στα γραφεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων για τα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο Δήμος Σερρών, συνέταξε ειδικό έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση τους, το οποίο και διανέμεται από τα γραφεία των Κ.Ε.Π και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε άλλα εμφανή σημεία του Δημαρχείου.

serreslifeΤο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11810/οικ.6.2793/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

με την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 6.206/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 90 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 έως το Σάββατο 28 Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη.

Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Σερρών :
ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Υψηλάντους 4 3ος Όροφος, Σέρρες
ΤΗΛ .2321023640
Ώρες παραλαβής αιτήσεων καθημερινά 9:30-13:30 , από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 2310 534322 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.gr

evz ktirioΤο Εργοστάσιο Σερρών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Σερρών.

Οι θέσεις είναι:

 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 16
ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΩΡΓΟΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 6
ΔΕ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 14
ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8
ΥΕ ΜΟΝΩΤΩΝ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΘΕΡΜΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ 1
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 4
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 4
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 5
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ 4
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 8
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΜΟΥ 2
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 4
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 3
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ 3
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΕΣΩΝ PELLETS 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΤΟΥ 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 4
ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 1

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Σερρών – 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360).

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 163 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200