Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕ.ΔΗ.Σ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΚΕ.ΔΗ.Σ που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκπαίδευση στα παιδιά των ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ» στα πλαίσια της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ  Δύο θέσεις
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΕ  Μια θέση
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  Μια θέση
    ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ Μια θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕ.ΔΗ.Σ που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, 61122, Σέρρες, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210-99820) από 27.01.2014 έως 3.02.2014.

serreslife

Ο Δήμος Σερρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2014, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Γραφείο Προσωπικού (γρ. 11), τις ώρες 8.00πμ - 2.00μμ.Η CRETA FARM μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να προσλάβει

Πωλητές – Πωλήτριες με έδρα τις Σέρρες
(ΚΩΔ :ΠΩΛ_SER)

Απαραίτητα Προσόντα :
•  Τριετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση του κλάδου (καταναλωτικών  προϊόντων και τροφίμων).
•  Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής. Κατάρτισης.
• Πολύ καλή γνώση MS Office .
• Ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα.
• Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων.
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.

serreslife

Πέντε νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ ξεκινούν άμεσα.

Ένα «παράθυρο» ελπίδας για 26.000 ανέργους (κυρίως τους νέους) ανοίγει με πέντε νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν, είτε πρόκειται να κοινοποιηθούν άμεσα, από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης που επιδοτούν είτε τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, είτε τους ίδιους τους ανέργους για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δηλώνει ότι θα δοθούν τους επόμενους μήνες, 350 εκατ. ευρώ για την απασχόληση 74.000 ανέργων.

serreslife

Στον τομέα της εκπαίδευσης θα αφορά η προκήρυξη του ΟΑΕΔ που θα τρέξει μέσα στο Δεκέμβριο με σκοπό την πρόσληψη 7.400 ανέργων (80 στο ν.Σερρών)  σε θέσεις κοινωφελούς Εργασίας 5μηνης απασχόλησης. Η προκήρυξη θα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και θα επιλεγούν με σύστημα μορίων.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν σε ποσοστό 37,8% από άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και κατά 62,2% από άνεργους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

serreslife

Σε περίπου 1.600 προσλήψεις εποχικών εργαζομένων προχωρούν επτά οργανισμοί του δημοσίου τομέα, με τις ανακοινώσεις να αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, την ΕΥΔΑΠ, τον ΕΛΓΑ,τις «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ», την ΔΕΗ και το Κτηματολόγιο.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Εθνος Εργασία», οι προσλήψεις αυτές αφορούν 445 επιστήμονες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 806 θέσεις στα ΕΛΤΑ, 120 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ, 90 εποχικούς υπαλλήλους στον ΕΛΓΑ, 56 προσλήψεις θα γίνουν στις «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ», και από 34 προσλήψεις θα κάνουν ΔΕΗ και Κτηματολόγιο.Που θα κατανεμηθούν οι θέσεις:Κεντρική Μακεδονία, 74 θέσεις. Θα γίνουν 135 εποχικές προσλήψεις, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι αιτήσεις θα γίνουν μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

serreslife

Δύο διαγωνισμούς θα «τρέξει» το υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στο επόμενο δίμηνο, σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για την ενίσχυση 31 καταστημάτων κράτησης σε όλη τη χώρα με 700 νέους φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς, αλλά και την κατανομή 100 πτυχιούχων (ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής) σε δικαστήρια και εισαγγελίες ανά την επικράτεια. Η πλειονότητα των θέσεων αναμένεται να καλυφθεί με τη διαδικασία της κινητικότητας, όμως όπου προκύψουν κενά θα γίνει μίνι διαγωνισμός για τις εν λόγω ειδικότητες.

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 157 επισκέπτες

antallaktikaonline 300x200