Ανοιχτή Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας  Νίκη Κεραμέως

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Σας απευθύνω την ανοιχτή αυτή επιστολή, επειδή η πρόσφατη απόφασή σας για την ανασύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  (ΦΕΚ 106, τ. ΥΟΔΔ/14.2.2020) χρήζει άμεσης θεραπείας.

Η συγχώνευση των τεσσάρων Ιδρυμάτων που συναποτελούν το (νέο) Διεθνές Πανεπιστήμιο,  ήταν αντικειμενικά η δυσκολότερη και πολυπλοκότερη όλων των αντιστοίχων διαδικασιών. Αφορούσε την απορρόφηση από ένα μικρό κεντρικό πανεπιστήμιο, με ένα ιδιαίτερο, εμβληματικό νομικό καθεστώς, χωρίς όμως προπτυχιακούς φοιτητές και με μονοψήφιο αριθμό μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού, τριών μεγάλων ΤΕΙ, με εκατοντάδες μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Το όλο εγχείρημα στηρίζεται στο όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, το οποίο θα λειτουργεί υπέρ όλων των συνιστωσών του.  Αν και πρόκειται για ένα ακόμη (πολύ μεγάλο) Πανεπιστήμιο με έδρα την Θεσσαλονίκη, το ακαδημαϊκό έργο που επιτελείται στην περιφέρεια όχι μόνο διατηρείται αλλά και αναβαθμίζεται, συνεχίζοντας έτσι να στηρίζει αποφασιστικά την περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, το νέο Ίδρυμα όχι μόνο διασφαλίζει το μέχρι τώρα επιτελούμενο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο έργο παροχής ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αλλά το επεκτείνει στην πράξη και σε προπτυχιακό επίπεδο.

Στον ιδρυτικό νόμο 4610/2019 του νέου Ιδρύματος προβλέφθηκε η συμμετοχή στην Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου, τα μέλη της οποίας όριζε το Υπουργείο Παιδείας, και των εκλεγμένων Πρυτανικών  Αρχών των τριών ΤΕΙ. Είχαν άλλωστε εκλεγεί από το σύνολο του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων τους μόλις πριν ενάμιση χρόνο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν κατ’ αρχήν η απρόσκοπτη συνέχεια της ακαδημαϊκής λειτουργίας τους. Κυρίως όμως η ισότιμη συμμετοχή τους στην λήψη των αποφάσεων κατά την κρίσιμη αρχική φάση του εγχειρήματος, κατά την οποία έπρεπε, πέρα από την αντιμετώπιση των μεγάλων οργανωτικών προκλήσεων, να αποφευχθούν τυχόν τριβές μεταξύ των μελών της διευρυμένης πλέον ακαδημαϊκής κοινότητας και να καλλιεργηθεί το αίσθημα ότι είναι συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές.

Η αντικατάσταση των μελών της ΔΕ που είχε ορίσει το Υπουργείο ήταν απόλυτα θεμιτή και αναμενόμενη.

Ο εξοστρακισμός όμως, και μάλιστα επιλεκτικά, των εκλεγμένων Πρυτανικών Αρχών  αποτελεί καταστρατήγηση κάθε  ηθικής δεοντολογίας και θέτει εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα.

Ο παντελής  δε αποκλεισμός των μελών της πανεπιστημιούπολης των Σερρών, η οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται εδώ και 40 έτη, είναι εντελώς ακατανόητος, αποτελεί σαφέστατη υποβάθμιση του ρόλου της, προσβάλλει την ακαδημαϊκή της κοινότητα, προκαλεί ύποπτους συνειρμούς για το μέλλον της και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός σε καμία περίπτωση.

Μετά τους παραπάνω ατυχείς χειρισμούς η ΔΕ έχει πλέον απωλέσει κάθε ηθικό και νομικό έρεισμα. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η άμεση τροποποίηση της σύνθεσής της ώστε, εφόσον αυτή παραμείνει δεκαπενταμελής, να συμπεριληφθεί ένας αντιπρόεδρος και δύο μέλη από την πανεπιστημιούπολη Σερρών. Μόνο έτσι αποκαθίσταται η ισότιμη συμμετοχή της όσο διαρκεί η μεταβατική περίοδος, η οποία θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατό.

Αυτό το τελευταίο επιβάλλεται από το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η ένταξη των 400 περίπου μελών ΔΕΠ σε τακτικές οργανικές θέσεις, οπότε τίποτα δεν δικαιολογεί την παράταση της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής πέραν του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η ΔΕ θα πρέπει, αφού διασφαλίσει (ενδεχομένως μέσω απόφασης που θα ενσωματωθεί αργότερα στον εσωτερικό κανονισμό) ότι κάθε πανεπιστημιούπολη θα εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον αντιπρύτανη, να περιορισθεί στην διεκπεραίωση της καθημερινότητας και να δρομολογήσει την προκήρυξη πρυτανικών εκλογών.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Δ. Χασάπης
Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ
Πρώην Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΔΙΠΑΕ
Πρώην Πρύτανης του ΤΕΙ ΚΜ

Διαβάστε επίσης:


Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 301 επισκέπτες