Το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιανουαρίου 2024, στις 11:π.μ., πέρασαν την πόρτα του ∆ικαστικού Μεγάρου Σερρών οι επικεφαλής των παρατάξεων με τους δημοτικούς συμβούλους και υποψηφίους των συνδυασμών τους αλλά και με τους δικηγόρους τους προκειμένου να συζητήσουν την ένσταση και την αντένσταση στο Τριμελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών.

Στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Τριμελούς ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου Σερρών για την ένσταση που κατέθεσε η δημοτική παράταξη «Συμμαχία Σερραίων» με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Χρυσάφη, την αντένσταση που κατέθεσε η δημοτική παράταξη «ΕΝΤΟΣ» με επικεφαλής την Βαρβάρα Μητλιάγκα και ένσταση για τρεις έδρες επιπλέον από τρεις υποψηφίους της «ΕΝΤΟΣ», Κυρίαρχο θέμα ήταν η ένσταση που αφορά κυρίως τα χαρακτηριζόμενα ως «ροζ» ψηφοδέλτια.

Οι δυο πλευρές κατέθεσαν υπομνήματα, ενώ οι νομικοί τους σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επι των επιχειρημάτων που επικαλούνται στα υπομνήματα.

Την ένσταση της Συμμαχίας υπογράφουν οι κ.κ. Αβδελάς, Γάτσιος Ι., Γκεντσούδη, Γκότσης, Ηλιοπούλου, Μερετούδης, Μπουρβάνης, Ρίζος, Σιμιτας, Τσιλιακούδης, Χράπας).

Οι οποίοι ζητούν την ακύρωση 851 ψηφοδελτίων τα οποία όπως υποστηρίζουν ήταν ροζ απόχρωσης και παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας. Επίσης υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 1.181 ψηφοδέλτια «λευκής απόχρωσης» τα οποία υποστηρίζουν ότι διακινήθηκαν προς εκλογικά τμήματα με το σκεπτικό προφανώς ότι αν το δικαστήριο θεωρήσει νόμιμη την απόχρωση «ροζ» θα πρέπει να βγάλει άκυρα τα… «λευκής απόχρωσης».

Επίσης ζητούν να κριθούν ως άκυρα 146 ψηφοδέλτια της παράταξης ΕΝΤΟΣ.

τα οποία υποστηρίζουν πως φέρουν μη επιτρεπτά σημάδια και θα πρέπει να ακυρωθούν. Τέλος υποστηρίζουν πως 13 ψηφοδέλτια της Συμμαχίας Σερραίων κρίθηκαν εσφαλμένα ως άκυρα.

Την ένσταση των Συμμάχων συνέταξε ο Καθηγητή Πανεπιστημίου και Δικηγόρος Αθηνών Χαράλαμπος Χρυσανθάκης.

Δείτε το βίντεο από το ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:

Διαβάστε επίσης: