Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 34 θέματα. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα «Κων. Καραμανλής» του Διοικητηρίου, στις 7μ.μ. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

- Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών για συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι.

-Ορισμός Δημοτ. Συμβούλου για την επιτροπή επεξεργασίας και εισηγήσεων προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απονομή τιμητικών διακρίσεων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018, β) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017 και

γ) Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστο λίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

-Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων:

α) Α/θμιας Εκπαίδευσης και β) Β/θμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π κ. Σιαμάγκας Δ.

- Έγκριση τροποποίησης συστατικών πράξεων:

α) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΠΕ) του Δήμου Σερρών και

β) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΣΕΔΕ) του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2018 της δημοτικής αρχής. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Σερρών προς τιμή των ηρώων που με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν το ύψωμα 731 στην Κλεισούρα το 1941.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Κατιρτζόγλου Β.

- Έγκριση της αρ 136/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: "Ορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΔΣ ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών".

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2020 σε εφημερίδες και περιοδικά.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Τροποποίηση / αλλαγή του ύψους των τελών κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν με την αρ. 415/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Έγκριση τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμ­ματος Δήμου Σερρών 2014-2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Έγκριση (2ης) τροποποίησης της αριθμ 831/2018 Α.Δ.Σ περί "Έγκριση προγράμματος των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ­σεων του Δήμου Σερρών για το έτος 2019".

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

- Έγκριση καθιέρωσης 12ωρης εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας εργατών νεκροταφείων (νεκροθάπτες) για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του τμήματος κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την υπηρεσία "Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη προετοιμασίας και διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών".

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την υπηρεσία "Έκτακτο κλάδεμα - κοπή επικίνδυνων δένδρων για λόγους δημόσιας ασφάλειας".

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

-Έγκριση μίσθωσης τμήματος του υπ' αρ. 2δ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση μίσθωσης με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 71 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση μίσθωσης του υπ’ αρ 459 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς για δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των αρ. 3525 και 3526 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Έγκριση προσκύρωσης έκτασης εμβαδού 21,71 τ.μ. σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 192 πόλης Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Έγκριση διαγραφής δημοτικού ακινήτου με αρ. 100 στο Ο.Π. 20 εμβαδού 250 τ.μ. της Τ.Κ. Οινούσσας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

- Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας "Καθαριότητα κτηρίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών έτους 2019-2020".

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ.Μισιρλής Σ., Καδής Γ., Νυχτοπάτης Γ. Τουρτούρας Ι.

- Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: "Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017".

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

- Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) επί της οδού Γρ. Ρακιτζή 30.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

- Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για το έργο "Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019". Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

- Συμπλήρωση - επέκταση δικτύου ΦΟΠ. .

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε επίσης: