Ο Μάκης Βορίδης έδωσε εντολή να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες της αυτοδιοίκησης, ως προς το συμβάν της έκρηξης στο σχολείο στις Σέρρες.

«Υπεύθυνος για τη λειτουργία του σχολείου είναι ο διευθυντής» δήλωσε ο δήμαρχος Σερρών επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στον εργολάβο του έργου όσο και στον διευθυντή του 9ου δημοτικού σχολείου.

Η ΚΕΔΗΣ προχώρησε στην δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους δέκα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (14.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2022 για την Δράση: "Ψηφιακή προβολή των έργων του Μουσείου/Πινακοθήκη Κωνσταντίνου Ξενάκη'' - Ομάδα Ά: Αμοιβές Εξωτερικών Συντελεστών.

Στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προχωρά ο Δήμος Σερρών, με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Δελτίο τύπου του Ομίλου ΕπιχειρήσεωνΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ «ACA» που εδρεύει στην ΒΙΠΕ  Σερρών, προς απάντηση στη τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Μισιρλή Σπυρίδωνος αλλά και επιπλέον ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών και των Σερραίων Συνδημοτών σχετικά με την Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την Ενεργειακή αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Οδοφωτισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών.


Ερώτηση A) Ομίλου Αποστολίδη:
Πως είναι δυνατόν να εγκριθεί μία μελέτη η οποία θα δεσμεύσει το Δήμο Σερρών με ένα ιδιώτη για 12 έτη χωρίς να έχει εγκριθεί πρώτα από καμία εμπλεκόμενη υπηρεσία (νομική, τεχνική, οικονομική) του Δήμου Σερρών;
Απάντηση Αντιδήμαρχου Οικονομικών Δήμου Σερρών:
Ο ισχυρισμός είναι λανθασμένος καθώς ο δήμος προσέλαβε τεχνικό σύμβουλο βάση των υποδείξεων του οποίου η τεχνική υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη της μελέτης και  των τευχών διακήρυξης και διαγωνισμού.
Απάντηση Ομίλου Αποστολίδη:
Το γεγονός ότι η μελέτη και η διακήρυξη συντάχθηκε αποκλειστικά από ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο που προσέλαβε κατ’ επιλογή της η πολιτική ηγεσία του Δήμου, δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα μας και δεν αναιρεί το γεγονός ότι η μελέτη γεννά ερωτηματικά σχετικά με την συμμετοχή διαγωνιζομένων με ίσους όρους. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου απλώς διαβίβασε τα έγγραφα στην Οικονομική Επιτροπή χωρίς όμως αυτή η διαδικασία να θεωρείται έγκριση από τη πλευρά της καθώς δεν λήφθηκαν υπόψιν οι υποδείξεις που πραγματοποίησε. Επίσης η διαδικασία που βασίζεται σε υποδείξεις του τεχνικού συμβούλου που προσέλαβε ο Δήμος δεν εξασφαλίζει δίχως άλλο τα μέγιστα δυνατά οφέλη στο Δήμο από την μεγάλη αυτή προμήθεια, αφήνοντας σημαντικά κέρδη στον ιδιώτη - ανάδοχο του διαγωνισμού. Είναι γνωστό ότι η αντιπολίτευση εναντιώθηκε στην μέθοδο (ΣΕΑ) που επιλέχθηκε και ο λόγος είναι ότι θα μπορούσε ο Δήμος Σερρών να επιλέξει την προμήθεια και εγκατάσταση με ίδια κεφάλαια μέσω διαγωνισμού αφού με αυτό το τρόπο το κόστος του εγχειρήματος θα περιορίζονταν σημαντικά.  Η δικαιολογία αυτή δηλαδή δεν απαντά επί της ουσίας αλλά γεννά σ’ εμάς περισσότερα ερωτηματικά για την επιλογή του συγκεκριμένου συμβούλου και της μελέτης που παρουσίασε στο Δήμο Σερρών. Αν ανατρέξει κάποιος στις εγκεκριμένες μελέτες της συγκεκριμένης εταιρείας σε άλλους Δήμους της χώρας θα διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των διαγωνισμών καταλήγει σε 2-3 συγκεκριμένες εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επομένως δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν η οριστική ανάδοχος που θα προκύψει και στο Διαγωνισμό του Δήμου Σερρών είναι μία από αυτές εταιρείες/κοινοπραξίες.

Ερώτηση Β) Ομίλου Αποστολίδη:
Πως γίνεται να προχωρήσει σε δημοπράτηση η μελέτη για την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών του Δήμου Σερρών, σε ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρής αξίας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρώτα η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών και των όρων της διακήρυξης, έτσι ώστε εταιρείες του κλάδου με χρόνια εμπειρίας στο χώρο αλλά και τεχνογνωσίας στον οδοφωτισμό να εντοπίσουν τυχόν παραλείψεις, λάθη ή ακόμα και αδιευκρίνιστους όρους, όταν σε πολύ μικρότερους διαγωνισμούς ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία;
Απάντηση Αντιδήμαρχου Οικονομικών Δήμου Σερρών:
Δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης.
Απάντηση Ομίλου Αποστολίδη:
Υποχρεωτική μπορεί να μην είναι, αλλά είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ πολιτικά και ηθικά λόγω της οικονομικής και περιβαλλοντικής σπουδαιότητας . Δεν είναι υποχρεωτική από το Νόμο, επομένως μπορεί η πολιτική ηγεσία του Δήμου να αποφασίσει τον ΙΔΙΩΤΗ τεχνικό σύμβουλο, με τις προδιαγραφές που θα ορίσει αυτός με αποτέλεσμα να αποκλειστούν «στα ψιλά γράμματα» πολλές επιχειρήσεις και να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς να λάβει τη συγκατάθεση καμίας υπηρεσίας του Δήμου. Είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την διαδικασία και το αντικείμενο των διακηρύξεων ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται είναι δυνατόν να προκαθορίζουν και να  επιλέγουν από πριν τον  ανάδοχο. Η επιχείρησή μας, όπως και κάθε άλλη, θα μπορούσε κάλλιστα να παρουσιάσει και να προτείνει τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου διαγωνισμού οδοφωτισμού με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείονται όλες οι υπόλοιπες πλην ελαχίστων. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, ο Δήμος θα υιοθετούσε τέτοια παράνομη συμπεριφορά; Βέβαια όχι, γι’ αυτό και ο Δήμος (Δημοτικοί Σύμβουλοι κος Δήμαρχος και Υπηρεσίες)  πρέπει να αντιταχθούν σε κάθε ενδεχόμενο αδιαφάνειας ή εύνοιας αλλότριων συμφερόντων.

Ερώτηση Γ) Ομίλου Αποστολίδη:
Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που επιλέγεται να εκτελέσει το έργο ένας ιδιώτης, αντί να το εκτελέσει ο ίδιος ο Δήμος με τις υπηρεσίες του προκειμένου να ωφεληθεί το όφελος της ενεργειακής αναβάθμισης, όταν κάλλιστα θα μπορούσε ο ίδιος ο Δήμος με πολύ λιγότερα ίδια κεφάλαια από αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω μελέτη, να προχωρήσει στην εκτέλεση της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού;
Δε δόθηκε καμία απάντηση από τον κο.Αντιδήμαρχου Οικονομικών του Δήμου Σερρών
Σχόλιο Ομίλου Αποστολίδη:
Προφανώς και δεν μπορεί να απαντηθεί, όπως δεν απαντήθηκαν ανάλογα ερωτήματα που τέθηκαν από σημαντικό μέρος της αντιπολίτευσης. Δικαιούμαστε συνεπώς να συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Δε θα σταθούμε :  α) στο κριτήριο της τεχνικής εμπειρίας σύμφωνα με το οποίο όσα περισσότερα αντίστοιχα έργα έχει εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος τόσο καλύτερη βαθμολογία θα έχει, επομένως θα έχει και καθοριστικό - σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων που έχουν εκτελέσει λιγότερα ή και κανένα αντίστοιχο, αλλά ούτε και β) στα τεχνικά ζητούμενα που χρήζουν σοβαρής διόρθωσης. Θα σταθούμε σε αυτά που μιλάνε από μόνα τους και δε μπορούν να διαψευστούν από κανένα, τα νούμερα. Όταν λοιπόν ο Δήμος προκηρύσσει διαγωνισμό ύψους (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για 12 έτη εμείς αντιπαραθέτουμε το δικό μας κόστος για προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλων των αντίστοιχων φωτιστικών  για το ισόποσο διάστημα. Παρακάτω η ανάλυση γιατί ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει με ίδια κεφάλαια προκειμένου να λάβει ο ίδιος το κέρδος της εξοικονόμησης ενέργειας και όχι κάποιος συγκεκριμένος ιδιώτης ή κοινοπραξία. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ:

Πλήθος προς εγκατάσταση

Πλήθος προς αποθήκευση

Εκτιμώμενο κόστος τεμ.

Συνολικό κόστος

Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 150W

Φωτιστικό βραχίονα LED ≤67W

6.799

136

150,00€

1.040.250€

Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 250W

Φωτιστικό βραχίονα LED ≤90W

628

13

170,00€

108.970€

Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 400W

Φωτιστικό βραχίονα LED ≤120W

285

6

195,00€

56.745€

Φωτιστικό τύπου καπελάκι με λαμπτήρα 23W

Φωτιστικό ειδικού τύπου LED ≤12W

2.691

54

95,00€

260.775€

Φωτιστικό τύπου μπάλα/φαναράκι/καμπάνα με λαμπτήρα 23W

Λαμπτήρας LED ≤12W

1.705

34

65,00€

113.035€

Φωτιστικό τύπου αξονικό με λαμπτήρα 150W

Φωτιστικό αξονικό LED ≤70W

9

0

180,00€

1.620€

Φωτιστικό τύπου φαναράκι με λαμπτήρα 70W

Φωτιστικό φανάρι LED ≤40W

142

3

185,00€

26.825€

Φωτιστικό τύπου ανάποδος κώνος με λαμπτήρα 150W

Φωτιστικό κορυφής LED ≤70W

195

4

210,00€

41.790€

Συνολικό κόστος φωτιστικών με εγκατάσταση και συντήρηση για 12 έτη

1.650.010

Συνολικό κόστος συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης των φωτιστικών

380.000

Συνολικό κόστος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2.030.010€

Με τις άνω τιμές ο Δήμος δαπανά για την προμήθεια αυτή το ποσό των 2.030.010€ από ίδια κεφαλαία, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 12 έτη για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του φωτισμού και ο Δήμος ωφελείται τόσο από το χαμηλότερο κόστος προϋπολογισμού του διαγωνισμού όσο και από το ποσό εξοικονόμησης που θα αποκομίσει 100% ο ίδιος χωρίς να έχει συνέταιρο – συμμέτοχο. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ερώτηση Δ) Ομίλου Αποστολίδη:
Για ποιο λόγο πέρασαν 3  χρόνια καταναλώνοντας ενέργεια και δαπανώντας τεράστια ποσά στον οδοφωτισμό, προκειμένου να αποφασίσει ο Δήμος Σερρών να προχωρήσει επιτέλους στην εκτέλεση της ενεργειακής αναβάθμισης, παρόλο που είχε έτοιμες στα χέρια του όλες τις καταμετρήσεις από τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τώρα 11 μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές επιθυμεί να ξεκινήσει τη διαδικασία δημοπράτησης, χωρίς να ακολουθήσει όσα επιβάλλονται (έγκριση τεχνικής υπηρεσίας, δημόσια διαβούλευση κλπ);
Δε δόθηκε καμία απάντηση από τον κο.Αντιδήμαρχου Οικονομικών του Δήμου Σερρών
Θέση Ομίλου Αποστολίδη:
Εντός των 3 αυτών χρόνων, όπως αναφέραμε δεν έγινε καμία ουσιαστική κίνηση για εξοικονόμηση και δαπανήθηκαν τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ευρώ λόγω της μη αντικατάστασης των υπαρχόντων συμβατικών παλαιών φωτιστικών. Για την ακρίβεια ο Δήμος έχει τοποθετήσει κάποια φωτιστικά τεχνολογίας LED μέσω των ετήσιων προμηθειών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αλλά και κάποια εκτός……
Συγκεκριμένα ρωτάμε το Δήμο Σερρών, το τρόπο που εγκαταστάθηκαν 5 φωτιστικά οδικού LED με τηλεδιαχείριση επί της οδού Βενιζέλου(τέρμα Βενιζέλου) όπως επίσης και 10 φωτιστικά οδικού LED στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας πλησίον του υπό κατασκευή κολυμβητηρίου και του Δημοτικού κυνοκομείου. Έγινε κάποια ανάθεση, διαγωνισμός, δωρεά; Ζητάμε λοιπόν τα νόμιμα παραστατικά προμήθειας αυτών των 15 φωτιστικών.

Ερώτηση Ε) Ομίλου Αποστολίδη:
Δυστυχώς η εταιρεία, παρ’ όλη την ενασχόλησή της με τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο τη τελευταία τριετία και μία πολύ μεγάλη προϊοντική λίστα 900 ετοιμοπαράδοτων κωδικών, δεν κατάφερε να καταθέσει προσφορά ούτε με τα δικά της προϊόντα αλλά ούτε και με προϊόντα που αναζήτησε σε όλους τους Έλληνες κατασκευαστές χριστουγεννιάτικου διάκοσμου που είναι στο χώρο τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς 2 προϊόντα δεν πληρούσαν ορισμένες λεπτομέρειες των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το χρώμα καλωδίου σύνδεσης μίας φωτιστικής γιρλάντας, το οποίο δεν επηρεάζει το φωτισμό ούτε και το αισθητικό κομμάτι, δεν υπάρχει στο ζητούμενο χρώμα από το διαγωνισμό πουθενά παρά μόνο σε μία εταιρεία στην Ελληνική επικράτεια).

Απάντηση Αντιδήμαρχου Οικονομικών Δήμου Σερρών:
Τέλος, απαντώντας και για το θέμα του διαγωνισμού για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου στολισμού ο αντιδήμαρχος αναρωτήθηκε γιατί η εταιρεία δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό (χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για το χρώμα των καλωδίων ως δικαιολογίες αφού και αν δεν είχε μπορούσε να προμηθευθεί από άλλη εταιρεία). Μάλιστα, όπως τόνισε, αν η εταιρεία συμμετείχε θα μπορούσε να προσβάλει και τον διαγωνισμό. Και θα είχε την δυνατότητα να αποδείξει αν τα όσα ισχυρίζεται ευσταθούν.

Απάντηση Ομίλου Αποστολίδη:
Το γεγονός ότι αναρωτιέται ακόμα σημαίνει ότι δεν διάβασε όσα επί του θέματος αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου μας. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν: Υπήρχε τεχνική προδιαγραφή η οποία δεν  επιτυγχάνεται από κανέναν κατασκευαστή-έμπορο στην Ελλάδα πλην ενός, που «Ω του Θαύματος!» ήταν ο μόνος που κατέθεσε προσφορά και κηρύχτηκε οριστικός ανάδοχος με ελάχιστη-μηδενική έκπτωση! Τέτοια έκπτωση μπορεί να προσφέρει κάποιος σε 2 περιπτώσεις, είτε όταν δεν επιθυμεί πραγματικά να διαγωνιστεί είτε όταν είναι βέβαιος από πριν ότι δεν θα συμμετέχουν άλλοι διαγωνιζόμενοι. Αποτέλεσμα αυτής της μικρής λεπτομέρειας (των τεχνικών προδιαγραφών) της διακήρυξης είναι ότι ο Δήμος αγοράζει τον στολισμό ουσιαστικά χωρίς καμία έκπτωση, ενώ αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή θα μπορούσε να επιτευχθεί συναγωνισμός, συμμετοχές και μεγάλη έκπτωση σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού που θα εξασφάλιζε όφελος του Δήμου Σερρών. Ποιο όφελος; Το νόμιμο όφελος που εξασφαλίζει η μειοδοσία του δημόσιου διαγωνισμού  που πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με όρους και τεχνικές προδιαγραφές που δεν επιφέρουν αποκλεισμούς (σκόπιμους ή όχι). Θεωρούμε λοιπόν ότι ο εν λόγω διαγωνισμός και το αποτέλεσμά του θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος από τα αρμόδια όργανα του Δήμου για το γεγονός ότι ούτε συναγωνισμός επιτεύχθηκε ούτε και πραγματική έκπτωση! 
Η εταιρεία μας δεν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό αφού γνώριζε από πριν ότι δεν είναι δυνατόν να εκπληρώνει την τεχνική προδιαγραφή «του χρώματος του καλωδίου», όπως ίσως να το γνώριζε και ο συντάκτης του όρου της διακήρυξη ώστε να αποκλειστούν οι πάντες, πλην ενός. Είναι αλήθεια ότι η εταιρεία θα μπορούσε να προσφύγει κατά της νομιμότητας της διακήρυξης αλλά δε το έπραξε καθώς υπήρχε μία «λεπτομέρεια» που ανέφερε για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου αν θα το αποδεχτεί ή όχι. Ο κάθε νοήμων αναγνώστης του κειμένου αντιλαμβάνεται και μεταφράζει αυτή τη φράση της διακήρυξης καθώς και το αποτέλεσμα αυτής….

 Είναι δεδομένο ότι η εταιρεία μας επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Από την πλευρά του ο όμως Δήμος θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια με την μικρότερη δυνατή δαπάνη για το αποτέλεσμα που επιδιώκει.  Διαφορετικά,  στην περίπτωση που αδιαφορεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος θα ζημιωθεί η περιουσία του, δηλαδή η περιουσία των δημοτών. 

*Η εταιρεία είναι πάντα διαθέσιμη σε οποιαδήποτε ενημέρωση/διευκρίνιση ζητηθεί.

Από την Διεύθυνση,
Όμιλος επιχειρήσεων ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ «ACA»

Με κυριότερα θέματα την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2023 και την συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και την έγκριση κανονισμού λειτουργίας του, θα συνεδριάσουν την Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 26 θέματα.

Δράσεις ευαισθητοποίησης την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών διοργανώνει ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με πλήθος τοπικών φορέων.

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 446 επισκέπτες