Δύο υποτροφίες σε άντρες δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετείς φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού, θα χορηγήσει ο Δήμος Σερρών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής.

Τη μνήμη των ηρώων που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 τίμησε τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 ο Δήμος Σερρών παρουσία του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κ.Σπύρου Μιλτιάδη.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σερρών και της διοίκησης της  ΑΣΠΑΙΤΕ, επισημοποιήθηκε το Σάββατο η λειτουργία δύο προγραμμάτων της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην πόλη των Σερρών για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 13 Ιουλίου με εκπρόσωπους του Οργανισμού Eden Project International για το σχέδιο δημιουργίας του Πάρκου Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «Eden Project Hellas» στον Δήμο Σερρών.

«Επιστροφή» στην … κανονικότητα από σήμερα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Στον παραδοσιακό χώρο συνεδριάσεών τους στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, θα επιστρέψουν στις 7 σήμερα το απόγευμα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου . Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 27 θέματα.

Ζωντανά στο κανάλι του Δήμου Σερρών η σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου σε νομική υπόθεση έναντι των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWΕR».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ..

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών – Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4 του ν. 4849/2021 για τη διαδικασίας βελτίωσης και χορήγησης θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου του Δήμου Σερρών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), ύστερα από την υπ΄ αρ. 58/2022 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κα Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ρωμανού.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινάτου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ιωάννης Θεολόγος» και στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινάτου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κουμαριάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του υπ’ αρ. 22 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί καθορισμού του ποσού της.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Περί παραμονής ή μη τάφου στα Α΄ Κοιμητήρια που δόθηκε τιμής ένεκεν για την ταφή δημότη μας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταίρης Γ.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2,90 τ.μ. & 2,90 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Βέρου Ιωάννη και Βέρου Αικατερίνης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 16μηνης παράτασης της πράξης: «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – “ZEFFIROS”), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 4333 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 2740 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 6654 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα υπ΄ αριθμ. 2514Β-2515Β-2517-2537-2519 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 924 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για τη λειτουργία της επιχείρησης «Ποτοποιΐα Αλεξανδρίδη Ο.Ε.».

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση θέσεων στάσης στο ξενοδοχείο “ΕΛΠΙΔΑ”, στην οδό Μεραρχίας 66.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 23ο: Περί έκδοσης ή μη άδειας υλοτόμησης ζώντων ιστάμενων δένδρων για την διάνοιξη αγροτικής οδού διανομής.

Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ιωαν.

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 26ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

Η καρδιά του ελληνικού στίβου θα χτυπάει το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουλίου στις Σέρρες, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Δημοτικό Στάδιο «Γεώργιος Τοπτσής», το οποίο είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί περισσότερους από 1.000 αθλητές και αθλήτριες και συνολικά περισσότερους από 3.000 φιλοξενούμενους.

Στη γραμμή της εκκίνησης εισέρχεται το μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Σερρών στην περιοχή Σιγής, προϋπολογισμού 1,32 εκατ.ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από τα έσοδα Πράξης Εφαρμογής Σιγής.

Ο Δήμος Σερρών μεριμνά εγκαίρως για τη οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων με στόχο την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να σημειωθούν το επόμενο δεκαήμερο.

Την 109η Επέτειο της Απελευθέρωσης των Σερρών θα γιορτάσει με λαμπρότητα και εφέτος ο Δήμος Σερρών με μία σειρά δράσεων που θα ξεκινήσουν από την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 και θα κορυφωθούν με τις εκδηλώσεις και την παρέλαση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022. 

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 306 επισκέπτες