dim_simvoulio_serronΣτις 15 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο: Πρόταση περί καθορισμού πενθημέρου εργασίας από Τρίτη μέχρι Σάββατο για το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείο.

ΘΕΜΑ   2ο: Πρόταση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων:

α) του 45% του  Προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨  και

β) του 35% του  Προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αεϊφορική Ανάπτυξη (Ρόδος 25-26/9/2009)».

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση της αριθμ. 11/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. Σερρών» για έγκριση του έργου ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας¨.

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ   6ο: Σχετικά με τη δημιουργία νηπιαγωγείου στο Δ.Δ. Επταμύλων σύμφωνα με απόφαση του Τοπικού του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ   7ο: Τροποποίηση της αριθμ. 9/2009 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: ¨Ειδικό τιμολόγιο για καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ μικρά εισοδήματα¨.

ΘΕΜΑ   8ο: Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη  των παιδικών προνοιακών παιδικών δομών των Δήμων.

ΘΕΜΑ   9ο: Σχετικά με έγγραφο του Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Σερρών για το πάγωμα των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων Πάσχα-Χριστουγέννων κ.λ.π. επιδομάτων.

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών σε σχολικούς φύλακες σε εκτέλεση της αριθμ. 2933/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση καταβολής στην εταιρία ¨ΒΑΣΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.¨ εκδικασθέντος ποσού.

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο «Φως και Ζωή» για την διοργάνωση εκδήλωσης ένταξης της πόλης των Σερρών στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων κατά του ρατσισμού.

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

ΘΕΜΑ  16ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Στεφάνου Κλεάνθη.

ΘΕΜΑ  18ο:  Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή του υπαλλήλου του Δήμου Αποστολίδη Λεωνίδα.

ΘΕΜΑ  19ο:  Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελέτης προμηθειών:

α) ιστών για  την τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού   και

β) δύο ρομποτικών κάδων απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑ  22ο:  Επανεξέταση του θέματος κοπής ή μη ελαιοδέντρων σε Δημοτική Πάροδο στην περιοχή Προφήτη Ηλία της πόλης των Σερρών ύστερα από εντολή της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στα Τ.Ε.Ι. Σερρών προς ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ  24ο:  Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στην Ο.Σ.Κ.  Α.Ε. στο Ο.Π. 835 της περιοχής πράξης εφαρμογής ¨Σιγής-Ν. Κηφισιά¨ για την ανέγερση διδακτηρίου του 16ου Δημοτικού Σχολείου.

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση ή μη εκποίησης ή εκμίσθωσης δια δημοπρασίας Δημοτικού οικοπέδου, ευρισκομένου επί της οδού Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ  26ο: Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννου Κωνσταντίας περί παραχώρησης της προκατασκευασμένης οικίας της.

ΘΕΜΑ  27ο: Επανεξέταση αιτήματος των κ.κ. Γούση Αντωνίου, Ευγενίας και Δημητρίου για απ’ ευθείας εκποίηση Δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 1088.

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενων Δημοτικών εκτάσεων στις ιδιοκτησίες των κ.κ. :

α) Καδή - Μούσα Ευσταθίας,

β) Κούντιου Μαρίας-Μαγδαληνής,

γ) Κουρουτζίδη Παναγιώτη  και

δ) Δήμου Αναστασίου και Φωτεινής.

ΘΕΜΑ 29ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. ¨ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ¨, Πρόσκληση 09_2.1.

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθείσας οφειλής του έργου «Κατασκευή υποδομών για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων στις Σέρρες».

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών:

α) Τεχνικού Συμβούλου  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨,

β) Συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης    και

γ) Απομάκρυνση ανεπιθύμητης άγριας βλάστησης στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας.

ΘΕΜΑ  33ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών¨.

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Οριστική μελέτη επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών¨.

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών συγχρηματοδοτού-μενων έργων.

ΘΕΜΑ  36ο:  Έγκριση μελετών των έργων:

α) ¨Διανοίξεις  δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής  Σιγής έτους 2009¨,

β) ¨Κατεδάφιση  ακινήτου Δημοτικής Αγοράς¨,

γ) ¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨,

δ) ¨Διαμόρφωση  κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα¨  και

ε) ¨Διαμόρφωση  κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινούσας¨.

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:

α) Αποκατάσταση οδοστρωμάτων,

β) Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στο Β.Δ. τμήμα της  πόλης των Σερρών   και

γ) Κατασκευή  και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Κατασκευή δρόμων στο Βόρειο Τμήμα της πόλης έτους 2006¨.

ΘΕΜΑ  39ο:  Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 40ο:  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη  των Σερρών με βάση την αριθμ. 200/2009 απόφαση της Δ.Ε.

ΘΕΜΑ  41ο:  Επέκταση Δικτύου Φ.Ο.Π.

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση ηλεκτροδότησης του υπό κατασκευή κόμβου επί της οδού Αν.     Θράκης – Σιδηροκάστρου.

simogloukostasΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
κ. Διευθυντά,

Επειδή πολύ συχνά ερωτώμαι από πολίτες και  ΜΜΕ για τις προθέσεις μου  σχετικά με τις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω και μέσω υμών τους πολίτες των Σερρών, ότι αποφάσισα να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος της πόλης μας.

Οι λόγοι που  με ώθησαν σε αυτήν την απόφαση  θα αναλυθούν εν καιρώ σε συνέντευξη Τύπου, μια και σήμερα προέχει  το θέμα των Εθνικών Εκλογών.

Με τιμή,
Κ. Σίμογλου,
Καρδιολόγος

dps_examiniaiaΣε γραπτή δήλωσή του, που απέστειλε στα Μέσα Ενημέρωσης(19/08/2009) ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» αναφέρει τα εξής:

«Μετά τη συμμετοχή μου, ως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό «ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» του κ. Στέλιου Σαουλίδη στις δημοτικές εκλογές του 2006, θεωρώ χρέος μου απέναντι στο Σερραϊκό λαό να γνωστοποιήσω τις προθέσεις μου, για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του 2010.

deyas2Ανακοίνωση της ‘’Διάβασης Πεζών’’ για τη ΔΕΥΑΣ
Με αφορμή την καταβολή ή μη κάποιων επιδομάτων σε υπαλλήλους, ήρθε και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της ΔΕΥΑΣ.
Εμείς ως «διάβαση πεζών» έχουμε επανειλημμένα παρέμβει δημοσίως για σειρά ζητημάτων που άπτονται της γενικότερης δυσλειτουργίας της ΔΕΥΑΣ, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων, ως κυρίαρχα ζητήματα το θέμα των κακοτεχνιών στο νέο δίκτυο ύδρευσης και την σοβαρή επιβάρυνση της επιχείρησης, το θέμα της μη είσπραξης οφειλόμενων χρεών από κατανάλωση νερού, με αποτέλεσμα μέρος αυτών των χρημάτων να υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθούν λόγω παραγραφής, καθώς και του νόμιμου δικαιώματος είσπραξης (παλαιότερου) επιδόματος των υπαλλήλων.

dimotiko_sym_serΟύτε μία ώρα δε διήρκησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας (13/7) που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου. Ωστόσο, μέσα στο λίγο αυτό χρόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι βρήκαν σημείο διαφωνίας.
Ο λόγος για τα πρώτα δύο θέματα, την ‘παραλαβή έργων προσαρμογής της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων’ και την ‘έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδικών Σταθμών’. Η παράταξη του κ. Πέτρου Αγγελίδη, δια στόματος του ίδιου, τόνισε: «Για το θέμα της προσαρμογής των Δημοτικών επιχειρήσεων. Εκφράσαμε μια ξεκάθαρη διαφορετική άποψη εξ’ αρχής.. Δεν μπορούμε τώρα να αλλάξουμε τα λεγόμενα μας. Είναι θέμα αρχής».

kommena_dentraΗ οικολογία φαίνεται πως δεν αγγίζει τον Δήμο Σερρών. Εκτός βέβαια και αν οι δημοτικοί υπάλληλοι λειτουργούν αυτοβούλως. Συγκεκριμένα, κάτοικοι της οδού Νικομηδείας κατήγγειλαν ότι υπάλληλοι του Δήμου έκοψαν ένα δέντρο από το πεζοδρόμιο. Τη στιγμή που γίνεται λόγος για το ‘πράσινο’ που λείπει από την πόλη των Σερρών δέντρα κόβονται χώρις κανένα λόγο. Μάλιστα, οι υπάλληλοι του Δήμου έκαναν μισές δουλείες.

optikes_inesΣτην υποβολή  πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 435.575,39 €, προχώρησε ο Δήμος Σερρών,  ανταποκρινόμενος στην (με αρ. Πρωτ. 152.327/ΨΣ 4439/Β /30.3.2009) πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την «Επέκταση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των προσκλήσεων 93 και 145 του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας».

kalios_serresΟ Δήμος Σερρών προχωρά στην αναπροσαρμογή των μισθίων που καταβάλλουν οι ενοικιαστές δημοτικών ακινήτων. Ο αντιδήμαρχος Κώστας Κάλλιος αναφέρει σχετικά: «Τα χαμηλότερα ενοίκια πληρώνουν τα καταστήματα που είναι μέσα στη στοά του Δημαρχείου (75 με 80 ευρώ το μήνα), καθώς και αυτά που βρίσκονται στη δημοτική αγορά.

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 176 επισκέπτες