serreslife

Για το αδιέξοδο που δημιουργεί στους επενδυτές η καθυστέρηση που παρατηρείται εδώ και δυόμιση χρόνια στη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που αφορούν στην υποβολή της έκθεσης έλεγχου και την ολοκλήρωση των  επενδυτικών σχεδίων, ρωτά ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης τον αρμόδιο Υπουργό.

Ο κ. Μπόλαρης υπενθυμίζει ότι με το νόμο 3908/2011 δημιουργήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στο θεσμικό αυτό πλαίσιο καθορίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων μέσω του ΠΣΚΕ, που απλοποιεί και καθιστά συντομότερη και διαφανή τη διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Παρόλα αυτά, δυόμιση χρόνια μετά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΠΣΚΕ δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει ίδια κεφάλαια ή έχουν προβεί σε ταυτόχρονο δανεισμό από Τράπεζες - και ενώ έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων - να περιμένουν ακόμη την έκδοση απόφασης για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, προκειμένου να τους καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης που τους οφείλεται.

Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση, επισημαίνει ο κ. Μπόλαρης, οδηγεί σε αφανισμό τις εναπομένουσες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα τιμωρεί μέσω της ακατάληπτης  γραφειοκρατίας και της εγγενούς ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού, όσους αποφασίζουν στη δίνη της οικονομικής κρίσης να στηρίξουν με τις επενδύσεις τους την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση :

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη.

ΘΕΜΑ: «Ενώ μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις φεύγουν στο εξωτερικό – Μεθοδευμένη καθυστέρηση εκταμίευσης για επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011 – Γραφειοκρατία vs ανάπτυξης».

Με το Νόμο 3908/2011 δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παρ. 5 του επενδυτικού νόμου εκδόθηκε το π.δ. 33/2011, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου, ολοκλήρωσης και εκταμίευσης των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, το άρθρο 9§3 του π.δ. 33/2011 προβλέπει ότι αυτή «πιστοποιείται ταυτόχρονα, μετά από επιτόπιο έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Για την πιστοποίηση εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 11 του ν.3908/2011 εντός μηνός από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου». Ως προς την υποβολή της έκθεσης ελέγχου, η υπ’αρίθμ. 26593/12-6-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι θα πρέπει να δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό. Ωστόσο, δυόμιση χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού επενδυτικού νόμου, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος που αφορούν στην υποβολή της έκθεσης ελέγχου δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή από τους δύο συναρμόδιους φορείς, δηλαδή την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.

ΕΠΕΙΔΗ εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει δικά τους κεφάλαια ή και έχουν προβεί σε ταυτόχρονο δανεισμό από Τράπεζες, και ενώ έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, ακόμη περιμένουν την έκδοση απόφασης για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, προκειμένου να τους καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης που τους οφείλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9§3 περ. α΄του π.δ. 33/2011 και 1§1 περ. γ΄του π.δ. 35/2011.

ΕΠΕΙΔΗ όσοι αποφασίζουν στη δίνη της οικονομικής κρίσης να στηρίξουν με τις επενδύσεις τους την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, τιμωρούνται από την ακατάληπτη γραφειοκρατία και την εγγενή ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.

ΕΠΕΙΔΗ ένα χρόνο πριν δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος που αφορούν στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, με αποτέλεσμα να διακοπεί για άλλη μία φορά η διαδικασία υλοποίησης για περισσότερο από έξι μήνες.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:    

1. Εν μέσω της αρνητικής συγκυρίας για τον επιχειρηματικό κόσμο και τις επενδύσεις στη χώρα, υπάρχει πολιτική βούληση για την άμεση καταβολή των χρηματοδοτήσεων των επενδύσεων του Ν.3908/2011; Πώς εκδηλώνεται;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα στάδια πιστοποίησης ολοκλήρωσης των επενδύσεων και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους και γενικότερα η διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων;

3. Σκοπεύετε να προβείτε άμεσα σε κατάθεση τροπολογίας σε επερχόμενο νομοσχέδιο, ώστε να ρυθμιστεί μεταβατικά το πλαίσιο υποβολής των εκθέσεων ελέγχου μέχρις ότου να επιλυθεί το τεχνικό σφάλμα του Πληροφοριακού Συστήματος;

4. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ώστε όσοι αποφασίζουν, μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης να στηρίζουν με τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες την ανάπτυξη του τόπου, υποστηρίζονται νομίμως και να μην τιμωρούνται από τη δυσλειτουργία του κράτους;

Διαβάστε επίσης: