serreslife

Αγαπητές συνδημότισσες, συνδημότες,
                Σήμερα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και να εικονογραφήσουμε ένα νέο σχέδιο, με έντονη την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ενός καλύτερα δομημένου αλλά και φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από την «ονομαζόμενη» ΝΕΑ ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
                Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, «στόχος μιας κοινωνικής και λειτουργικής οργάνωσης μιας «πόλης»-οικισμού, είναι να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη η ζωή των πολιτών».
                Η έντονη και απρογραμμάτιστη αστική ανάπτυξη που σημειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, προϊόν της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στη μορφή αλλά και στη λειτουργία της πόλης. Οργάνωση/κυκλοφοριακό, φτώχεια/ανεργία, εγκληματικότητα/υποβάθμιση πε­ριοχών και γενικότερα στην ποιότητα ζωής μέσα σε αυτήν. Προβλήματα που θα είναι όλο πιο έντονα και πιο επιτακτικά για επίλυση.
                Σήμερα ιδιαίτερα διαπιστώνουμε το πόσο η ανάπτυξη αυτή ήταν μονόπλευρη σε βάρος των κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών και ιδιαίτερα σε βάρος του δημότη και του δομημένου περιβάλλοντος.
                Δημιουργούμε λοιπόν μια ΝΕΑ ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με στόχο τη δημιουργία ενός προγράμματος/συμβολαίου που να συμβάλλει στη νέα αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μέσα από μία καθημερινή επαφή με τον δημότη και την ανταλλαγή απόψεων και ζητημάτων.
                Στόχος του προγράμματος θα είναι η διατύπωση ενός «ονομαζόμενου Στρατηγικού Σχεδίου», δηλαδή ενός εργαλείου διαχείρισης και ανάπτυξης του Δήμου μας που θα εκφράζει μακροπρόθεσμα μια αναπτυξιακή φυσιογνωμία.
                Μια φυσιογνωμία που θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δυνατότητες της περιοχής μας, με σεβασμό στον πολίτη και το Δημόσιο. Θα εντοπίζει όλους τους συσχετισμούς, τους οικιστικούς, συγκοινωνιακούς, περιβαλλοντικούς κ.λπ. και μέσα από τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, της οικολογικής και περιβαλλοντικής προσέγγισης θα προτείνει ενδεικτικά έργα και δράσεις, με κοστολογημένα χρονοδιαγράμματα και δυνατότητες πηγών χρηματοδότησης.
                Αντικείμενο θα είναι η εφικτή δυνατότητα, σε συνδυασμό με τη θέση της γεωγραφικά και τα προσόντα, η υλοποίηση και η ανάπτυξη του Δήμου, μέσα σε έναν εναρμονισμένο, κάθετο, κοινωνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό.
                Σκοπός η όσο το δυνατόν εναρμόνιση της πρότασης σχεδιασμού με τις προοπτικές αλλά και τις επιθυμίες των δημοτών. Εμείς συνθέτουμε!
                Η δημοτική αρχή, μέσα από τη χάρτα του πολίτη, θα έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις εφικτές δυνατότητες χωρικής ανάπτυξης με τη σημερινή οικονομική συγκυρία και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εξειδικεύοντας έργα και δράσεις, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός αυτός θα είναι ευέλικτος και προσαρμοστικός:
                Ενδεικτικά, οι στόχοι των προσπαθειών μας θα εστιάζονται:
 
Ανάπτυξη
1)            Στην πολιτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την προσέλκυση βιοτεχνιών, μεταποιητικών μονάδων από το ευρύτερο περιβάλλον, Θεσ­σαλονίκη-Βουλγαρία. Η γεωπολιτική θέση της περιοχής μας σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη ο στρατηγικός ρόλος της χώρας μας στα Βαλκάνια, η δημι­ουργία νέων υποδομών, π.χ. βιοτεχνικού πάρκου, με νέες τεχνολογίες, φτηνή ενέργεια κλπ, στη συγκυρία που βρισκόμαστε, αποτελεί βασική προϋπόθεση. Έχουμε το “know how”, τις πληροφορίες και τις δυνατότητες. Μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι στη δημιουργία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Θα είμαστε οι εκφραστές μιας στοχευμένης και καθολικής προσπάθειας για την ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής μας.
 
2)      i)       Δημιουργία μιας πόλης πιο ανθρώπινης, με χαρακτήρα, με ένα κέντρο πιο κοινωνικό, με εντονότερη τη βιώσιμη κινητικότητα, με χαρακτήρα και με Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες πιο σωστά εξυπηρετούμενες, με δραστηριότητες πιο έντονες και με μια καλύτερη σχέση και σύνδεση με την πρωτεύουσα του Καλλικρατικού Δήμου, τις Σέρρες.
         ii)      Ένας σχεδιασμός που θα συμβάλλει καλύτερα στο σχεδιασμό της κεντρικής περιοχής, στην «επίλυση» του κυκλοφοριακού προβλήματος, της στάθμευσης καθώς και στην καθημερινή επαφή δημότη/πόλης, αναβαθμίζοντας τη ζωή μέσα σ’ αυτήν.
3)      Δημιουργία ενός «Κεντρικού Πάρκου», με τη δημιουργία ενός πλέγματος πεζοδρόμου με δενδροφυτεύσεις, με ειδικό σχέδιο προσόψεων (Jessica) από μέσα προς τα έξω του κέντρου και αντίστροφα.
4)      Αστικό πράσινο: Δενδροφυτεύσεις που να γίνονται διάδρομοι οικολογικής συνείδησης.
5)      Ανάδειξη και δημιουργία περιοχών με χαρακτήρα όπως: π.χ. της Βυζαντινής γειτονιάς, Μητρόπολη Αγίων Θεοδώρων του Κουλά κ.λπ. (ΠΕΠ) κλπ.
6)      Αξιοποίηση και ένταξη των φυσικών στοιχείων, ρεμάτων ως οικολογικά στοιχεία αερισμού, βιοποικιλότητας στη ζωή της πόλης και κάθε τοπικής και δημοτικής κοινότητας.
7)      Μέσα από τα θεσμοθετημένα σχέδια δημιουργία Τράπεζας Γης για την Οργανωμένη Δόμηση (ποιότητα στέγασης).
         Μέσα από τα ενδεικτικά αυτά προγράμματα και εν δυνάμει παρεμβάσεις, βασικός στόχος θα είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μιας πόλης με τη δική της ταυτότητα και σε αρμονική λειτουργική και οργανική σχέση με τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες.
 
         Ο ρόλος του Δήμου (Δημοτικής Αρχής).  Δημιουργός και συνθέτης ενός γενικού αναπτυξιακού πλάνου με τρόπο και διαδικασίες που θα δίνουν στον πολίτη ή και σε οργανωμένες ομάδες πολιτών, φορείς, επιχειρηματίες, μεμονωμένους αγρότες κ.ά. τη δυνατότητα να αναλάβουν επωφελείς αναπτυξιακές δράσεις μέσα από δημιουργικές προσπάθειες.
         Πιστεύουμε σε μια δημιουργική συμμετοχή των συμπολιτών μας, όπου όλοι μαζί θα συναποφασίσουμε και ενεργούμε.
 
         Αυτή η ΝΕΑ ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, πέρα από τη δημιουργία μιας νέας εικόνας για το δήμο, με έναν έντονο χαρακτήρα και brand name (ανθρώπινος δήμος με οικολογική και αναπτυξιακή προσέγγιση) με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, καθώς και πάνω από κάθε ιδεολογική και κομματική τοποθέτηση, θα πρέπει, όχι μόνο να μας ενώνει και να μας παροτρύνει σε μια συνεχή προσπάθεια υλοποίησής της, όπως όλοι μας επιθυμούμε και οι καιροί απαιτούν, αλλά να αποτελεί στοιχείο για δημιουργία, προοπτική, διαχείριση και σύνεση.
Παναγιώτης Κοτρώνης
Υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών
με τη δημοτική κίνηση «διάβαση πεζών»

Διαβάστε επίσης:

  • Επιχείρηση Φαράγγι – Φυσική προίκα ! Εργασίες καθαρισμού στο Φαράγγι του Αγγίτη, τόσο από την πλευρά της Συμβολής όσο κι από εκείνη της Ν.Μπάφρας, πραγματοποίησε ο Δήμος Αμφίπολης, στο πλαίσιο της ...
  • Οι μάσκες έπεσαν . . . ! Όταν φορέσαμε τις μάσκες πριν από περίπου ένα χρόνο, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν αναπόσπαστο κομμάτι του ενδυματολογικού μας συνόλου. Η μάσ...
  • 2021 με συνείδηση αλλά και με λίστα... Στις επόμενες γραμμές αναπτύσσω κάποιες σκέψεις, καθώς καιρό τώρα ήθελα να αναφερθώ, και προσωπικά αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, σε ορισμένες καταστάσεις που ...

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 160 επισκέπτες